Делегиране на DNS зона

Системата за домейн имена (Domain Name System, DNS) осигурява възможност за разделяне на пространството за имена (DNS namespace) в една или повече зони, които могат да бъдат съхранени, разпространявани и репликирани на други DNS сървъри.

Причини за делегиране на DNS зона

Обикновено създаването на допълнителни DNS зони се прави поради някоя от следните причини:

 • Делегиране на управлението на част от пространството за домейн имена на друго място или в друг отдел на организацията.
 • Разделяне на една голяма зона на по-малки зони за разпределяне на натоварването от трафика между няколко сървъра, за подобряване производителността при резолване на домейните или за създаване на по-устойчива на грешки DNS среда.
 • За разширяване на пространството за имена чрез добавяне на голям брой поддомейни наведнъж, например, при отваряне на нов отдел в организацията или пускане на нов сайт.

Когато делегирате зони в своето пространство за имена, не забравяйте, че за всяка нова зона, която създавате, трябва да имате записи за делегиране в други зони, които сочат към авторитетните DNS сървъри за новата зона.

Това е необходимо както за прехвърляне на правомощия, така и за осигуряване на правилно препращане към други DNS сървъри и клиенти на новите сървъри, които стават авторитетни за новата зона.

Когато първоначалната стандартна зона е създадена за първи път, цялата информация за ресурсните записи се съхранява като текстов файл на един DNS сървър. Този сървър действа като авторитетен (primary, master) за зоната.

Информацията за зоната може да бъде възпроизведена на други DNS сървъри, за да се избегнат грешките и да се подобри производителността на сървъра.

При структуриране на DNS зоните добрите практики препоръчат използването на допълнителни DNS сървъри за репликация на зони:

 • Добавените DNS сървъри осигуряват резервиране на зони. Това прави възможно DNS имената в зоната да бъдат резолвани, ако първичният сървър за зоната спре да отговаря.
 • Добавените DNS сървъри могат да се поставят така, че да се намали DNS мрежовият трафик.
 • Допълнителни вторични сървъри могат да се използват за намаляване натоварването на авторитетния сървър за дадена зона.

Делегиране на поддомейн в нова DNS зона

При създаване на нова DNS зона за поддомейн (dev.example.com) е необходимо делегиране от родителската зона (example.com).

Ще илюстрираме казаното дотук със следния пример:

example.com
  - dev.example.com
    -- js.dev.example.com
    -- css.dev.example.com
    -- php.dev.example.com
      --- ns1.php.dev.example.com

Имаме домейн example.com, в чиято зона създаваме поддомейн dev.example.com, но желаем да делегираме управлението на този поддомейн (на ресурсните записи RR в неговата DNS зона) на неймсървър ns1.php.dev.example.com.

В зоната на поддомейна dev.example.com създаваме допълнителни поддомейни – php.dev.example.com, css.dev.example.com и js.dev.example.com, които ще се управляват от същия неймсървър ns1.php.dev.example.com.

За да направим този сървър известен на други сървъри извън новата делегирана зона, са необходими два ресурсни записа в зоната на example.com.

Ресурсен NS запис за осъществяване на делегирането – този ресурсен запис показва, че неймсървърът ns1.php.dev.example.com е авторитетен неймсървър за делегирания поддомейн dev.example.com:

dev.example.com IN NS ns1.php.dev.example.com

За коректното резолване домейн името на сървъра, който е посочен в регистъра като NS запис, е необходим допълнителен ресурсен запис (A или AAAA), известен като glue запис:

ns1.php.dev.example.com IN A 192.168.1.4

Напомняме само, че glue записът е необходим само в случаите, когато домейнът на неймсървъра е поддомейн на главния домейн на зоната – в случая example.com.

Ако в този конкретен пример желаем да делегираме управлението на зоната на dev.example.com на неймсървър dns1.testns.net, за коректното делегиране на управлението на ресурсните записи в зоната е достатъчен само NS запис:

dev.example.com IN NS dns1.testns.net

Създаването на неймсървъри, поддомейни на главния домейн на сайта, е технически възможно, но то няма да донесе абсолютно никакви предимства на Вашия сайт по отношение на ранкинг в търсещите машини или привличане на трафик от посетители.

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още