1. Начало
  2. Хостинг
  3. Контролен панел cPanel
  4. Забрана за достъп по IP в .htaccess

Забрана за достъп по IP в .htaccess

Хостинг акаунтите на Linux платформа предоставят възможност за контрол на уеб достъпа до уеб сайтовете, чрез ограничаване на IP адрес или мрежа. IP адресът е основният идентификатор в интернет, чрез който можете да филтрирате посетителите на вашите сайтове.

След активиране на ограничението, при опит на потребител от непозволен IP адрес да посети вашия сайт, ще получи съобщение 403 (Forbidden).

Управление на уеб достъпа през cPanel

Най-лесно можете да забраните даден IP адрес/мрежа чрез контролния панел cPanel, като изберете меню IP Blocker / Мениджър на IP адреси за достъп.

Ограничаване на достъпа за IP адрес или домейн

Попълнете полето „IP адрес или домейн“ и натиснете „Добавяне„. Тази функционалност ви позволява да блокирате IP адреси, за да предотвратите достъп до вашия сайт от тях.

Можете да добавите и цяла мрежа от IP адреси, като подходящите формати за изписване са описани на страницата.

За да премахнете IP адрес от списъка с блокирани, кликнете на Изтриване и след това на Изтриване на IP адрес.

Управление на уеб достъпа чрез .htaccess

За по-разширени възможности можете да поставяте и ръчно ограничения в .htaccess файл във вашия хостинг акаунт.

В зависимост от ресурса, до който искате да ограничите уеб достъпа, .htaccess файла трябва да се намира в неговата директория. Например за защита на административния панел на WordPress, .htaccess файлът трябва да се намира в директория /wp-admin.

Пълна забрана за уеб достъп

Възможно е изцяло да спрете уеб достъпа до вашия сайт с цел актуализация, предпазване от злонамерена атака или други цели, чрез директива:

Deny From All

Забрана за достъп от конкретен IP адрес/мрежа

В дадена ситуация може да е необходимо да се блокират определени потребители или да се позволи достъп само от специфични посетители по определен критерий – от конкретна държава, конкретна фирмена мрежа и др. В този случай е  необходимо в .htaccess файл да добавите следното:

Deny From ***.**.*.**

където ***.**.*.** е IP адрес/мрежа, който желаете да блокирате.

Забрана за достъп от конкретна държава

За да ограничите достъп от конкретна държава ще ви е необходим списък с IP адресите/мрежите на съответната държава. Следния сайт предлага автоматично генериране на списък с IP адреси за дадена държава: http://www.ip2location.com/free/visitor-blocker.

Разрешаване на достъп от конкретен IP адрес/мрежа

Можете да разрешите уеб достъп, само за вас или за собственика на сайта, до определени секции от сайта, като например административен панели или др., с директивата:

Deny From All
Allow From ***.**.*.**

където ***.**.*.** е вашият IP адрес.

В случай че не знаете кой е вашият IP адрес, можете да проверите на следния интернет адрес: https://ip.superhosting.bg

Обновена: 13.03.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още