1. Начало
 2. Уеб сайт
 3. Уеб разработка
 4. CSS
 5. CSS стил на текста в HTML документ

CSS стил на текста в HTML документ

Чрез CSS свойствата може да се манипулира вида на текста в една HTML страница. Контролът на презентацията на текста чрез CSS се извършва със следните свойства и съответните им стойности.

1. font-family

Задава шрифт на текста. Възможните му стойности са названието на един или няколко шрифта, отделени със запетаи (например font-family: arial, helvetica, verdana, sans-serif;).

2. font-size

Задава големина на текста. Възможните му стойности са цифрови – в пиксели (px) или точки (pt) (например font-size: 14px;).

3. font-weight

Задава удебеляване или „изтъняване“ на текста. Може да приема следните стойности:

 • normal – показва нормален текст
 • bold – удебелява текста
 • bolder – удебелява текста повече от bold
 • lighter – изтънява текста
 • 100 – изтънява текста (същия ефект като lighter)
 • 200
 • 300
 • 400 – прави текста какъвто е подразбиране (същия ефект като normal)
 • 500
 • 600
 • 700 – удебелява текста (същия ефект като bold)
 • 800
 • 900 – удебелява максимално текста (същия ефект като bolder)

4. text-align

Задава позиционирането на текста в страницата. Възможните му стойности са:

 • left – подравнява текста вляво (същата е стойността по подразбиране)
 • right – подравнява текста вдясно
 • center – центрира текста
 • justify – подравнява текста едновременно вляво и вдясно

5. color

Задава цвят на текста. Възможните му стойности са цветове, описани чрез 16-тичната бройна система, чрез английските им названия или чрез задаване на RGB стойност. Например бял цвят ще се зададе:

 • чрез название: color: white;
 • чрез 16-тична стойност: color: #ffffff;
 • чрез RGB стойност: color: rgb(255,255,255);

6. background-color

Задава цвят за фон на текста. Възможните му стойности са цветове, описани чрез 16-тичната бройна система, чрез английските им названия или чрез RGB стойност, подобно на атрибута color.

7. text-decoration

Задава допълнителен ефект (украса) на текста. Възможните му стойности са:

 • underline – подчертава текста с долна черта
 • overline – подчертава текста с горна черта
 • line-through – зачертава текста
 • blink – кара текста да премигва
 • none – показва нормален текст, като премахва всички ефекти от текста (например премахва подчертаването на връзките)

8. letter-spacing

Задава разстояние между буквите на текста. Възможните му стойности са normal или зададено с цифри разстояние между буквите. Цифровите стойности могат да бъдат указани в пиксели (например letter-spacing: 5px;) или сантиметри (например letter-spacing: 0.3cm;). Тези стойности могат да бъдат и с отрицателен знак – в този случай буквите от текста се сбиват, тъй като разстоянието между тях се намалява (например letter-spacing: -2px;).

9. word-spacing

Задава разстояние между думите в текста. Възможните му стойности са normal или зададено с цифри разстояние между думите. Цифровите стойности могат да бъдат указани в пиксели или сантиметри и да приемат отрицателен знак, подобно на стойностите на атрибута letter-spacing.

10. white-space

Задава дали текста да бъде показан точно както е написан в текстовия редактор, т.е. дали да се покажат всички „спейсове“ и „ентери“ – разстоянията между буквите, думите и редовете, както са написани например в Notepad или браузъра да игнорира оставените бели пространства в текста и да го покаже компактен. Възможните му стойности са:

 • normal – показва текста като игнорира оставените бели пространства
 • pre – показва текста точно както е написан в текстовия редактор, какъвто е ефекта от HTML тага <pre> </pre>
 • nowrap – не позволява текстът да се пренесе на по-долен ред докато не се постави тага за прекъсване <br />. Ако текстът е достатъчно дълъг, в долната част на браузъра ще се появи лента за скролиране.

11. text-indent

Използва се при започване на нов абзац в текста. Оставя разстояние между лявата страна на страницата и началото на текста от първия ред на абзаца. Възможните му стойности са цифрови – в пиксели (px), сантиметри(cm) или проценти (%).

12. text-transform

Задава на текста главни или малки букви. Възможните му стойности са:

 • uppercase – задава на целия текст главни букви
 • lowercase – задава на целия текст малки букви
 • capitalize – задава като главна началната буква на всяка дума от текста
 • none – показва текста във вид по подразбиране

13. direction

Задава посоката, в която тече текста. Възможните му стойности са:

 • ltr – текста тече от ляво на дясно
 • rtl – текста тече от дясно на ляво

14. Пример

Направете CSS файл (например myfile.css) със следното съдържание:

h1
{
font-family: arial, helvetica, sans-serif;
font-size: 36px;
color: #ff0000;
text-align: center;
text-transform: capitalize;
text-decoration: overline;
letter-spacing: -3px;
word-spacing: 1cm;
}

След това направете HTML страница, в която използвайте тага <h1> и напишете някакъв текст, за да видите декларираните ефекти, като не забравяте, че в head на HTML документа трябва да разположите връзката
<link rel=stylesheet type=“text/css“ href=“myfile.css“ />. Т.е. трябва да напишете нещо подобно на кода по-долу:

<html>
<head>
<title>CSS Example</title>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel=stylesheet type="text/css" href="myfile.css" />
</head>
<body>

<h1>Това е примерно заглавие</h1>

</body>
</html>

Експериментирайте, като променяте различните стойности, за да видите какъв ефект предизвикват.

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още