1. Начало
  2. Други
  3. Хостинг (ASP.NET)
  4. Как да инсталирам SQL Server 2012 Express (Windows Server 2012 R2)?

Как да инсталирам SQL Server 2012 Express (Windows Server 2012 R2)?

За инсталацията на SQL Server 2012 Express първо ще е необходимо да свалите инсталационния файл от сайта на Microsoft.

За да можете да управлявате базите данни на сървъра свалете и инструмента Management Studio (SQLManagementStudio_x64_ENU.exe)

Инсталиране на SQL Server 2012 Express

След като инсталационния файл SQLEXPR_x64_ENU.exe (за SQL Server 2012 Express) е разположен в директория на Windows сървъра, стартирайте инсталацията като стартирате .exe файла.

Ще се зареди SQL Server Installation Center, кликнете на New SQL Server stand-alone installation...

Инсталиране на SQL сървър

През този инсталационен център (SQL Server Installation Center) ще можете след това да инсталирате и Management Studio, като допълнителна функционалност към SQL сървъра.

Изчакайте докато се зареди прозорец SQL Server 2012 Setup.

License Terms: Прочетете условията за ползване на софтуера и кликнете на I accept the license terms. Опционално може да маркирате и опцията за изпращане на данни от работата ви с SQL сървъра и компонентите му до Microsoft.

Product Updates: Изберете да се включат и обновяванията на софтуерния продукт, към инсталацията. Маркирайте опцията Include SQL Server product updates и продължете с Next.

Проверка за обновления на SQL Server 2012 Express

Install Setup Files: На тази стъпка се извършва сваляне и подготовка на инсталационните файлове.

Подготовка на инсталационните файлове

След като подготовката приключи инсталатора ще премине към инсталация на SQL сървъра.

1. Feature Selection: Тук изберете кои функционалности да бъдат инсталирани към SQL сървъра. В зависимост кой инсталационен пакет сте свалили от сайта на Microsoft, тук ще видите различни възможности. За всяка функционалност можете да видите описание в дясната част на прозореца (2), както и необходимите зависимости (някои от тях вече ще са инсталирани) (3).

Избор на функционалности към SQL сървъра

Маркирайте основните функционалности (1) и продължете с Next.

Instance Features - функционалностите за този SQL сървър; Shared Features - функционалности, които могат да се ползват от всички инсталирани на тази машина SQL сървъри.

2. Instance Configuration: За първа инсталация на SQL Server 2012 може да маркирате опцията Default instance. Опцията Named instance се ползва когато инсталирате допълнително копие на SQL сървъра, за да се разграничи от вече инсталирани SQL сървъри. Продължете с Next.

Конфигурация на тази инстанция на SQL сървъра

3. Server Configuration: На тази стъпка има два таба Service Accounts и Collation. В Service Accounts оставете настройките по подразбиране. В Collation може да изберете колацията за Database Engine, препоръчително е да оставите настройката по подразбиране. Продължете с Next.

Конфигурация на системните акаунти за услугата

4. Database Engine Configuration: На тази стъпка в няколко таба се извършва подробна административна настройка за SQL сървъра.

Server Configuration: За метод на аутентикация изберете Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication) (1). Задайте паролата за административния потребител за SQL сървъра (2). Името на този потребител е sa (system administrator).

Задаване на парола за административния потребител

Data Directories: Можете да промените системните директории за данните на SQL сървъра.

User Instances: Изберете дали потребителите, които нямат административни права могат да стартират инстанции на SQL сървъра.

FILESTREAM: Оставете настройката по подразбиране.

5. Error Reporting: Активирайте тази опция ако желаете съобщенията за грешка от Windows и SQL сървъра да се изпращат до Microsoft, с цел подобряване на софтуерните продукти. Продължете с Next.

6. Installation Progress: Процеса по инсталацията на SQL сървъра вече е стартиран и в зависимост от параметрите на системата може да отнеме няколко минути.

7. Complete: Инсталацията е приключила успешно и можете да видите резултатите и инсталираните компоненти на SQL сървъра. Завършете с Close.


Инсталиране на Management Studio 2012 Express

За да започне инсталацията на SQL Management Studio 2012 Express стартирайте инсталационния файл, който сте свалили малко по-рано (SQLManagementStudio_x64_ENU.exe).

Изчакайте докато се отвори инсталационния център SQL Server Installation Center.

1. Кликнете на New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation.

2. Product Updates: Продължете с Next.

3. Installation Type: Маркирайте първата опция Perform a new installation of SQL Server 2012. Въпреки името на опцията, с нея ще може да се инсталира допълнителен споделен компонент (като инструментите за управление на SQL сървъра). Продължете с Next.

4. License Terms: Прочетете условията за ползване на софтуера и кликнете на I accept the license terms. Опционално може да маркирате и опцията за изпращане на данни от работата ви с SQL сървъра и компонентите му до Microsoft.

5. Feature Selection: Management Tools - Basic е необходимо да е маркирано, продължете с Next.

Инсталиране на Management Studio

6. Error Reporting: Активирайте тази опция ако желаете съобщенията за грешка от Windows и SQL сървъра да се изпращат до Microsoft, с цел подобряване на софтуерните продукти. Продължете с Next.

7. Installation Progress: Процесът по инсталацията на инструментите за управление на SQL сървъра вече е стартиран и в зависимост от параметрите на системата може да отнеме няколко минути. Завършете с Close.

След като Management Studio е инсталиран успешно ще можете през него да достъпвате SQL сървъра, да създавате, редактирате и изтривате бази данни.

Достъп до SQL сървъра през Management Studio

Можете да стартирате Management Studio през Start менюто -> SQL Server Management Studio.

Обновена: 30.07.2015

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още