1. Начало
  2. Други
  3. Активиране на Telnet Client в Windows 10

Активиране на Telnet Client в Windows 10

Telnet Client и Telnet Server позволяват на потребителите да осъществяват отдалечени връзки въз основа на протокола Telnet. С помощта на Telnet Client и Telnet Server може да се стартират програми от команден ред, shell команди и да се изпълняват скриптове в сесия на отдалечен терминал, точно както при локално логване в отдалечения хост. По този начин наличието на Telnet клиент и сървър решава два мрежови проблема:

  • Позволява оперативна съвместимост между различни операционни системи;
  • Улеснява администрирането на отдалечени системи, спестявайки административно време и мрежови ресурси.

Активиране на Telnet Client в Windows 10

Telnet Client е чудесен инструмент за разработчици и администратори, който помага да се управлява и тества мрежовата свързаност.

Приложението Telnet Client е деактивирано по подразбиране в Microsoft Windows 10. Ако опитате да го ползвате преди активиране, ще получите съобщение за грешка:

'telnet' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file:

Изпълнете следните стъпки, за да активирате Telnet Client в Windows 10:

Кликнете с десния бутон на мишката върху бутона Start и изберете Apps and Features:

Линк Apps and Features в меню Start

В следващия панел натиснете линка Programs and Features най-долу в прозореца:

Линк Programs and Features

Може да достъпите Programs and Features и като въведете control panel в полето за търсене:

Достъп до Programs and Features през Control panel

В панела Programs and Features натиснете линка Turn Windows features on or off в менюто отляво:

Линк Turn Windows features on or off в меню

В панела Windows features поставете отметка пред настройката Telnet Client и натиснете бутона OK:

Маркиране на Telnet Client в панела Windows features

Индикаторът проследява процеса на инсталиране на Telnet Client:

Процес на инсталиране на Telnet Client

След завършването му се появява съобщение за успешна инсталация:

Съобщение за успешна инсталация на Telnet Client

Натиснете бутона Close, за да завършите инсталацията. Не е необходимо да рестартирате компютъра.

Проверка на Telnet Client

След като инсталацията завърши, може да използвате клиента Telnet.

Стартирайте командния ред на Windows 10 като въведете Command Prompt в полето за търсене и натиснете полето с иконата на приложението:

Достъп до Command Prompt през полето за търсене

Друг начин за достъп до Command Prompt е да натиснете клавишната комбинация Windows Key+R, за да отворите диалоговия прозорец Run. Въведете cmd и натиснете клавиша Enter:

Достъп до Command Prompt през Run

В прозореца Command Prompt въведете telnet и натиснете Enter:

telnet команда

Въведете help за да видите поддържаните Telnet команди:

telnet help

За да се върнете в предишния прозорец въведете q или quit.

Въведете telnet goodexample.eu 80 и натиснете Enter, за да тествате дали имате HTTP достъп до сайта през порт 80.

telnet към сайт

Мигащият курсор означава успешна връзка:

Мигащият курсор означава успешна връзка

При неуспешно свързване с отдалечения хост на посочения порт, в конзолата се зарежда съобщение за грешка:

неуспешна връзка с хоста

В следващата таблица публикуваме някои от най-често използваните уеб протоколи и техните стандартни портове:

ПортПротокол
22SSH (Secure Shell, криптиран мрежов протокол)
23TELNET (опростен мрежов протокол, базиран на текст)
25SMTP (протокол за изпращане на поща)
80HTTP (протокол за зареждане на уеб страници)
443HTTPS (сигурен протокол за зареждане на уеб страници през SSL)
110POP3 (протокол за получаване на поща)
143IMAP (протокол за получаване на поща)
465SMTPS (сигурен протокол за изпращане на поща през SSL)
993IMAPS (сигурен протокол за получаване на поща през SSL)
995POP3S (сигурен протокол за получаване на поща през SSL)

Подробни примери за използване на командата telnet може да видите в статията Използване на командата telnet.

Обновена: 28.10.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още