Webuzo – Инсталиране на мейл сървър

За да създадете и използвате имейл акаунти на виртуален сървър е необходимо да разполагате с инсталиран имейл сървър, с който да се осъществява получаването и изпращането на имейл кореспонденция. Необходим ви е MTA (Mail transfer agent) както и IMAP и POP3 сървър, чрез който да осъществявате комуникацията с имейл клиент.

Към контролния панел Webuzo се предлага възможност за улеснена инсталация на МТА сървър Exim в комбинация с IMAP и POP 3 сървър Dovecot.

Инсталирането можете да извършите като достъпите потребителския панел за управление на виртуалния сървър Webuzo на следния адрес:

http://domain.com:2002

където domain.com е домейн името, което е асоциирано с виртуалния сървър.

webuzo-apps
Приложения в Webuzo

 

Инсталиране на Exim и Dovecot

webuzo-apps-exim
Инсталация на Exim

  • Изберете „Apps“ от главното меню;
  • В секция „Utilities“ ще намерите опция Exim. Ако Exim все още не е инсталиран ще бъде наличен бутон „Install„, откъдето можете да започнете процеса по инсталация. Инсталацията може да продължи до няколко минути, след което ще получите съобщение за успешно завършване;
  • Аналогично в секция „Utilities“ ще намерите и опция Dovecot. Ако Dovecot все още не е инсталиран ще бъде наличен бутон „Install„, откъдето можете да започнете процеса по инсталация. Инсталацията може да продължи до няколко минути, след което ще получите съобщение за успешно завършване.

 

Рестартиране на Exim и Dovecot

Преди да преминете към последващи настройки, при успешно завършване на инсталациите е препоръчително да рестартирате Exim и Dovecot. Това можете да извършите отново от потребителския панел като изберете Home от главното меню.

  • В секция разширени настройки, отворете „Услуги“;
  • Срещу всяка налична услуга ще намерите бутон за рестартиране „Restart“;
  • Поетапно за Exim и Devcot, изберете бутон рестарт и изчакайте докато получите съобщение, че услугата е рестартирана успешно: „Service Restarted Successfully„.
  • Изберете OK, за да продължите.
webuzo-restart
Рестартиране на услуги

След като завършите рестартирането, можете да преминете към създаването на имейл акаунти.

Обновена: 05.09.2014

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още