https://help.superhosting.bg/create-mysql-db.html
 • bg

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Как да създам и ползвам MySQL база данни в моя хостинг акаунт?

MySQL
mysql, mysql база данни, database, mysql user, права, mysql privileges

За да ползвате MySQL бази данни във вашия хостинг акаунт, е необходимо:

 1. Да създадете база данни;
 2. Да създадете потребител за базата данни;
 3. Да асоциирате потребителя със създадената база данни и да му зададете права.

За да създадете и конфигурирате нова база, влезте в контролния панел (cPanel) на вашия хостинг акаунт. Изберете меню "MySQL бази данни" от главната страница.

Създаване на нова база данни

Създаване на MySQL база данниЗа да създадете нова база данни, въведете име в полето "Нова База Данни:" и натиснете бутона "Създаване на база данни".

Базата ще се появи в началото на страницата и ще има име подобно на "cpuser_dbname", където "cpuser' е потребителя за cPanel, а "dbname" е името на базата.

Когато използвате името на новосъздадената база, трябва да го въвеждате цялото - cpuser_dbname.

Създаване на нов потребител

Създаване на MySQL потребителЗа да можете да достъпвате базата данни, трябва да създадете потребител за нея.

За да създадете потребител, въведете "Потребителско име" (1) и "Парола" (2) и кликнете на Създаване на потребител.

Използвайте Генератор на пароли, за да генерирате сложна и силна парола.

Вижте няколко съвета за създаване на силна парола: Няколко съвета при избора на подходяща парола.

Аналогично на базата, потребителското име ще е от тип "cpuser_dbuser", където "cpuser" e потребителското име за cPanel, а "dbuser" е името на потребителя.

Когато използвате потребителя, трябва да въвеждате цялото име - cpuser_dbuser.

Добавяне на потребител към база данни

След като създадете база и потребител, трябва да асоциирате този потребител с тази база и да му зададете права за различните операции, които той може да извършва върху нея.

Добавяне на потребител към база данниЗа да асоциирате потребител с база, в раздел Добавяне на потребител към база данни, от падащото меню "Потребител" изберете потребителя, на който желаете да дадете права. От падащото меню за база "База данни" изберете базата данни.

След като кликнете на Добавяне, в ново-заредилата се страница можете да изберете привилегии за потребителя (по подразбиране потребителят има всички привилегии).

Натиснете бутона "Промяна", за да завършите добавянето.

Свързване на приложение с база данни

При указване на данни за връзка на приложение с база данни, е необходимо да се въведе следната информация:

Host: localhost

База данни: името на базата данни с префикса

Потребител за базата данни: името на потребителя за базата данни с префикса

Парола: паролата за този потребител

500px270px
SuperHosting.BG
  MySQL
 • MySQL - Импорт на данни от текстов файл, с SQL заявка
  В случай че е необходимо да направите импорт на данни от текстов файл (.txt, .csv...), в таблица в базата данни, ще е необходимо да ползвате LOAD DATA LOCAL INFILE, вместо... »
 • Какво е INFORMATION_SCHEMA?
  INFORMATION_SCHEMA е виртуална информационна база данни състояща се от виртуални таблици (Views). Информацията се представя в табличен вид, но тази виртуална база данни не съдържа реални таблици. Въпреки това информацията... »
 • Отдалечен достъп до база данни през ODBC
  Преди да е възможно да се извърши свързването през ODBC драйвър с MySQL сървъра е необходимо да се активира отдалечения достъп до базите данни в хостинг акаунта. За връзка с MySQL... »
 • Поддръжка на MySQLi
  Разширението MySQLi (MySQL Improved) представлява драйвер за MySQL. Използва се при скриптове на PHP за връзка към MySQL бази данни. MySQLi е подобрена версия на по-стария PHP MySQL драйвер. MySQLi има... »
 • Импорт на база данни със Stored Procedure
  При импорт на база данни, ако базата съдържа една или повече сторнати процедури (stored procedure), е възможно да се появи съобщение You need Super Privileges for this operation Причината за появата на... »
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg