https://help.superhosting.bg/moving-mail-from-one-server-to-another.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Хостинг

Преместване на имейл кореспонденция от един сървър на друг

Преместването на имейл акаунт и по-точно писмата в него, от един сървър на друг, може да се извърши или чрез прехвърляне на писмата (файловете) между сървърите или с помощта на имейл клиент (програма). Преместване на писмата чрез прехвърляне на файловете им Писмата в даден имейл акаунт представляват файлове, които са записани в определена системна директория… »

преместване на имейли

Обратна разписка за отворено писмо (Read Receipt)

При комуникацията с електронни писма, подателят на писмото може да поиска обратна разписка от получателя, при получаване и отваряне на писмото. Съществуват два вида обратни разписки при имейл съобщенията 1. Нотификация за доставка на писмото (Delivery Receipt, Delivery Notification, Delivery Report) Първият вид обратна разписка, наричан още нотификация за доставка на писмото (Delivery Receipt, Delivery… »

Отдалечена връзка с базите данни през SSH тунел (Managed VPS)

Отдалечен достъп до MariaDB (MySQL) сървъра, при услугата Managed VPS, може да се активира чрез добавяне на IP адреса на потребителската машина в защитната стена на сървъра. По този начин даденият IP адрес има разрешение за отдалечена връзка с базите данни. Разрешаването на отдалечения достъп до базите данни по този начин е възможно единствено ако… »

Генериране на SSH ключове с PuTTYgen

При SSH връзка с хостинг акаунта е възможно вместо потребител и парола, за достъп да се използва специален сигурен SSH ключ. Автоматично генериране на SSH ключове може да се извърши през меню SSH достъп в cPanel (Управление на ключове за SSH достъп в cPanel). Генерирането на двойката SSH ключове може да се извърши и чрез… »

SSH

Разликата между колациите utf8_general_ci и utf8_unicode_ci

И двете колации utf8[mb4]_general_ci и utf8[mb4]_unicode_ci се прилагат върху UTF-8 Unicode кодирани символи в базата данни MySQL. Разликата между тях е начинът, по който се сортира и сравнява текста. utf8_general_ci: utf8 – показва към коя кодова система се отнася колацията, в случая това е UTF-8 (Unicode Transformation Format – 8-bit) формат на Уникод кодовете на… »

бази данни

Създаване на работно копие на сайта през Staging в Softaculous

В Softaculous се предлага една много удобна функционалност – Staging, чрез която можете много бързо и автоматично да създадете работно копие на сайта си, само с няколко клика на мишката. Още по-удобна е опцията Push to Live, с която след това можете да приложите извършените промени от работното копие върху реалния сайт. Когато искате да… »

Създаване на symlink в хостинг акаунта

Symlink (symbolic link, soft link) е файл, в който се съдържа препратка към друг файл/директория. При изтриване на симлинка, целевата директория/файл не се изтрива. Симлинк може да се създаде по няколко начина в хостинг акаунта – през SSH, с крон задача или с PHP и функцията symlink. Създаване на symlink през SSH За да създадете… »

SSH

Настройки на SSL в CloudFlare (cPanel)

За да може връзката между сайта и сървърите на CloudFlare да е сигурна (https), за домейна трябва да има инсталиран SSL сертификат в cPanel. За всички домейни, добавени в cPanel и насочени към хостинг сървъра, автоматично се инсталира и подновява AutoSSL сертификат. Статуса на AutoSSL сертификатите можете да видите през cPanel » SSL/TLS Status. Когато… »

CloudFlare

Настройка в Gmail за получаване и изпращане на писма с друг имейл адрес

В имейл акаунта ви в gmail.com може да се извърши настройка, така че да го използвате като имейл клиент и да изпращате и получавате писма за друг имейл адрес. Основните данни, които ще са ви необходими за въвеждане в Gmail са: Username: пълният имейл адрес (myemail@mysupersite.com) Password: паролата за имейл акаунта (паролата не се вижда… »

Импорт на имейл акаунти и имейл пренасочвания в cPanel

През меню Импортиране на имейл акаунт в cPanel можете да направите импорт на имейл акаунти или имейл пренасочвания. Импортът е възможен от файлове CSV или XLS. Чрез тази опция в cPanel можете да създадете множество имейл акаунти или имейл пренасочвания наведнъж в cPanel. Примерен CSV/XLS файл, в който можете да видите по какъв начин трябва… »

Outlook Error Messages (кодове за грешка в Outlook)

В имейл приложението Outlook на Microsoft при възникване на някакъв проблем, се подава специфичен код за грешка. По този код понякога е възможно да се определи причината за проблема и неговото разрешаване. Няколко най-често срещани съобщения за грешка в Outlook The message could not be sent because one of the recipients was rejected by the… »

Всички права запазени © 2005-2018 , www.superhosting.bg