1. Начало
 2. Сигурност и защита
 3. Термини в сигурността
 4. Какво е киберсигурност и сигурност на уебсайта?

Какво е киберсигурност и сигурност на уебсайта?

Какво е киберсигурност?

Терминът киберсигурност (или още компютърна сигурност, дигитална сигурност) се използва за обозначаване на всички практики за защита на компютърни системи, мрежи, приложения, технологии и данни от кибератаки, увреждане, неоторизиран достъп и други форми на киберзаплахи. 

Целта на киберзащитата е да осигури конфиденциалност, интегритет и достъпност за информационните и компютърни ресурси. Включва различни технологии, процеси и практики, създадени за превенция и защита на дигиталната информация и системите, които я съхраняват, обработват и разпространяват.

Някои от ключовите аспекти на киберсигурността:

 • Сигурност на информацията. Защита на чувствителните данни от неоторизиран достъп и разкриване. Това може да е лична информация, финансова, интелектуална собственост и др.
 • Сигурност на мрежата/връзката. Защита на компютърните мрежи от неоторизиран достъп и подсигуряване на сигурното предаване на данните. Това често включва защитни стени (firewall), системи за засичане на проникване и криптиране.
 • Сигурност на крайното устройство. Защита на отделните устройства като компютри, смартфони и IoT устройства от зловреден софтуер, вируси и други заплахи.
 • Сигурност на приложението. Гарантиране, че софтуерните приложения се разработват, тестват и поддържат с мисъл за сигурността, за да се предотвратят уязвимости, които могат да бъдат използвани.
 • Управление на идентификацията и достъпа. Управление и контрол на достъпа до системите и данните, за да се гарантира, че само оторизирани потребители могат да достъпват определени ресурси.
 • Реагиране на инциденти и възстановяване след пробив. Подготовка за и реакция при инциденти като например кибератаки и пробив в сигурността на данните.
 • Криптография. Използването на криптиране и други криптографски техники за защита на данните, по време на предаването им по мрежата и при съхранението им.
 • Политики и процедури. Установяване и налагане на политики и процедури за сигурността, които се грижат как информацията и технологиите се използват и защитават.
 • Оценка и спазване на изисквания/стандарти и др. Регулярна оценка на сигурността на системите и гарантиране на съответствието ѝ със закони, регулации, стандарти в индустрията.
 • Образоване и осъзнатост за сигурността. Образоване на потребителите за най-добрите практики и потенциални заплахи в сферата на сигурността. Най-честата причина за пробивите в сигурността е човешката грешка.

Кратка история

Историята на киберсигурността се развива успоредно с развитието на компютърните технологии и интернет. Ето кратък преглед на основните етапи в кратката история на киберсигурността:

 • 60-те години на 20 век – началото на киберсигурността. Концепцията за киберсигурност започва да се появява с появата на първите компютърни системи. Първоначално мерките за сигурност са насочени към физически контрол и ограничения на достъпа.
 • 70-те години на 20 век – раждането на компютърните вируси. Първите компютърни вируси се появяват през 70-те години. Тези ранни вируси са сравнително прости в сравнение със съвременния зловреден софтуер.
 • 80-те години на 20 век – възход на хакерите и зловредния софтуер. През 1983 г. компютърният учен д-р Фред Коен, тогава студент, създава програма, която „превзема“ други програми и с която поставя началото на техниките за компютърна защита. Програмата е наречена „компютърен вирус“ от преподавателя му проф. Леонард Ейдълман (един от създателите на алгоритъма за криптиране RSA (Rivest-Shamir-Adleman). През 80-те години на ХХ век се появява хакерската култура. Първият известен компютърен червей Morris Worm се разпространява през 1988 г., като показва необходимостта от подобряване на мерките за сигурност.
 • 90-те години на 20 век – комерсиализация на интернет. Широкото разпространение на интернет довежда до увеличаване на свързаността, но и до повишаване на загрижеността за сигурността. През 90-те години на ХХ в. се появява антивирусния софтуер и се основават организации, насочени към борба с киберзаплахите.
 • Началото на 21 век – разпространение на кибератаките. В началото на XXI век се наблюдава рязко нарастване на кибератаките, включително инциденти с голям обществен интерес като червея ILOVEYOU и червеите Code Red и Nimda. Правителствата и компаниите започват да осъзнават значението на киберсигурността.
 • 2017 г. – атака с рансъмуер WannaCry. Тази атака засяга стотици хиляди компютри по целия свят, като подчертава разрушителния потенциал на киберзаплахите и значението на навременното коригиране на уязвимостите в софтуера.
 • 20-те години на 21 век – повишаване на осведомеността за киберсигурността. Киберсигурността се превърна в основен приоритет за правителствата, компаниите и отделните хора. Мащабните и общоизвестни кибератаки показват необходимостта от стабилни стратегии за киберсигурност.

