Търсене на информация в интернет

Всички често търсим информация в интернет през Google или друга търсачка. Но от начина ни на търсене зависи доколко точни ще са резултатите.

Колкото повече търсим, толкова по-добре се научаваме да го правим, или се убеждаваме, че не питаме човек, а машина.

Винаги има нещо ново и полезно, което можем да научим, за да подобрим и ускорим намирането на информацията. В зависимост от начина ни на търсене, можем много бързо да стигнем до отговора или пък дълго да се лутаме в страниците с резултати (SERPSearch Engine Results Pages).

При търсене на информация в търсачката, трябва да имаме предвид, че:

  • Не задаваме въпроса си към реален човек, а към програма, която все още не осмисля и не разбира въпроса ни, а търси съвпадение по подадения от нас текст със записания такъв в база данни (с помощта на алгоритми за търсене). 
  • Информацията в базата на Google представлява най-общо казано, записани текстове от страниците на сайтовете.
  • Не е нужно да поставяме препинателни знаци, защото Google не ги взима предвид. Също така не е нужно да използваме главни букви. Например резултатите за „GDPR“ са същите като за „gdpr“.
  • Въпреки че сайтовете на български език вече са много, те са една съвсем малка част от необятната база данни на Google. Не винаги ще открием търсеното в страници на български език. Поради това, може да потърсим и на друг език – английски, руски или друг (ако разбираме, китайският би бил интересен вариант 🙂).
  • Не всички „екстри“ към резултатите са възможни, се поддържат или са налични все още за страниците на български език като Featured Snippets (Представени фрагменти) и People Also Ask (Хората питат също).

За да достигнем до възможно най-точните резултати, трябва да си представим как най-конкретно би могла да съществува като текст търсената от нас информация.

Ето няколко изпитани техники за търсене в Google, които помагат много за намирането на по-конкретна информация.

1. Търсене на информация с правилния въпрос

Ако сте дочули отнякъде, че „Слънцето не е жълто!“ например и искате да разберете дали това е вярно, като попитате Google, какви ще са първите въпроси, които ще изникнат в главата Ви? Може би:

  • Защо го рисуваме в жълт цвят, ако това е истина?
  • Как така Слънцето не е жълто?
  • Вярно ли е, че Слънцето не е жълто?
  • Аз го виждам всеки ден, няма как да не е жълто.
  • Аз това го знам, може ли друг пример? 🙂

За подаването на правилен въпрос (заявка за търсене) към Google, можете да изберете от два подхода.

а) Търсене с твърдението (съобщението за грешка)

Първият начин да потърсите е, да попитате с твърдението (или съобщението за грешка, ако търсите решение на проблем).

Например ако потърсите твърдението по точната фраза „слънцето не е жълто“, има много голям шанс да намерите конкретна информация (или решение).

Търсене по точна фраза „слънцето не е жълто“.
Търсене по точна фраза „слънцето не е жълто“.

Поставете твърдението в кавички, за да може да се потърсят точни съвпадения на цялата фраза, а не на отделните думи в нея.

При търсене в Google с точна фраза, например „създайте сами своя сайт в 3 лесни стъпки“, ще получите като резултат всички страници, в които се съдържа точно този текст. Резултатите ще са максимално конкретни и малко на брой, защото търсеният текст съвпада на 100% със съществуващата информация в много малко страници.

В различните страници, статии и като цяло сайтове, текстовете не са абсолютно едни и същи, така че търсенето по точна фраза (няколко думи оградени в кавички) няма да ни покаже много резултати, но те ще са максимално точно съвпадение.

Колкото по-конкретно питаме Google, толкова по-конкретни резултати ще получим.

Трудността в търсенето и намирането на точната информация идва от това, че ние предварително не знаем как съществува тя в текстовете на страниците.

Търсене на решение за възникнал казус със сайта

Подходът за търсене по съобщението за грешка е много успешен, когато търсим решение на възникнал казус със сайта (и разполагаме със съобщение за грешка).

Например ако потърсите по съобщението „this site can’t be reached“, което е възможно да се получи при опит да заредите даден сайт в Chrome, може да получите най-вероятното решение на позиция 0 в резултатите.

Търсене по твърдението (съобщението за грешка).
Търсене по твърдението (съобщението за грешка).

Следващият път, когато получите някакво съобщение за грешка (независимо дали е за сайта или някакво приложение, което използвате на Вашето устройство), първо го проверете в Google. Може да се изненадате колко много други хора вече са се сблъсквали със същия проблем и са намерили решение.

б) Търсене под формата на отговор

Вторият подход за търсене в Google е, като попитате под формата на отговор на въпроса Ви.

Например обмислили сте твърдението, че „Слънцето не е жълто!“ и сте стигнали до фундаменталния въпрос „Какъв е истинският цвят на Слънцето?“. Отговорът на този въпрос ще потвърди или отхвърли истинността на твърдението. Остава само да го обърнете под формата на отговор „истинският цвят на слънцето е“.

Търсене под формата на отговор с точна фраза „истинският цвят на слънцето е“.
Търсене под формата на отговор с точна фраза „истинският цвят на слънцето е“.

Когато не търсите с въпроса, а така, сякаш давате отговора (защото така е по-вероятно да съществува информацията в даден текст), можете да достигнете до по-точни резултати.

Понякога може да не уцелите точните думи, например вместо „истинският“ може да е използвана думата „реалният“. В тези случаи използвайте логическия оператор OR (или), който се изписва със символ „|“ (вертикална черта), и подайте заявката по този начин: „истинският|реалният цвят на слънцето е“.

Тъй като Google вече е индексирал тази статия, при търсене на „реалният цвят на слънцето е“ се показва един единствен резултат (от тази статия 🙂).

За момента не съществуват други страници, в които се използва точно тази фраза.
За момента не съществуват други страници, в които се използва точно тази фраза.

За да видите нагледно резултатите от използването на оператора OR, потърсете „цветът на слънцето е жълт|бял“.

Когато търсите по въпроса или по отговора, но на английски език, може да получите конкретен и ясен отговор веднага, преди първа позиция в резултатите.

Например ако потърсите „the color of the sun is“ (без кавички, не е нужно да търсите по фраза), ще получите отговора „white“.

Търсене по отговора на английски език.
Търсене по отговора на английски език.

Тази кутийка с отговора, показваща се преди резултатите, се нарича Featured Snippets.

Featured Snippets (Представени фрагменти) представлява кутийка с избран откъс, който представя възможно най-полезното съдържание. Когато Google определи дадена страница като много полезна и съдържаща верен и конкретен отговор на даден въпрос, той може да я покаже като кутийка с „избран откъс“. Към момента тази „екстра“ може да се види за страници на английски език и ако интерфейсът на търсачката е на английски език.

 Търсене по въпрос на английски език.
Търсене по въпрос на английски език.

Интересно: От няколко години Google използва самообучаваща се система RankBrain към търсачката си. Това е система с елементи на изкуствен интелект, която прави предположение какво може да е имал предвид потребителят и подобрява точността на резултатите.

2. Има и още – разширено търсене в Google

Google поддържа разширено търсене чрез подаване на параметри (оператори) към заявката или с активирането на филтри. С тези опции резултатите се филтрират, модифицират или конкретизират.

Вижте как да използвате разширеното търсене, за да откриете още по-конкретна информация: Разширено търсене в Google Търсене |Help

Обновена: 20.05.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още