https://help.superhosting.bg/zend.html
 • bg

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Zend Optimizer (Zend Guard Loader) - сигурност за вашия PHP код

PHP
zend, zend optimizer, zend encoder, зенд, зенд оптимайзер, zend guard loader

Всеки разработчик, който професионално се занимава със създаване и администрация на уеб базирани приложения има възможност за "скриване" на написания от него код от любопитни очи, които биха могли да видят кода и да го "откраднат". "Скриването" на кода се осъществява чрез кодиране на файловете във формат, който няма как да бъде разчетен без необходимия декодер.

Инструментът, чрез който се осъществява това, се нарича Zend Encoder. Приложението, което обратно декодира кода в изходния му вид, така че той да може да се изпълни на сървъра, се нарича Zend Optimizer (Zend Guard Loader за PHP 5.3 и следващи).

info-icon Активирането на Zend Optimizer (Zend Guard Loader), в хостинг акаунт с контролен панел cPanel, се извършва през PHP Manager by SuperHosting -> Управление на PHP модули.
info-icon За активиране на Zend Optimizer (Zend Guard Loader) чрез php.ini файл, спрямо активната PHP версия ползвайте:

PHP 4.3.х:
zend_extension=/usr/local/Zend/lib/Optimizer/php-4.3.x/ZendOptimizer.so
PHP 4.4.х:
zend_extension=/usr/local/Zend/lib/Optimizer/php-4.4.x/ZendOptimizer.so
PHP 5.2.х:
zend_extension=/usr/local/Zend/lib/Optimizer/php-5.2.x/ZendOptimizer.so
PHP 5.3.х:
zend_extension=/usr/local/Zend/lib/Optimizer/php-5.3.x/ZendGuardLoader.so
PHP 5.4.х:
zend_extension=/usr/local/Zend/lib/Optimizer/php-5.4.x/ZendGuardLoader.so
PHP 5.5.х:
zend_extension=/usr/local/Zend/lib/Optimizer/php-5.5.x/ZendGuardLoader.so
PHP 5.6.x:
zend_extension=/usr/local/Zend/lib/Optimizer/php-5.6.x/ZendGuardLoader.so

info-icon Zend Optimizer (Zend Guard Loader) се поддържа на всички сървъри за Linux хостинг при СуперХостинг.БГ.

500px270px
SuperHosting.BG
  PHP
 • Какво е PHP модул (PHP разширение)?
  PHP модулите представляват разширения за PHP, най-често написани на програмния език C. PHP модулите могат да се компилират с PHP, така че да се зареждат статично (като са част от... »
 • Ползване на различен php.ini файл за PHP (cli) през SSH
  При ползване на PHP през команден режим по подразбиране с командата php се стартира PHP CLI бинарния файл, който отговаря на PHP версията инсталирана по подразбиране. За списък с всички опции... »
 • PHP CLI (Command Line Interface)
  PHP има различни интерфейси (SAPI) за взаимодействие със средата, в която работи, и за връзка с външни (за PHP) технологии. Два от интерфейсите са PHP CLI и PHP CGI (FastCGI). От версия... »
 • Какво е CGI, FastCGI?
  CGI (Common Gateway Interface) е уеб технология и протокол, по правилата на който се извършва комуникацията между уеб сървър (HTTP сървър) и други външни приложения (например PHP). CGI разширява възможностите... »
 • Активиране на PHP модул/разширение в хостинг акаунта
  Активиране на PHP модул през PHP Manager by SuperHosting За улеснено активиране и деактивиране на PHP модули в хостинг акаунта може да използвате PHP Manager by SuperHosting, в контролния панел cPanel. При... »
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg