1. Начало
  2. Уеб сайт
  3. Уеб разработка
  4. HTML
  5. Метатагове в HTML документа

Метатагове в HTML документа

При създаване на HTML страница, освен стандартните HTML елементи, се използват допълнителни специални тагове, които не се визуализират в браузъра. Тези тагове се наричат метатагове и служат за описване на типа на документа, езика на който е написан, задават поведение на браузъра, като например дали и как да кешира елементите от страницата и други.

Метатаговете нямат краен (затварящ) таг и според изискванията за писане на HTML-код наклонената черта се изписва в края на началния (и единствен) таг.

Метатаговете се разполагат в главата на HTML документа, между тагове <head> и </head>.

Някои от метатаговете се използват при SEO оптимизацията (Search Engine Optimization) на дадената страница. Като например метатагът за описание (description) и метатагът за ключови думи (keywords). Чрез описанието на страницата и ключовите думи, сайтът е по-лесно откриваем при търсене с търсещите машини в Уеб. Голяма част от търсачките обаче обръщат внимание само на съдържанието на страниците, като игнорират съдържанието на метатаговете за описание и ключови думи.

пример:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Заглавие на страницата до 40-50 символа</title>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="description" content="Описание на страницата до 150 символа." />
<meta name="keywords" content="ключови, думи, описващи, страницата, не, повече,
от, 500, символа, и, без, повторение, на, една, и, съща, дума, повече, от, 3, пъти" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta http-equiv="content-language" content="bg" />
<meta name="author" content="Author Name" />

</head>
<body>
Графика и текст
</body>
</html>

Не е задължително да се използват всички метатагове. Ако в страницата текстът е на кирилица, трябва да се използва метагът, указващ кирилица. Силно препоръчително е да се включат и метатаговете за описание, ключови думи и robots.

Метатаговете се разделят на 2 групи

a. Метатагове съдържащи атрибута HTTP-EQUIV и атрибута CONTENT. Имат следния формат:

<meta http-equiv="име" content="съдържание" />

Използват се за да управляват определени действия на браузъра.

б. Метатагове съдържащи атрибута NAME и атрибута CONTENT. Имат следния формат:

<meta name="име" content="съдържание" />

Използват се за да подават определена информация на търсачките, уеб браузъра и други.

Списък на метатаговете в HTML

http-equiv=“content-type“

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" />

Атрибутът content-type указва на браузъра азбуката, на която е написана страницата. Атрибутът charset може да приема различни стойности в зависимост от езика, на който е написан html документа. В случая стойността windows-1251 указва html документ съдържащ текст на кирилица.

Съществуват няколко стандартизации. Според стандартите на ISO (International Organization for Standardization) стойностите на charset могат да бъдат:
iso-8859-1 за западноевропейски латински езици: английски, френски, немски, испански, португалски, италиански, шведски, датски, норвежки, исландски, финландски, ирландски, шотландски, каталунски + албански, африкаанс и суахили
iso-8859-2 за централноевропейски латински езици: чешки, полски, унгарски, румънски, хърватски, словашки, словенски
iso-8859-3 за есперанто + малтийски и турски
iso-8859-4 за балтийските езици – естонски, латвийски, литовски + гренландски и сами
iso-8859-5 за езиците на кирилица – български, руски, белоруски, македонски, сръбски, украински
iso-8859-6 за арабските езици
iso-8859-7 за гръцки
windows-1251 за езиците на кирилица – български, руски, белоруски, македонски, сръбски, украински (подобен на iso-8859-5)
windows-1252 за западноевропейските езици (подобен на iso-8859-1)
windows-1253 за гръцки (подобен на iso-8859-7)
windows-1254 за турски (подобен на iso-8859-9)
windows-1255 за еврейски (подобен на iso-8859-8)
windows-1256 за арабски (подобен на iso-8859-6)
windows-1257 за балтийските езици (подобен на iso-8859-4)
windows-1258 за виетнамски

name=“description“

<meta name="description" content="Кратко описание на страницата." />

Метатаг за кратко описание на съдържанието на html документа. Препоръчително е дължината на описанието да не надхвърля 150 символа.

name=“keywords“

<meta name="keywords" content="ключови, думи, отделени, със, запетаи" />

Метатагът keywords се използва за посочване на ключови думи, съдържащи се или описващи съдържанието. Подбират се думите, които имат отношение към съдържанието на страницата и го описват най-добре. Няма значение дали се оставя или не по една стъпка разстояние (space) между запетаята и следващата дума. Препоръчително е дължината на ключовите думи да не надхвърля 500 символа. Една и съща ключова дума не трябва да се повтаря повече от 3 пъти, тъй като в противен случай страницата ще бъде игнорирана от някои от търсещите машини.

name=“robots“

<meta name="robots" content="index, follow" />

Метатагът robots дава указание на търсачките каква част от сайта да индексират. В случая е указано да се индексира страницата и да се следват връзките в нея. Стойностите, които могат да се укажат в атрибута content са следните:

content=“all“ – индексиране на страницата и всички нейни връзки;
content=“none“ – без индексиране на страницата и връзките й – използва се при страници в процес на изграждане или ако по някаква причина не желаете посещения на страницата;
content=“index, follow“ – указва индексиране на страницата и следване на връзките й (отговаря на content=“all“);
content=“index, nofollow“ – указва индексиране на страницата без да се следват връзките намиращи се в нея;
content=“noindex, follow“ – само проследява връзките от страницата без да я индексира;
content=“noindex, nofollow“ – не се индексира страницата и не се следват връзките (отговаря на content=“none“);

Подобен е и метатага googlebot – това название се задава като стойност на атрибута name (name=“googlebot“), стойностите на атрибута content са като на метатага robots (all, none, index, follow, noindex, nofollow), като към тях има и още 2 възможности:

content=“nosnippet“ премахва маркирането (удебеляването) на думи, съвпаднали с думите при търсене, при връщане на резултат от Гугъл;
content=“noarchive“ не позволява архивиране на страницата от робота на Гугъл.