Кратката история на киберсигурността отразява непрекъснатото развитие на киберзаплахите и усилията за разработване и прилагане на мерки за сигурност в отговор на тях. Тъй като технологиите продължават да се развиват, областта на киберсигурността ще остане динамична и ще изисква постоянно адаптиране към възникващите предизвикателства и рискове.

Какво е сигурност на уебсайта?

Сигурността на уебсайтовете и защитата им от заплахи и хакери са важни аспекти от широкото поле на киберсигурността. Уебсайт сигурността се фокусира специално върху защитата на сайтовете и уеб приложенията от най-различни специфични киберзаплахи и уязвимости.

Някои от ключовите елементи на уеб сигурността са:

 • Най-добри практики за сигурността при разработката на приложения;
 • Идентификация и оторизиране;
 • Защитна стена (Web Application Firewall);
 • Регулярни поправки и обновления на приложенията;
 • SSL/TLS криптиране;
 • Мониторинг, засичане на проникване и превенция;
 • Бекъп и възстановяване;
 • Обучение на потребителите.

Вижте още: 5-те основни термина в уебсайт сигурността | Blog

Какви заплахи има?

Собствениците и администраторите на уебсайтове трябва да са наясно с тези заплахи и да приложат подходящи мерки за сигурност, за да защитят сайтовете си от потенциални рискове. Редовните оценки на сигурността и най-добрите практики за превенция са от съществено значение за намаляване на тези заплахи.

Ето някои от най-често срещаните заплахи за сигурността на сайта:

 • Brute Force атаки;
 • Прихващане на данните за достъп (до админ панела на сайта);
 • Заразяване със зловреден код или скриптове;
 • Незащитена чувствителна информация;
 • Cross-Site Scripting (XSS);  
 • Cross-Site Request Forgery (CSRF);
 • SQL Injection;
 • Обхождане на директории/пътища;
 • Distributed Denial of Service (DDoS) атаки;
 • Неадекватна оторизация.

Вижте повече – какво представляват тези заплахи и как можете да защитите сайта си: 10 най-често срещани заплахи за сигурността на сайта (Част 1) | Blog

Какви са последиците?

Компрометирането на един уебсайт може да доведе до лоши последствия за бизнеса, потребителите или други страни. 

Накратко последствията от пробив в сигурността на сайта могат да са: 

 • Кражба на данни. Много неприятна последица за администратора на сайта, самия бизнес и клиентите му, тъй като би могъл да има проблеми със законите;
 • Уронване на репутация. Това е едно от преките последствия, тъй като потребителите предпочитат да не посещават повторно сайтове, които не работят коректно или застрашават сигурността им онлайн;
 • Срив в позициите на търсачките. Когато Google засече злонамерен код, той премахва сайта от резултатите, с цел защита на посетителите му;
 • Покачване на консумацията на системни ресурси. Това е неприятно, особено когато се достигнат параметрите за хостинг плана и сайтът започне да работи бавно или проблемно. 

Кой отговаря за сигурността?

Сигурността и защитата на даден уебсайт са споделена отговорност между уеб разработчика, доставчика на хостинг и потребителите, тъй като всяка страна играе ключова роля в различни аспекти на цялостната сигурност. 

Ето защо е споделена отговорност.

Уеб разработчикът:

 • Сигурност на приложенията. Разработчиците са отговорни за писането на сигурен код, прилагането на подходящи механизми за удостоверяване и оторизация и редовното провеждане на тестове за сигурност. Те трябва да се справят с уязвимостите в кода на приложенията, за да предотвратят SQL инжектиране, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF) и други често срещани заплахи.
 • Практики за сигурна разработка. Спазването на добрите практики за сигурно кодиране и включването на сигурността в жизнения цикъл на разработката на софтуер са основни отговорности на разработчиците.

Доставчикът на хостинг услуги:

 • Сигурност на инфраструктурата. Доставчиците на хостинг услуги управляват основната инфраструктура, на която се хостват сайтовете. Те са отговорни за сигурното конфигуриране на сървърите, внедряването на защитни стени, наблюдението и засичането на подозрителни дейности и осигуряването на контрол на сигурността на ниво сървър.
 • Мрежова сигурност. Хостинг провайдърите защитават сайтовете от атаки от типа DDoS (Distributed Denial of Service), осигуряват защитни стени за уеб приложенията (WAF) и прилагат мерки за сигурност на мрежово ниво, за да филтрират злонамерения трафик.

Потребителите:

 • Поведение (дигитални хигиенни навици). Потребителите играят роля в сигурността на сайтовете, като прилагат сигурни практики, например като използват силни и уникални пароли, действат предпазливо при фишинг атаки и поддържат устройствата и браузърите си в актуално състояние. Образованието и осведомеността на потребителите са от решаващо значение за предотвратяването на атаки чрез социално инженерство.
 • Защита на данните. Потребителите трябва да внимават с информацията, която споделят в сайтовете и когато предоставят лични или чувствителни данни. Разбирането на настройките за поверителност и осъзнаването на потенциалните рискове допринасят за цялостната сигурност.

Вижте още:

Обновена: 15.11.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още