Създаване на MySQL база данни в cPanel

За да ползвате MySQL бази данни във вашия хостинг акаунт, е необходимо:

  1. Да създадете база данни;
  2. Да създадете потребител за базата данни;
  3. Да асоциирате потребителя със създадената база данни и да му зададете права.

За да създадете и конфигурирате нова база, влезте в контролния панел (cPanel) на вашия хостинг акаунт. Изберете меню „MySQL бази данни“ от главната страница.

Можете да използвате и съветника за създаване на база данни: MySQL помощник в cPanel | Help

Създаване на нова база данни

Създаване на MySQL база данни

За да създадете нова база данни, въведете име в полето „Нова База Данни:“ и натиснете бутона „Създаване на база данни„.

Базата ще се появи в началото на страницата и ще има име подобно на „cpuser_dbname“, където „cpuser’ е потребителя за cPanel, а „dbname“ е името на базата.

Когато използвате името на новосъздадената база, трябва да го въвеждате цялото – cpuser_dbname.

Създаване на нов потребител

Създаване на MySQL потребител

За да можете да достъпвате базата данни, трябва да създадете потребител за нея.

За да създадете потребител, въведете „Потребителско име“ (1) и „Парола“ (2) и кликнете на Създаване на потребител.

Използвайте Генератор на пароли, за да генерирате сложна и силна парола.

Вижте няколко съвета за създаване на силна парола: Няколко съвета при избора на подходяща парола.

Аналогично на базата, потребителското име ще е от тип „cpuser_dbuser“, където „cpuser“ e потребителското име за cPanel, а „dbuser“ е името на потребителя.

Когато използвате потребителя, трябва да въвеждате цялото име – cpuser_dbuser.

Добавяне на потребител към база данни

Добавяне на потребител към база данни

След като създадете база и потребител, трябва да асоциирате този потребител с тази база и да му зададете права за различните операции, които той може да извършва върху нея.За да асоциирате потребител с база, в раздел Добавяне на потребител към база данни, от падащото меню „Потребител“ изберете потребителя, на който желаете да дадете права. От падащото меню за база „База данни“ изберете базата данни.

След като кликнете на Добавяне, в ново-заредилата се страница можете да изберете привилегии за потребителя (по подразбиране потребителят има всички привилегии).

Натиснете бутона „Промяна„, за да завършите добавянето.

Свързване на приложение с база данни

При указване на данни за връзка на приложение с база данни, е необходимо да се въведе следната информация:

Host: localhost

База данни: името на базата данни с префикса

Потребител за базата данни: името на потребителя за базата данни с префикса

Парола: паролата за този потребител

Какъв е адреса на MySQL сървъра?

Адресът (host) за свързване към MySQL сървър при СуперХостинг.БГ е: localhost

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още