пример:

<meta name="googlebot" content="noarchive" />

name=“revisit-after“

<meta name="revisit-after" content="20 days" />

Метатаг, който указва на претърсващите мрежата програми на търсачките (т.нар. „паяци“ или „ботове“) през колко дни да посещават страницата, за да индексират промените в нея. В случая е указано страницата да се индексира веднъж на всеки 20 дни. Обикновено търсачките обновяват данните за страниците през определен период, който е различен за различните търсещи машини – 30 дни, 90 дни и т.н. Този метатаг е полезен, ако страницата се обновява редовно – чрез него може да се укаже тя да бъде посещавана и сканирана по-често. Трябва да се има предвид, че не всички търсещи машини следват указанията на „revisit-after“.

http-equiv=“expires“

<meta http-equiv="expires" content="Thu, 10 Oct 2018 13:45:50 GMT" />

Метатаг, който показва на браузъра, че информацията в страницата не е актуална след указаната дата – в случая след 13:45:50 ч. на 10 октомври 2018. Датата трябва да се изпише точно в същия формат, както е указано в примера и да бъде дата от миналото. Това ще застави браузъра да не зарежда страницата от кеша на диска, а всеки път да я търси направо на сървъра. На мястото на датата може да се укаже и стойност „0“ – ефектът ще бъде същия, т.е. браузърът ще търси новата (актуализираната) страница всеки път, когато му се зададе съответния уеб адрес. Обикновено този метатаг се използва в комбинация с метатага „revisit-after“, за да бъдат заставени търсещите машини да посещават страницата на всеки няколко дни.

http-equiv=“cache-control“

<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />

Този метатаг дава указания на браузъра дали да кешира или не страницата. Ако стойността на атрибута content е същата като посочената в примера – „no-cache“ браузърът няма да кешира страницата и всеки път ще я извиква от сървъра. Изписан по този начин, метатагът може да се използва при страници, които често се актуализират или не бива да се кашерат. Имайте предвид, че този таг оказва влияние на кеширащите системи в Уеб като SuperCache и при неправилна настройка, зададени неоптимални стойности, може да е причина за неоптимално използване на тези системи.

Списък на стойностите на атрибута content:

no-cache – страницата не може да се кешира
no-store – разрешено е кеширането на страницата, но не е разрешено нейното архивиране
public – страницата може да се кешира в публични компютри (системи за кеширане в Уеб)
private – страницата може да се кешира в лични компютри (в кеша на браузъра)

http-equiv=“pragma“

<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />

Предотвратява кеширането на страницата в прокси-сървър.

http-equiv=“content-language“

<meta http-equiv="content-language" content="en-us" />

Този метатаг указва езика, на който е написан HTML-документа и може да бъде използван от търсещите машини при индексация на страницата. В случая е указан език и диалект – en-us – американски английски. За указване на български език кодът е „bg-BG“. Може да се използва и комбинация, например – „en-us, bg-BG“. Полезен е за не-англоезични и многоезични сайтове.

Кратък списък с кодовете на някои езици: bg (Български), en (Английски), en-gb (Английски-Великобритания), en-us (Английски-САЩ), de (Немски), fr (Френски), fr-ca (Френски-Канада), fr-fr (Френски-Франция), it (Италиански), es (Испански), fi (Финландски), nl (Холандски), no (Норвежки), sv (Шведски), da (Датски), cs (Чешки), pl (Полски), ru (Руски), ja (Японски)

name=“author“

<meta name="author" content="Ivan Ivanov" />

Този метатаг дава информация за автора на страницата – на атрибута content се присвоява като стойност името на автора или неговия имейл.

name=“copyright“

<meta name="copyright" content="Copyright © 2019 Company Name, All rights reserved." />

Метатаг за указване на защитени авторски права, регистрирани търговски марки, номера на патенти и др. Съдържанието на атрибута content може да бъде като в примера или подобно.

name=“distribution“

<meta name="distribution" content="global" />

Метатаг, който указва „обсега на действие“ на страницата. Атрибутът content може да приеме само една от следните стойности:

global – показва, че информацията в страницата е за масово ползване
local – показва, че информацията в страницата има местно значение
iu (internal use) – показва, че информацията в страницата е само за вътрешно (частно, лично) ползване

http-equiv=“refresh“

<meta http-equiv="refresh" content="7;URL=https://www.superhosting.bg" />

Това е метатагът за пренасочване. В примера на атрибута content е зададена като стойност цифрата 7 и адреса https://www.superhosting.bg, което указва 7 секунди след зареждането на страницата, посетителят да бъде пренасочен към сайта на СуперХостинг. Метатагът се ползва само когато посетителите на дадена страница трябва автоматично да бъдат пренасочени към друга страница.

Обновена: 18.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още