Google Ads – създаване на профил

Важно: Актуални инструкции за създаването на профил в Google Ads ще намерите в следната статия: Създаване на профил в Google Ads: Как да се регистрирате | Google

Накратко, регистрация на нов профил в Google Ads можете да направите в режима – интелигентен и експертен.

Нов профил в Google Ads

Когато кликнете на Нов профил в Google Ads по подразбиране се зарежда интелигентния режим.

В този режим ще трябва да създадете първата си кампания. Регистрацията на профила няма да може да стане без създаването на кампания.

интелигентен или експертен режим за регистрацията на профила

Ако изберете Напред, ще направите регистрацията в интелигентен режим. Ако изберете Превключване към експертен режим, ще направите регистрацията в експертен режим. Изберете експертен режим, ако сте специалисти по маркетинг.

За да създадете първата си кампания в интелигентен режим, ще трябва да настроите следното:

Цел на кампанията
Име на бизнеса и уебсайт
Реклама (включително заглавия, описания и телефонен номер)
Теми за ключовите думи
Настройки за местоположението
Бюджет

На последната страница с настройки ще трябва да въведете информация за фактуриране. Тук ще можете да въведете промоционален код.


Ако изберете създаване на профил в експертен режим, в началото можете да го направите със или без кампания.

експертен режим за регистрация в Google Ads
настройки в експертен режим
регистрацията е готова

С това приключва процедурата по създаване на Google Ads профил.

От тук нататък ще трябва да го настроите и да създадете кампания.

опция Инструменти и настройки
Обновена: 08.02.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още