Скрит текст и препратки в съдържанието на сайта

Скриването на текст или връзки в съдържанието с цел манипулиране класирането в Google Search, може да се разглежда като измамно и представлява нарушение на указанията на Google за уеб администратори.

Текстът (например неприемливо голям брой ключови думи) може да бъде скрит по няколко начина, посочени по-долу:

  • Използване на бял текст на бял фон;
  • Позициониране на текст зад изображение;
  • Използване на CSS за позициониране на текст извън видимата част на екрана;
  • Настройване на размера на шрифта на 0;
  • Скриване на връзка само чрез свързване на един малък знак – например тире, в средата на параграф.

Когато преглеждате Вашия сайт, за да видите дали той съдържа скрит текст или връзки, потърсете всичко, което не може лесно да се види от посетителите на сайта. Има ли текст или връзки там само за търсещите машини, а не за посетителите?

Все пак, не всички скрити текстове се смятат за измамни. Ако например Вашият сайт включва технологии, с които търсещите машини имат трудности при достъпа, като JavaScript или изображения, използването на описателен текст за тези елементи може да подобри достъпността на сайта.

Не забравяйте, че много посетители, използващи екранни четци, мобилни браузъри, браузъри без приставки и бавни връзки, няма да могат да видят това съдържание и също ще се възползват от описателния текст.

Можете да тествате достъпността на сайта си, като изключите JavaScript и изображенията в браузъра си или като използвате текстов браузър като Lynx.

Допълнителни съвети как да подобрите достъпа до Вашия сайт:

  • Изображения: Използвайте атрибута Alt, за да предоставите описателен текст. Освен това препоръчваме да използвате надписи, които могат да се четат от хора, и описателен текст около изображението. Вижте тази статия за повече съвети относно публикуването на изображения.
  • JavaScript: Поставете съдържанието от JavaScript в маркер <noscript>. Ако използвате този метод, уверете се, че съдържанието е идентично на съдържанието в JavaScript и че точно това съдържание се показва на посетители, които нямат активиран JavaScript в своя браузър.
  • Видеоклипове: Включете описателен текст за видеоклипа в HTML кода. Също така можете да обмислите предоставянето на текстовото съдържание (transcripts) на видео клиповете. Вижте тази статия за повече съвети относно публикуването на видеоклипове.
Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още