HTML метатаговете и SEO

Някои от „традиционните“ търсещи машини все още обръщат внимание на определени метатагове в HTML документа, по-специално метатага за описание (discription) и метатага за ключови думи (keywords).

В метатага за описание се поставя кратно описание на страницата, не повече от 120-150 символа.

В метатага за ключови думи се поставят отделени със запетаи най-важните ключови думи, които имат отношение към съдържанието на страницата, като общата им дължина трябва да бъде не повече от 500-600 символа. Една и съща ключова дума не трябва да се повтаря повече от 3 пъти.

Препоръчително е да се използват и още няколко метатага:

  • robots, който указва на търсещите машини кои точно части от документа да индексират. Препоръчително е на този метатаг да се зададе стойност „all“ или „index, follow„, което указва на търсачките да индексират страницата и да следват връзките в нея, сочещи към други страници.
  • revisit-after, който указва на търсещите машини в брой дни през колко време да посещават страницата, за индексиране на промените в нея.
  • cache-control, който указва дали браузърът да кешира страницата или да я извиква всеки път от сървъра.
  • pragma, който указва страницата да не се кешира в прокси сървър. Стойността му е „no-cache“.

Трябва да се укаже и езика, на който е написан документа. Например ако съдържанието на страницата е на български език може да се използва charset=windows-1251, ако е на английски – charset=iso-8859-1, ако съдържа няколко езика charset=utf8 – и т.н.

Примерен изглед на секцията head на страницата:

<html>
<head>
<title>Заглавие с най-важните ключови думи, до 40-50 символа</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<meta name="description" content="Кратко описание на сайта до 120-150 символа." />
<meta name="keywords" content="ключови, думи, свързани,
със, съдържанието, на, страницата, отделени, със, запетаи, и, с,
обща, дължина, до, 500-600, символа, като, една, и, съща, ключова, дума,
не, трябва, да, се, повтаря, повече, от, 3, пъти" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="revisit-after" content="15 days" />
</head>
<body>

Основна информация

</body>
</html>

🔗 Метатагове в HTML документа | Help
При създаване на HTML страница, освен стандартните HTML елементи, се използват допълнителни специални тагове, които не се визуализират в браузъра.

Обновена: 18.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още