1. Начало
  2. Други
  3. Използване на командата telnet

Използване на командата telnet

Командата telnet се използва за връзка и комуникация с отдалечен или локален хост чрез протокола Telnet TCP/IP.

Можете да въведете домейн или IP адрес и да опитате да се свържете с него през избрания порт. Ако портът не е зададен, telnet се опитва да се свърже през порта по подразбиране „23“.

По подразбиране telnet клиента е деактивиран в последните версии на Windows.

За да активирате помощната програма Telnet Client, вижте следната статия: Активиране на Telnet Client в Windows 10 | Help

За какво можем да използваме командата telnet

Telnet е остарял и несигурен протокол, използван за отдалечено влизане в друг компютър или комуникационно оборудване по мрежата. Telnet изпраща всички съобщения, включително пароли като обикновен текст. Поради тази причина SSH е предпочитаният протокол за сигурен трансфер на данни. Telnet трябва да се използва само за много основни тестове.

Най-често telnet се използва при диагностициране на проблеми, говорейки с други услуги без специализиран клиентски софтуер – например, за тестване на връзка през определен порт с SMTP, IMAP, POP3, HTTP или FTP сървъри.

Тестване на връзка към мейл сървър с telnet

Ако откриете, че Вашият пощенски клиент не може да изпраща или получава писма, можете да тествате връзката между локалния компютър и мейл сървъра.

Изпълнете следната команда през SSH или в command prompt на Windows, за да тествате връзката:

Тест на SMTP none-SSL порт

telnet smtp.mail.server 25

Потвърждение за успешна връзка се зарежда в command prompt:

Съобщение за успешна връзка в command prompt

Тест на SMTP SSL порт

telnet smtp.mail.server 465

При коректно свързване в command prompt остава само мигащ курсор:

Коректно свързване в command prompt

Нека умишлено въведем несъществуващ IP адрес, за да предизвикаме грешка:

telnet 00.11.22.33 465

Веднага получаваме съобщение за грешка:

Съобщение за грешка в command prompt

Тест на IMAP none-SSL порт

telnet imap.mail.server 143

* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE NAMESPACE STARTTLS AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.

Тест на IMAP SSL порт

telnet imap.mail.server 993

Както при SMTP SSL теста имаме успешна връзка, потвърдена с празен екран и мигащ курсор.

Тест на HTTP и HTTPS връзка с telnet

Тест на HTTP порт 80

telnet goodexample.eu 80

Ако след това видите празен екран това означава, че връзката е успешна. За да излезете, може да натиснете CTRL+C или който и да е клавиш на клавиатурата:

връзката е успешна

В резултат на успешния telnet тест можем да направим извода, че въведеният домейн или IP адрес съществува и избраният порт е отворен на Вашия компютър и на отдалечения сървър.

Тест на HTTPS порт 443

За да определите дали порт 443 е отворен на отдалечен сървър, следвайте тези стъпки:

Въведете telnet icn-demo.net 443 – ако получите празен екран с мигащ курсор, порт 443 е отворен.

Това, че порт 443 е отворен, не означава, че има инсталиран SSL сертификат на сайта goodexample.eu. Ако опитаме да видим хедърите на заявката и отговора на сървъра, ще получим 400 Bad Request грешка, защото telnet не може да установи криптирана връзка със сайта.

Как да получим отговор от сървъра?

Изпращаме заявка за свързване през SSL порта:

telnet goodexample.eu 443

Копираме следните два реда:

GET / HTTP/1.1
Host: goodexample.eu

поставяме ги (paste с десен бутон) в command prompt и натискаме два пъти клавиша Enter:

HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Tue, 19 Oct 2021 13:27:56 GMT
Server: Apache
Content-Length: 362
Connection: close
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>400 Bad Request</title>
</head><body>
<h1>Bad Request</h1>
<p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br />
Reason: You're speaking plain HTTP to an SSL-enabled server port.<br />
Instead use the HTTPS scheme to access this URL, please.<br />
</p>
</body></html>

Connection to host lost.

Ако връзката не е установена, ще получим съобщение за неуспешна връзка в command prompt.

Умишлено въвеждаме несъществуващ IP адрес в заявката:

telnet 00.11.22.33 443
Тестово въвеждане на несъществуващ IP адрес

Възможните причини за неуспешната връзка са:

  • Домейнът или IP адресът не съществува/не е достъпен/допусната е грешка при въвеждане.
  • Избраният порт е затворен от софтуер за защита или от конфигурацията на мрежата на компютъра или от страна на отдалечения хост.
  • Възникване на проблем с връзката/мрежата.
Обновена: 28.10.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още