1. Начало
  2. Домейни
  3. Домейн терминология
  4. Разлика между домейн име и URL адрес

Разлика между домейн име и URL адрес

Много често термините домейн име и URL адрес се използват, като взаимозаменяеми, но те всъщност са много различни (въпреки, че домейнът е част от URL адреса) и в тази статия ще Ви покажем в какво се състои разликата.

Каква е разликата между URI, URN и URL?

Сигурно сте срещали съкращенията URI и URL, и докато URL е по-популярно и се свързва с уеб адрес, който зарежда сайт в браузър, споменаването на URI ни кара да се замислим, а URN е почти загадка.

Вижте какво означават тези съкращения, каква е разликата между тях и как да ги използваме прецизно, за да не объркваме читателите:

Uniform Resource Name (URN) – идентификатор на ресурс (например файл picture.jpg), който съдържа само името на ресурса без информация как този ресурс може да бъде достъпен.

Uniform Resource Locator (URL) – идентификатор на ресурс (файл picture.jpg), който освен името на ресурса, предоставя и информация за начина на достъп до този ресурс (например https://example.com/picture.jpg).

Uniform Resource Identifier (URI) – идентификатор на ресурс, който може да показва или само името на ресурса (URN), или името на ресурса и начина за достигане до него (URL). Т.е. URN и URL са съставни части на URI.

В практиката се е наложило използването на URL като най-прецизен метод за достъп до ресурс, докато използването на другите два идентификатора (URI и URN) се нуждае от допълнително уточнение.

Например споменаването само на google.com (URI и URN) може да означава всичко, свързано с дейността на компанията, докато https://ads.google.com ни подсказва, че ако заредим този URL в браузър, ще получим достъп до информация как да рекламираме в Google.

Домейн име

Домейн името е част от DNS системата, чието основно предназначение е да свързва домейн име с IP адрес на сървър.

А запис на домейн:

example.com. A 12.34.56.78

Този запис показва, че домейнът example.com е конфигуриран на сървър с IP адрес 12.34.56.78. Най-вероятно на тази машина се намират информация и ресурси, но само домейн името (URN) не ни дава информация как може да ги достъпим.

URL адрес

http://example.com/directory/file.html

Нека разгледаме отделните части на URL адреса от примера:

  • http:// или https:// – показва протокола, чрез който браузърът и уеб сървърът ще установят връзка (https означава криптирана връзка, т.е. на сайта example.com трябва да има инсталиран SSL сертификат, за да се зареди коректно с този протокол).
  • example.com – служи за резолване IP адреса на сървъра според А записа в зоновия файл на домейна.
  • /directory/file.html – указва пътя до ресурса (file.html), за който браузърът изпраща HTTP заявка.

URL адресите най-често се използват за достъп до уеб страници (http), за трансфер на файлове (ftp), за изпращане на имейли (mailto), достъп до база данни (JDBC) и др.

Как браузърите създават URL адрес от домейн име?

Като въведем в адресната лента на браузър само домейн име example.com, самият той ще добави автоматично протокол (http:// или https://), за да формира URL адрес, но според настройката на уеб сървъра, заявката ще търси index.html или index.php файл в главната директория на сайта.

Функцията на уеб сървъра се нарича DirectoryIndex и може да бъде променена през .htaccess файл:

DirectoryIndex index.html index.htm index.php

Според тази настройка, при въвеждане на домейна в браузъра, ще се зареди началната страница на сайта:

http://example.com/index.html

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още