Качване на файлове през FTP с FileZilla

Качването на файлове и директории през FTP е един от най-бързите и лесни начини за качване на сайт в хостинг акаунта.

За връзка с хостинг сървъра през FTP може да се използва специален FTP клиент (програма), която се инсталира на вашето устройство. Един много известен и използван FTP клиент е FileZilla.

FTP клиентът FileZilla е с отворен код, безплатен и можете да го свалите от официалния му уеб сайт: https://filezilla-project.org.

Мениджър на връзки във FileZilla
Мениджър на връзки във FileZilla.

След като FileZilla е инсталиран на вашето устройство, за да се свържете с хостинг акаунта, стартирайте клиента през иконата му.

Създайте нова връзка през Манипулатор на връзки

За свързването първо ще е нужно да се създаде Нова връзка през Манипулатор на връзки.

Достъпете от менюто на FileZilla – Файл » Манипулатор връзки.

Манипулаторът на връзки може да се стартира и чрез клавишна комбинация Ctrl+S.

За да създадете нова връзка, изберете Нова връзка (1) и попълнете име за новата връзка (2).

Създаване на нова връзка в мениджъра на връзки
Създаване на нова връзка в мениджъра на връзки.

След като връзката е създадена, ще можете да променяте местоположението ѝ в дървото от папки, като я дръпнете и пуснете на друго място, в друга папка или директно в Моите връзки.

В манипулатора можете да групирате връзките в отделни папки.

Въведете данните за връзката

Продължете с настройките в десния панел на връзката.

(1) Хост: за хост можете да въведете името на вашия домейн напр.: mysupersite.com или ftp.mysupersite.com или IP адреса/името на сървъра, на който се намира вашия хостинг акаунт.

Въвеждане на данните за FTP връзка със сървъра
Въвеждане на данните за FTP връзка със сървъра.

(2) Порт: ако е избран (3) Протокол FTP – Протокол за пренос на файлове може да въведете порт 21. Ако е избран протокол SFTP – SSH File Transfer Protocol, трябва да въведете порт 1022.

(3) Протокол: по подразбиране трябва да е избран FTP – Протокол за пренос на файлове, ако не е, изберете го.

(4) Криптиране: по подразбиране трябва да е избрано Use explicit FTP over TLS if available, ако не е, изберете го (за да се ползва сигурна връзка със сървъра).

Имайте предвид, че след като завършите настройката и кликнете на Свързване, ще се появи нотификация за сертификата, при която трябва да маркирате Доверяване на сертификата при бъдещи сесии и да потвърдите с OK.

(5) Тип удостоверяване: Изберете Нормално.

(6) Потребител: Можете да използвате основния FTP потребител за хостинг акаунта или допълнително създаден през cPanel FTP акаунт.

(7) Парола: Паролата за FTP потребителя.

Може да ползвате данните, които сте получили при създаването на хостинг акаунта.

(8) Свързване: След като сте въвели всички данни, натиснете бутона „Свързване„. Ако всички данни са въведени коректно в прозореца вдясно (2) ще видите директориите на вашия хостинг акаунт на сървъра.

Качване на файлове в директория public_html

За да се зарежда вашият уеб сайт при изписването на неговото име в уеб браузър, поставете файловете, от които той се състои, в директория public_html.

За да направите това, просто маркирайте файловете от твърдия диск на вашето устройство (прозорецът в ляво – 3 ) и ги копирайте в директорията public_html (4).

С тази процедура качването на вашия сайт завършва и той вече е видим от всяко устройство, което има достъп до интернет.

Качване на сайт с FileZilla
Качване на сайт с FileZilla

(1) Местни: В прозореца, който се намира в ляво, е необходимо да стигнете до вашите файлове/директории, намиращи се локално на вашия компютър, които желаете да качите на сървъра. Можете да намерите вашите файлове, които ще качите, директно и през прозорец (3).

(2) Отдалечени: В този прозорец се вижда съдържанието на вашия хостинг акаунт на сървъра. Необходимо е да изберете/отворите директория public_html.

(3) В този прозорец се вижда съдържанието на вашия компютър (в случая на директория „mysite“). Може да изберете (Crtl+A) всички директории и файлове и да ги качите на сървъра.

Качването може да извършите или като издърпате дадения файл/директория в десния прозорец (сървъра) или като натиснете десния бутон на мишката върху маркиран файл/директория и от менюто изберете Качване.

По същия начин можете и да сваляте съдържание от сървъра – локално на вашия компютър.

(4) В директорията public_html ще видите няколко директории и файлове. Файлът index.html, който се намира по подразбиране в тази директория, може да се изтрие или преименува.

Бележка: Ако акаунтът е новосъздаден, в директорията public_html се намира файл index.html, чрез който се визуализира текста „Този домейн е резервиран за клиент на SuperHosting.BG…“ Преди да качите файловете, от които е изграден вашият сайт, трябва да изтриете или преименувате файла index.html.

Вижте още:

Не мога да се свържа по FTP. Какъв е проблема? | Help

FTPS – сигурна връзка през FTP с ползване на SSL/TLS | Help

SFTP – Как да използвам сигурна връзка през FTP? | Help

Обновена: 13.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още