1. Начало
 2. Сигурност и защита
 3. TLS/SSL сертификати
 4. Poodle SSLv3 уязвимост и как да се защитим?

Poodle SSLv3 уязвимост и как да се защитим?

Какво e Poodle? Kак да се предпазим от последната уязвимост в SSL?

Poodle е уязвимост в SSL v3, позволяваща достъпването и разшифроването на криптираната информация, пренасяна с помощта на SSL.

Уязвими са всички услуги и софтуер с механизъм, позволяващ да се използва SSL v3 за съвместимост – уеб сървъри, имейл сървъри, както и клиентски браузъри.

Важно: Всички сървъри за хостинг и Managed VPS услуги от СуперХостинг.БГ са защитени от Poodle.

За да се предпазим е необходимо да вземем мерки, с които да защитим както нашия браузър, така и услугите, които предлагаме. За да сме убедени, че няма да станем жертва на Poodle уязвимостта, е добре да се подсигурим, че нито една от страните не поддържа SSLv3 като възможност за комуникация.

Може да предприемете следните мерки, за да подсигурите Вашия уеб сървър (без значение Apache или Nginx).

За Apache Web Server

Ако използвате CentOS

 • Отваряте конфигурационния файл на SSL:
vi /etc/httpd/conf.d/ssl.conf
 • Променяте реда, започващ с SSLProtocol, да изглежда по следния начин:
SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
 • Рестартирате Apache:
service httpd restart

Ако ползвате Debian

 • Отивате в конфигурационния файл на SSL:
vi /etc/apache2/mods-available/ssl.conf
 • Редактирате реда, започващ с SSLProtocol, да изглежда по следния начин:
SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
 • Рестартирате Apache:
service apache2 restart

За Nginx Web Server

 • Отваряте конфигурационния файл на nginx (за глобална промяна):
vi /etc/nginx/nginx.conf
 • Добавяте в server секцията на конфигурацията:
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
 • Рестартирате Nginx:
service nginx restart

За да проверите дали сте уязвими може да използвате openssl инструмента, наличен в Linux/Unix по следния начин:

openssl s_client -connect вашия.домейн.ком:443 -ssl3

Ако успешно се свържете с хоста чрез ssl, значи сте уязвими.

А ако получите подобно съобщение:

17039:error:14094410:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert handshake failure:/SourceCache/OpenSSL098/OpenSSL098-52/src/ssl/s3_pkt.c:1125:SSL alert number 40
17039:error:1409E0E5:SSL routines:SSL3_WRITE_BYTES:ssl handshake failure:/SourceCache/OpenSSL098/OpenSSL098-52/src/ssl/s3_pkt.c:546:

значи SSLv3 е забранен за използване.

Сигурността е постоянен процес – всекидневно се откриват пробиви и уязвимости в онлайн системите и трябва да се реагира своевременно – особено, когато става дума за клиентска информация. Всеки, предоставящ услуги в интернет, трябва да може да я защити или да се довери на утвърдена хостинг компания, която ще го направи вместо него.

Обновена: 18.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още