CYBER WEEK
Домейни на СуперЦени!
Избери сега!
  1. Начало
  2. Други
  3. Сървъри
  4. Софтуер
  5. Python
  6. Python – Инсталиране на по-нова версия на VPS с CentOS 6.x

Python – Инсталиране на по-нова версия на VPS с CentOS 6.x

Python logo

По подразбиране към операционната система CentOS 6.х е включен Python 2.6.x.

За да инсталирате по-нова версия на Python (2.7.x, 3.3.x, 3.4.x или друга) на виртуален сървър с CentOS 6.x, може да следвате следните стъпки.

Тази инсталация няма да премахне или промени вече съществуващата версия Python, която работи в момента на сървъра.

Проверка на текущата версия на Python:

python -V

Преди инсталацията се уверете, че имате инсталиран gcc и wget. Ако не са инсталирани, то изпълнете следните команди:

yum install gcc

и:

yum install wget

След това трябва да се инсталират development tools и няколко допълнителни библиотеки:

yum groupinstall -y ‘development tools’

и:

yum install zlib-devel bzip2-devel openssl-devel ncurses-devel sqlite-devel readline-devel tk-devel gdbm-devel db4-devel libpcap-devel xz-devel

1. Сваляне на по-нова версия на Python

Достъпете директория /usr/src

cd /usr/src

и изпълнете следната команда:

wget http://www.python.org/ftp/python/3.4.1/Python-3.4.1.tgz

С посочената команда ще се свали Python версия 3.4.1. Други версии можете да намерите на адрес: https://www.python.org/ftp/python или https://www.python.org/downloads. След като си изберете версия, само променяте номера й в командата по-горе.

2. Разархивиране, компилиране на кода и инсталиране на Python

Докато се намирате в директорията, в която сте свалили Python, изпълнете последователно следните команди:

tar -xzf Python-3.4.1.tgz


cd Python-3.4.1


./configure –prefix=/usr/local –enable-shared LDFLAGS=“-Wl,-rpath /usr/local/lib“


make && make altinstall

Важно! make altinstall се използва, за да не се презапише бинарния файл на python, който е по подразбиране /usr/bin/python.

След инсталацията може да се провери дали новата версия е инсталирана, чрез командата:

python3.4 -V

3. Инсталиране на pip (мениджър на пакети) и virtualenv (мениджър на среди)

pip (Python package manager) и virtualenv (Virtual Python Environment builder) са едни от най-използваните инструменти за Python, от които ще имате нужда.

Преди инсталацията на pip ще е нужно да се инсталира setuptools (зависимост за pip):

wget https://bootstrap.pypa.io/ez_setup.py -O – | python3.4

В зависимост, от това за коя версия на Python искате да се инсталира setuptools, променете числата в последната команда python3.4

След това свалете pip:

wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py

и го инсталирайте с желаната версия на Python:

python3.4 get-pip.py

С това инсталацията на pip приключва.

Вече за инсталацията на допълнителни пакети за Python можете да ползвате pip.

За да инсталирате virtualenv само ползвате командата:

pip install virtualenv

Създаване на виртуална среда, която ще ползва ново-инсталираната версия на Python:

virtualenv -p python3.4 dirname

dirname – директорията, която ще се създаде;

Активиране на виртуалната среда, за да можете да работите в нея:

source dirname/bin/activate

Обновена: 30.05.2014

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още