OpenCart 1.5 – ръчна инсталация

Важно: В тази статия е описана ръчната инсталация на системата OpenCart. Това означава, че файловете на системата се качват ръчно в хостинг акаунта и отделно трябва да се създаде нова база данни с потребител. Можете да инсталирате OpenCart 3.x, 2.x или 1.x по друг, по-лесен и автоматичен начин – през cPanel » Softaculous. Инсталацията на OpenCart през Softaculous е автоматична, без нужда да създавате предварително база данни и ще можете да изберете коя версия на системата да бъде инсталирана. Версиите на OpenCart в Softaculous се обновяват редовно, така че когато решите да направите инсталацията, винаги ще можете да изберете от последните налични версии. Крайният резултат от автоматичната и ръчната инсталация на OpenCart е един и същ.

За инсталацията на OpenCart (v.1.5.6.x) първо е необходимо да свалите инсталационните файлове на системата. Това може да направите от официалния сайт, откъдето може да се изтегли и превода на системата на български език: https://www.opencart.com/.

Изтеглете локално на вашия компютър системата и разархивирайте файловете от изтегления пакет на OpenCart. След като разархивирате файловете е необходимо те да бъдат качени в хостинг акаунта. Това може да направите бързо и лесно чрез FTP клиент. След като файловете са разположени в хостинг акаунта, е необходимо да създадете база данни и да асоциирате потребител, който да бъде с пълни права върху тази база данни.

Необходимо е да запишете и/или да запомните паролата, която ще зададете за потребителя, който е асоцииран към създадената от вас база данни, тъй като ще ви е необходима при инсталацията.

При изпълнение на описаните по-горе стъпки, би следвало да сте разположили инсталационните файлове за системата OpenCart (в директория по ваше желание, например /opencart) и да сте създали MySQL база данни с потребител за нея.

Преди стартиране на инсталацията е необходимо да преименувате тези два файла на системата, от:

/config-dist.php
/admin/config-dist.php

като премахнете „-dist“ от името, на:

/config.php
/admin/config.php

Преименуването на файловете може да се извърши през контролния панел cPanel » Файлов мениджър или през FTP клиент.

Вече можете да преминете към самата инсталация на системата. Необходимо е да изпишете в уеб браузъра името на вашия домейн. Ако сте поставили файловете на системата в поддиректория, то трябва да допишете и нея, например: mysupersite/shop. При изписване на домейна в браузъра, ще се зареди началната инсталационна страница на система OpenCart:

Първоначална страница при инсталация на OpenCart
Първоначална страница при инсталация на OpenCart

След като се запознаете лицензионното споразумение натиснете бутона Continue.

На стъпка Pre-Installation може да се видят изискванията на системата OpenCart. На сървърите за споделен хостинг се поддържа системата OpenCart, както и се покриват необходимите изисквания. Продължете с Continue:

Проверка на системните изисквания преди инсталацията на OpenCart
Проверка на системните изисквания преди инсталацията на OpenCart

На следващата стъпка Configuration се въвеждат данните за връзката с базата данни и данни за административен акаунт. Базата данни и потребителят за нея е необходимо първо да бъдат създадени през контролния панел cPanel. След като разполагате с данните на ново създадената база и потребител, ги въвеждате на тази стъпка.

Въвеждане на информацията за връзка с базата данни и административен потребител
Въвеждане на информацията за връзка с базата данни и административен потребител

Въвеждате данните:
(1) Database Driver: MySQLi
(2) Database Host: localhost
(3) User: името на потребителя за базата данни, който сте създали предварително. Попълва се заедно с префикса.
(4) Password: паролата на потребителя за базата данни
(5) Database Name: името на базата данни, която сте създали предварително. Попълва се заедно с префикса.
(6) Database Prefix: префикс за таблиците в базата данни, може да се остави автоматично генерираното

(7) Username: потребителско име за администратора на магазина
(8) Password: парола на администратора
(9) E-mail: имейл адрес на администратора

На последната стъпка от инсталацията Finished! може да достъпите сайта и административния панел на OpenCart.

Успешна инсталация на системата OpenCart
Успешна инсталация на системата OpenCart

След инсталацията е необходимо да премахнете директория install от директорията на системата.

Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още