1. Начало
  2. Уеб сайт
  3. Уеб разработка
  4. CSS
  5. Манипулиране на цветове с CSS

Манипулиране на цветове с CSS

Цветовете в HTML могат да се задават чрез английски названия и чрез 16-тичен код. Разликата е, че чрез названия могат да се задават ограничен брой цветове и оттенъци, а освен това не всички браузъри възприемат названията. Препоръчително е да задавате цветовете в техния 16-тичен код.

При 10-тичната бройна система се борави с 10 цифри – от 0 до 9. Освен тази бройна система съществуват и други, една от които е 16-сетичната бройна система. При нея се използват цифрите от 0 до 9 плюс латинските букви от A до F. Следователно символите, с които се борави при 16-сетичната бройна система, са следните: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C, D, E, F.

Всеки цвят и оттенък може да се представи в 16-сетична стойност. Точно тези стойности са разрешени за използване в HTML.

Браузърите показват всички цветове чрез комбиниране на различните стойности на само 3 цвята: червен (Red), зелен (Green) и син (Blue). Това е т.нар. RGB стандарт. Всеки един от тези 3 основни цвята може да приема стойности от 0 до 255. Всички останали цветове представляват някаква комбинация от тези стойности. Например кодът за бял цвят в RGB стандарта е R:255, G:255, B:255, а кодът за черен цвят е R:0, G:0, B:0, т.е. нулата „създава“ най-тъмната част на спектъра, а 255 – най-светлата.

Стойностите в RGB стандарта са представени чрез 10-тичната бройна система. Но езикът HTML не възприема десетичните стойности на цветовете, затова те се превръщат в 16-сетични стойности. Всяка една от стойностите на RGB може да се представи чрез двойка символи от 16-сетичната бройна система. Така например 255 се изобразява в 16-сетичен код като FF, а 0 се изобразява като 00. В такъв случай кодът за бял цвят придобива вида R:FF, G:FF, B:FF, а кодът за черен цвят е R:00, G:00, B:00

В HTML-кода за цвят не се изписват буквите RGB, а само символите от 16-сетичната бройна система; те се пишат слято, а най-отпред се поставя знак диез (#). Така HTML-кодът за бял цвят има вида #FFFFFF, а HTML-кодът за черен цвят е #000000.

В HTML няма значение дали таговете, атрибутите и техните стойности се изписват с малки или големи букви, както няма значение дали стойностите на атрибутите се затварят в кавички. Но в XHTML съществува изискването таговете, атрибутите и техните стойности да бъдат изписани с малки букви, а стойностите на атрибутите да се затварят в двойни кавички. Затова буквите в 16-сетичния код трябва да са малки и целият код да бъде затворен в двойни кавички.

Пример:

<body style="background-color:lightgray;">
-
<body style="background-color:#cccccc;">

В горния пример на фона на страницата е зададен светло сив цвят, но в първия случай цветът е заден с английското название lightgray, а във втория случай – чрез 16-тичния код на светло сив цвят #cccccc.

В момента повечето браузъри поддържат над 100 названия на цветове. Все пак е препоръчително във всички случаи да използвате 16-тичния код за цвят.

Не е необходимо да умеете да превръщате десетичните стойности на цветовете в шестнадесетични. В много сайтове са публикувани таблици с 16-сетичните кодове на стотици цветове, а дизайнерските програми показват кода на избрания цвят.

Цветове с названия

Някои цветове могат да бъдат зададени освен чрез 16-тичен код за цвят, също и чрез английските им названия, например Violet (виолетово), RoyalBlue (кралско синьо) и т.н. По-долу са посочени някои цветове и техните названия. Препоръчително е в уеб страницата си да избягвате задаването на цвят с названието му и вместо това да използвате само цветове в 16-тичен код.

#f0f8ff aliceblue
#faebd7 antiquewhite
#00ffff aqua
#7fffd4 aquamarine
#f0ffff azure
#f5f5dc beige
#ffe4c4 bisque
#ffebcd blanchedalmond black
#0000ff blue
#8a2be2 blueviolet
#a52a2a brown
#deb887 burlywood
#5f9ea0 cadetblue
#7fff00 chartreuse
#d2691e chocolate
#ff7f50 coral
#6495ed cornflowerBlue
#ff8c00 darkorange

216-те „безопасни“ за Web цвята

Думата „безопасни“ изрично е сложена в кавички, защото това няма нищо общо с безопасността на вашия компютър, браузър или уеб-страница – те няма да се повредят, независимо какви цветове показват.

Терминът „безопасен за уеб цвят“ идва от проблем, който са имали старите системи на Macintosh и PC. Те са можели да показват само 256 цвята, като при това са имали различни цветови палитри. Само 216 цвята от всичките 256 са съвпадали напълно и при Macintosh и при PC. Тези 216 цвята са получили названието „безопасни за Web цветове“.

Дори и по-нови системи с по-големи възможности може да са настроени да показват 256 цвята. Затова е препоръчително при изграждането на уеб-страница по възможност да се ползва палитрата от тези 216 цвята. Това означава само едно – ползването на някой от тези цветове дава сигурност, че почти всички посетители на страницата ще видят именно избрания цвят, а не някакъв друг.

Разбира се, ако се ползват някакви други цветове извън „безопасните“, това няма да е фатално. В случай че мониторът на посетителя е настроен да показва само 256 цвята, а в страницата не са използвани „безопасни“ цветове, тогава цвета, който ще се вижда, ще представлява някакво приближение до действителния цвят. Понякога това може да развали търсения ефект и да покаже страницата не във вида, в който е била замислена.

Ето само част от тези „безопасни“ цветове:

000000
000033
000066
000099
0000cc
0000ff

003300
003333
003366
003399
0033cc
0033ff

006600
006633
006666
006699
0066cc
0066ff

009900
009933
009966
009999
0099cc
0099ff

00cc00
00cc33
00cc66
00cc99
00cccc
00ccff

00ff00
00ff33
00ff66
00ff99
00ffcc
00ffff

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още