https://help.superhosting.bg/remote-file-management.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Хостинг

Управление на файловете в хостинг акаунта през отдалечен достъп

Управление на съдържанието, файлове и директории, в хостинг акаунта може да се извършва отдалечено. Отдалечено означава, че чрез приложение, инсталирано на вашето устройство, можете да се свържете с хостинг сървъра и да достъпите съдържанието на хостинг акаунта. Файлове и директории можете да качвате през FTP, а през SSH да управлявате и настройвате приложенията в хостинг… »

Как мога да се свържа с хостинг сървъра?

На всеки хостинг сървър и към всеки хостинг акаунт работят допълнителни (виртуални) сървъри, които предоставят различни допълнителни услуги. Например за имейл услугата се използват входящ мейл сървър и изходящ мейл сървър, за базите данни има MySQL сървър и PostgreSQL сървър, за достъп до файловете има FTP сървър и SSH сървър и други. В зависимост от… »

Изпращане на имейли от сайта (Sendmail или SMTP)

При използване на контактна форма, форма за регистрация, поръчки, имейл бюлетин/новини и други в сайта, имейл съобщенията може да се изпращат през системното мейл приложение Sendmail или през SMTP мейл сървъра. Например приложенията, които са написани на PHP (като WordPress), може да използват Sendmail чрез PHP функцията mail() за изпращане на имейли от сайта. Sendmail… »

изпращане на имейли

Как да направя резервно копие на базата данни?

Когато трябва да се направи промяна само в базата данни, без да се променят файловете на сайта, може преди това да се направи бекъп само на базата данни. След това, възстановяването само на базата ще се извърши по-бързо и лесно, отколкото възстановяване от пълен бекъп. Бекъп (резервно копие) на базата данни в хостинг акаунта може… »

архивиране на съдържание, възстановяване от архив

Отдалечена връзка с базите данни през HeidiSQL

HeidiSQL е приложение за управление и работа с MySQL (MariaDB) бази данни, чрез отдалечен достъп. За разлика от уеб приложението phpMyAdmin, което се достъпва през уеб браузър, HeidiSQL се инсталира локално на компютъра на потребителя. HeidiSQL може да се свали от официалния сайт на приложението: https://www.heidisql.com/ и след това да се инсталира локално на компютъра.… »

отдалечен достъп до базите данни

Основни SSH команди за работа със съдържанието в хостинг акаунта

След като сте активирали SSH достъпа до хостинг акаунта, можете да се свържете отдалечено с хостинг сървъра през конзолата (или през PuTTY). Командите, които се изпълняват при достъп през SSH са Линукс команди, които имат определен формат и начин на изписване: command -options arguments command – името на командата; -options – настройка на командата; arguments… »

SSH

Абониране (subscribe) за мейл папки в RoundCube и Horde

Когато даден имейл акаунт е новосъздаден, стандартно при проверката му в уеб/мейл клиент (IMAP), всички негови първоначални папки се виждат по подразбиране. Когато обаче имейл акаунтът не е току-що създаден, някои допълнително създадени мейл папки в него може да не се видят през всички уеб/мейл клиенти. Една от възможните причини за това е, ако мейл… »

Релационни и нерелационни бази данни (SQL / NoSQL)

Базата данни представлява колекция от данни. Организацията и подредбата на данните може да следва определен модел. Според модела може да се опишат два типа бази данни – релационни и нерелационни. Най-известният и използван до момента тип бази данни е релационният (SQL бази данни). Другият тип бази данни, използващ нерелационен модел за данните, се нарича NoSQL… »

бази данни

Блокиране на писма с прикачени файлове (чрез мейл филтър в cPanel)

За повишаване на защитата при имейл кореспонденцията, понякога не е достатъчно само да се обучат потребителите да различават писмата, с потенциално опасни прикачени файлове. Чрез активирането на мейл филтър в cPanel, който се прилага на ниво мейл сървър, може да се активира допълнителна защита от опасни имейл съобщения. Мейл филтърът може да засича определени прикачени… »

Преместване на имейл кореспонденция от един сървър на друг

Преместването на имейл акаунт и по-точно писмата в него, от един сървър на друг, може да се извърши или чрез прехвърляне на писмата (файловете) между сървърите или с помощта на имейл клиент (програма). Преместване на писмата чрез прехвърляне на файловете им Писмата в даден имейл акаунт представляват файлове, които са записани в определена системна директория… »

преместване на имейли

Обратна разписка за отворено писмо (Read Receipt)

При комуникацията с електронни писма, подателят на писмото може да поиска обратна разписка от получателя, при получаване и отваряне на писмото. Съществуват два вида обратни разписки при имейл съобщенията 1. Нотификация за доставка на писмото (Delivery Receipt, Delivery Notification, Delivery Report) Първият вид обратна разписка, наричан още нотификация за доставка на писмото (Delivery Receipt, Delivery… »

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg