https://help.superhosting.bg/mysql.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

MySQL

MySQL база данни

MySQL е релационна база данни, която използва SQL (Structured Query Language) – най-популярния език за добавяне, достъпване и обработване на информация в база от данни. Базата е с отворен код (open source), може да бъде свалена от Уеб и използвана от всеки според неговите нужди, без да има нужда от лицензиране. Предимството на MySQL е,… »

бази данни

Как да създам и ползвам MySQL база данни в моя хостинг акаунт?

За да ползвате MySQL бази данни във вашия хостинг акаунт, е необходимо: Да създадете база данни; Да създадете потребител за базата данни; Да асоциирате потребителя със създадената база данни и да му зададете права. За да създадете и конфигурирате нова база, влезте в контролния панел (cPanel) на вашия хостинг акаунт. Изберете меню „MySQL бази данни“… »

Какъв е адреса на MySQL сървъра?

Адресът (host) за свързване към MySQL сървър при СуперХостинг.БГ е: localhost

Error establishing a database connection

Съобщенията за липса на връзка с базата данни са различни в зависимост от използвания CMS за сайта. При WordPress съобщението е: Error establishing a database connection При Joomla е: Database Error: Unable to connect to the database:Could not connect to MySQL Най-често срещаните причини за появата им са: 1. Некоректни данни за връзка към базата… »

Какъв е максималният размер на база данни?

Максималният размер на база данни, която може да се разположи при всички хостинг планове предлагани от СуперХостинг.БГ, е 1 GB. При ползването на виртуален сървър, нает сървър и Cloud услуга, няма зададен параметър за максимален размер на база данни.  

Какъв е максималният брой таблици в една база данни?

Максималният брой таблици, които се поддържат в една на база данни при всички хостинг планове предлагани от СуперХостинг.БГ, е 1000 таблици. При ползването на виртуален сървър и нает сървър няма зададен параметър за максимален брой таблици в една база данни.

Как да поправя/оптимизирам база данни?

Понякога MySQL базите данни работят много по-бавно, отколкото би трябвало, или се появяват грешки. В такъв случай е добре да се поправи и оптимизира базата данни, като това може да бъде направено бързо и лесно посредством phpMyAdmin. Ето и необходимите стъпки: Забележка: Винаги е добре да се направи резервно копие на базата данни, преди да… »

phpMyAdmin, ускоряване на уебсайт

Импорт / експорт на база данни през phpMyAdmin

За управление на базите данни в хостинг акаунта може да ползвате уеб приложението phpMyAdmin. Бележка: Импорт и  експорт на база данни с голям размер, над 100MB, може да се извърши през SSH достъп до хостинг акаунта. След като достъпите контролния панел cPanel кликнете на (Бази данни) phpMyAdmin. Приложението се зарежда в нов прозорец. Вляво, в… »

phpMyAdmin, архивиране на съдържание, възстановяване от архив

Импорт / експорт на база данни чрез SSH

Импорт и експорт на голяма по размер база данни (над 100 МB) в хостинг акаунта може да се осъществи чрез SSH достъп. Бележка: SSH достъпът трябва да бъде предварително активиран. След като осъществите връзка с хостинг акаунта, през SSH, можете да експортирате или импортирате данни от/в бази данни. Импорт (import) на база данни За да… »

SSH, архивиране на съдържание, възстановяване от архив

Импорт на база данни със Stored Procedure

При импорт на база данни, ако базата съдържа една или повече сторнати процедури (stored procedure), е възможно да се появи съобщение You need Super Privileges for this operation Причината за появата на съобщението се дължи на това, че е необходимо сторнатите процедури да бъдат създавани и в последствие използвани с един и същи MySQl потребител.… »

MySQL - Импорт на данни от текстов файл, с SQL заявка

В случай че е необходимо да направите импорт на данни от текстов файл (.txt, .csv…), в таблица в базата данни, ще е необходимо да ползвате LOAD DATA LOCAL INFILE, вместо LOAD DATA INFILE. Например: LOAD DATA LOCAL INFILE ‘/home/cpaneluser/data.txt’ INTO TABLE Data; LOAD DATA LOCAL INFILE ‘път-до-файла’ INTO TABLE името-на-таблицата; Текстовият файл е необходимо да… »

Всички права запазени © 2005-2018 , www.superhosting.bg