1. Начало
  2. Уеб сайт
  3. Уеб разработка
  4. PHP за начинаещи
  5. Основи на синтаксиса и коментарите към кода в PHP

Основи на синтаксиса и коментарите към кода в PHP

Някои основни положения от синтаксиса на PHP са:

  • PHP скриптовете имат начален таг <?php и краен таг ?>;
  • Текст (низ от знаци/символи) намиращ се след командата echo и затворен в кавички се показва на екрана;
  • Всяка инструкция в PHP завършва с точка и запетая (;),
  • HTML таговете могат да се вмъкват в PHP кода.

По отношение на кавичките в PHP съществува следната особеност – изразът след командата echo, който искаме да се покаже на екрана, трябва да е затворен в кавички, но ако е ограден в двойни кавички и в същото време решим да сложим кавички и на някоя дума вътре в низа, PHP ще върне съобщение за грешка.

Например:

<?php
echo "Тези думи ще "изскочат" на екран";
?>

ще изведе съобщение:

Parse error: syntax error, unexpected 'изскочат' (T_STRING), expecting ',' or ';'

PHP интерпретаторът ще приеме кавичката пред думата изскочат за край на низа и ще търси завършващите точка и запетая, каквито разбира се там няма. За да е възможно на екрана да се изобразят кавичките, употребени вътре в низа, е необходимо пред тях да се сложи наклонена наляво черта.

Т.е. правилният код ще бъде:

<?php
echo "Тези думи ще \"изскочат\" на екран";
?>

Наклонената черта се използва за премахване на специалното значение на даден символ, и по този начин да не се интерпретира. Когато PHP интерпретаторът стигне до специален символ, който е „escape“-нат с наклонена черта, в случая кавичката \", той не го интерпретира, но приема за част от низа.

Например ако искаме да изобразим центрирано заглавие чрез тага h1 и параметъра за стил, който да е със стойност, кодът ще бъде:

<?php
echo "<h1 style=\"text-align:center;\">Това заглавие е центрирано</h1>";
?>

Докато кодът с обикновени кавички ще предизвика грешка, защото ще бъде неправилен:

<?php
echo "<h1 style="text-align:center;">Това заглавие е центрирано</h1>";
?>

Коментари към кода

Както в HTML съществува таг за коментар (<!-- коментар -->), така и в PHP могат да се пишат коментари към кода, които не влияят върху изпълнението на скрипта и служат за записване на обяснение или описание.

Съществуват тагове за коментар на един ред и таг за коментар на няколко реда.

Таговете за едноредов коментар са // и #

Тагът за многоредов коментар е /* */

Примери за коментари в PHP:

<?php
echo 'Hello'; // Това е коментар на един ред
?>
<?php
echo 'Hello'; # Това също е коментар на един ред
?>
<?php
/* Това е коментар
разположен на
няколко реда */
?>
Обновена: 12.12.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още