https://help.superhosting.bg/ftps.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

SFTP

FTPS - сигурна връзка през FTP (SSL/TLS)

Можете да осъществите сигурна, SSL криптирана, връзка при достъпването на хостинг акаунта през FTP. По този начин данните ви ще са защитени по време на предаването им в мрежата между вашия компютър и хостинг сървъра. FTPS (File Transfer Protocol over SSL) е подобрение към FTP протокола, чрез което може да се осъществи криптирана връзка между… »

SFTP

SFTP - сигурна връзка през FTP (SSH)

При отдалечен достъп до хостинг акаунта през FTP, препоръчително е да използвате сигурна връзка със сървъра. По този начин данните ви ще са защитени по време на предаването им в мрежата между вашето устройство и хостинг сървъра. SFTP (SSH File Transfer Protocol) е протокол за достъп, управление и трансфер на файлове, намиращи се на отдалечен… »

SFTP

Брой видими файлове и директории през FTP

При използване на FTP протокол за достъп до съдържанието на хостинг акаунт е зададен максимален брой файлове и директории, които да се виждат. Видими са до 2000 файла и директории. В случай че в дадена директория са налични по-голям брой файлове и/или директории и желаете да ги видите или преместите, е необходимо да използвате сигурна… »

SFTP

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg