1. Начало
  2. Уеб сайт
  3. Уеб разработка
  4. CSS
  5. Какво е CSS клас (стилов клас)?

Какво е CSS клас (стилов клас)?

CSS клас (css class) е вид селектор в Cascading Style Sheets езика за стилизиране, чрез който за определени елементи от HTML може да се зададе определено оформление (стил).

Казано по друг начин, CSS клас означава, че към една „ключова дума“ са поставени няколко стилови правила. Тази ключова дума може да се използва върху даден (HTML) елемент, като параграф „<p>“ например, за да се приложат тези стилови правила.

Стиловият клас съдържа правила и параметри за стила и начина, по който ще се визуализира дадения елемент от съдържанието. Тези параметри може да са цвят на текста, размер, шрифт и много други.

Синтаксисът на CSS класа е:

.клас {свойство: стойност;}

Например задаване на определен шрифт за даден параграф може да се извърши с вграден (inline) стил по този начин:

<p style=“font-family: Ubuntu,sans-serif;“>Това е параграф с текст в шрифт Ubuntu.</p>

Тези стилови правила може да се запишат в стилов клас с име „ubfont“ например:

.ubfont {font-family: Ubuntu,sans-serif;}

След това задаването на CSS класа към определен HTML елемент се извършва като в тага му се добави class=“името-на-стиловия-клас“. Например:

<p class=“ubfont“>Това е параграф с текст в шрифт Ubuntu.</p>

CSS класовете се записват в стилов файл (style.css), който се прилага към дадената уеб страница. Например CSS класове се използват за стилизиране на темите за WordPress. Най-често стиловият файл на дадена WordPress тема е с име style.css и се намира в директорията на темата (например /wp-content/themes/twentyten/style.css).

Обновена: 18.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още