https://help.superhosting.bg/order-by-rand-optimization.html
 • bg

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Оптимизация на заявки съдържащи ORDER BY RAND()

MySQL
заявки, оптимизация, SQL queries, order by rand, SQL optimization

Много важна част при разработката на динамичен сайт е да се обърне внимание на заявките, които се изпълняват към SQL сървъра. Те трябва да бъдат добре структурирани и да обработват само необходимата информация, без излишно избрани редове и колони. Така ще се избегнат проблеми със заявки, които се изпълняват неоптимално.

Ето и една често ползвана SQL заявка, която при нарастване на обема данни, започва да се изпълнява неоптимално. Целта на заявката е да върне резултати, сортирани на случаен принцип:

SELECT * FROM [tablename] ORDER BY RAND()

На пръв поглед елементарна заявка, която се изпълнява бързо. С нарастване на обема на данните, обаче, времето за изпълнение също нараства и това може да доведе до сериозно натоварване на MySQL сървъра.

Какво се случва, когато се изпълнява заявката?

Ако в [tablename] има много редове (например, повече от 10 000), заявката ги обработва, след което връща резултат - всички редове (10 000), подредени на случаен принцип. Когато обаче редовете нарастнат и станат например 1 милион, то времето за изпълнение също нараства в пъти.

В случай, че в заявката има и limit, например 1: SELECT * FROM [tablename] ORDER BY RAND() LIMIT 1 , то за да се върне точно един резултат, отново се обхождат първо всичките редове.

Как може да се оптимизира?

Основната причина за забавянето на тази SQL заявка е, че за изпълнението на ORDER BY клаузата, MySQL използва временна таблица, която първоначално се създава в паметта, а при големите таблици - на диска на сървъра. Създаване на временни таблици се използва от MySQL за изпълнението на различни типове заявки като order by(), group by() и др.

Един вариант за оптимизация е да се избират по-малко на брой колони в самата заявка. Друг вариант е заявката SELECT * FROM [tablename] ORDER BY RAND() да се пренапише по следния начин:

SELECT * FROM [tablename] vc inner join (SELECT vc2.id FROM [tablename] vc2 ORDER BY RAND() ) as i on vc.id = i.id

В посочения пример имаме колона ID, която е Primary Key. В случай, че нямаме Primary key е необходимо или да създадем такъв, или да използваме друга ключова колона.

Ако имаме LIMIT, например: SELECT * FROM [tablename] ORDER BY RAND() LIMIT 1, заявката може да се пренапише оптимално по следния начин:

SELECT * FROM [tablename] vc inner join (SELECT vc2.id FROM [tablename] vc2 ORDER BY RAND() LIMIT 1 ) as i on vc.id = i.id

Причината тази оптимизация да сработва е, че за вътрешната заявка се използва много по-малка по обем временна таблица. При увеличаване на обема на данните, обаче, посоченото решение няма да дава достатъчно добри резултати и тогава трябва да се използват съвсем различни алгоритми за постигане на целта, като например, кеширане на резултатите и др.

500px270px
SuperHosting.BG
  MySQL
 • MySQL - Импорт на данни от текстов файл, с SQL заявка
  В случай че е необходимо да направите импорт на данни от текстов файл (.txt, .csv...), в таблица в базата данни, ще е необходимо да ползвате LOAD DATA LOCAL INFILE, вместо... »
 • Какво е INFORMATION_SCHEMA?
  INFORMATION_SCHEMA е виртуална информационна база данни състояща се от виртуални таблици (Views). Информацията се представя в табличен вид, но тази виртуална база данни не съдържа реални таблици. Въпреки това информацията... »
 • Отдалечен достъп до база данни през ODBC
  Преди да е възможно да се извърши свързването през ODBC драйвър с MySQL сървъра е необходимо да се активира отдалечения достъп до базите данни в хостинг акаунта. За връзка с MySQL... »
 • Поддръжка на MySQLi
  Разширението MySQLi (MySQL Improved) представлява драйвер за MySQL. Използва се при скриптове на PHP за връзка към MySQL бази данни. MySQLi е подобрена версия на по-стария PHP MySQL драйвер. MySQLi има... »
 • Импорт на база данни със Stored Procedure
  При импорт на база данни, ако базата съдържа една или повече сторнати процедури (stored procedure), е възможно да се появи съобщение You need Super Privileges for this operation Причината за появата на... »
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg