https://help.superhosting.bg/staging-softaculous.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Хостинг

Създаване на работно копие на сайта през Staging в Softaculous

В Softaculous се предлага една много удобна функционалност – Staging, чрез която можете много бързо и автоматично да създадете работно копие на сайта си, само с няколко клика на мишката. Още по-удобна е опцията Push to Live, с която след това можете да приложите извършените промени от работното копие върху реалния сайт. Когато искате да… »

Създаване на symlink в хостинг акаунта

Symlink (symbolic link, soft link) е файл, в който се съдържа препратка към друг файл/директория. При изтриване на симлинка, целевата директория/файл не се изтрива. Симлинк може да се създаде по няколко начина в хостинг акаунта – през SSH, с крон задача или с PHP и функцията symlink. Създаване на symlink през SSH За да създадете… »

SSH

Настройки на SSL в CloudFlare (cPanel)

За да може връзката между сайта и сървърите на CloudFlare да е сигурна (https), за домейна трябва да има инсталиран SSL сертификат в cPanel. За всички домейни, добавени в cPanel и насочени към хостинг сървъра, автоматично се инсталира и подновява AutoSSL сертификат. Статуса на AutoSSL сертификатите можете да видите през cPanel » SSL/TLS Status. Когато… »

CloudFlare

Настройка в Gmail за получаване и изпращане на писма с друг имейл адрес

В имейл акаунта ви в gmail.com може да се извърши настройка, така че да го използвате като имейл клиент и да изпращате и получавате писма за друг имейл адрес. Основните данни, които ще са ви необходими за въвеждане в Gmail са: Username: пълният имейл адрес (myemail@mysupersite.com) Password: паролата за имейл акаунта (паролата не се вижда… »

Импорт на имейл акаунти и имейл пренасочвания в cPanel

През меню Импортиране на имейл акаунт в cPanel можете да направите импорт на имейл акаунти или имейл пренасочвания. Импортът е възможен от файлове CSV или XLS. Чрез тази опция в cPanel можете да създадете множество имейл акаунти или имейл пренасочвания наведнъж в cPanel. Примерен CSV/XLS файл, в който можете да видите по какъв начин трябва… »

Outlook Error Messages (кодове за грешка в Outlook)

В имейл приложението Outlook на Microsoft при възникване на някакъв проблем, се подава специфичен код за грешка. По този код понякога е възможно да се определи причината за проблема и неговото разрешаване. Няколко най-често срещани съобщения за грешка в Outlook The message could not be sent because one of the recipients was rejected by the… »

Дисково пространство, заето от имейл акаунтите в cPanel

През това меню в cPanel можете много бързо да проверите и освободите дисково пространство в хостинг акаунта, като премахнете стара и ненужна имейл кореспонденция от пощенските кутии. За да проверите какво е заетото дисково пространство за даден имейл акаунт, първо го изберете от падащото меню (1). Когато папките в пощенската кутия са много, използвайте опцията… »

Управление на ключове за SSH достъп в cPanel

Достъпът до хостинг акаунта през SSH с ключ се счита за един от най-сигурните. Поради това този метод за достъп до хостинг акаунта се препоръчва. Когато при SSH достъп се ползва ключ, не се изисква въвеждане на паролата за хостинг акаунта. Принципът на действие при достъп с ключ е, че се генерират два криптографски ключа… »

SSH

Конфигурационен файл на някои уеб приложения (WordPress, Joomla! и други)

Системите за управление на съдържанието най-често имат един файл, в който се съдържат основни данни за конфигурацията на дадената система. В конфигурационния файл най-често се задават данните за връзка с базата данни – име на базата данни, потребител за базата данни и парола. Местоположение на конфигурационните файлове на някои от най-известните уеб приложения: WordPress: /wp-config.php… »

Настройка на споделен календар и адресна книга в Thunderbird

След като имате календар или адресна книга, създадени през уебмейл клиента Horde, можете да ги достъпвате и синхронизирате локално на вашия компютър през имейл клиента Mozilla Thunderbird. Настройка на календар в Thunderbird/Lightning За достъпване на календарите ще е нужен адона Lightning, който в по-новите версии на Thinderbird е инсталиран и активиран по подразбиране. В случай че… »

Настройка на споделен календар и адресна книга на iPhone

След като имате календар или адресна книга, създадени през уебмейл клиента Horde, можете да ги достъпвате и синхронизирате локално на вашето iOS (iPhone) устройство. Приложенията на iOS за календари и контакти поддържат напълно по подразбиране двата протокола CalDAV и CardDAV. За настройката на календар (CalDAV) или адресна книга (CardDAV) на MacOS устройство ще е нужно… »

Всички права запазени © 2005-2018 , www.superhosting.bg