1. Начало
  2. Имейл
  3. Имейл проблеми
  4. Outlook Express и грешка 0X800C0133

Outlook Express и грешка 0X800C0133

При Outlook Express би могла да възникне в даден момент повреда в базата от имейл съобщения и контакти. Проблемът се получава, когато файлът Inbox.dbx или друг, достигне размер над 2GB, при което приложението прекратява обработването на информация.

В този случай най-често имейл клиентът визуализира грешка със следния Hex код: 0X800C0133. Ако получите тази грешка, най-вероятно размерът на файла Inbox.dbx е достигнал 2GB и файлът е повреден (corrupted). Outlook Express ще спре да изтегля новите съобщения, адресирани до вашия имейл адрес.

Архивиране на файла Inbox.dbx

За да коригирате възникналия проблем, архивирайте файла Inbox.dbx, в който се съхранява текущата имейл кореспонденция от папка Входящи/Inbox. Това можете да направите по следния начин:

1. Изберете Tools -> Options -> Maintenance таб и натиснете бутона „Store folder„.

Имейл клиентът ще визуализира пътя до хранилището (Store Folder), където се съхранява посочения файл. Обикновено изглежда по следния начин C:\\Documents and Settings\ User Account\Local Settings\Application Data\Identities\{3D3B1757-A978FC42}\Microsoft\Outlook Express:

Outlook Store Location

2. Копирайте пътя до „Store folder“ с мишката или като натиснете бутона TAB, за да маркирате пътя и CTRL+C за копиране.

3. Изключете всички активни прозорци и затворете Outlook Express.

4. Отворете Windows Explorer и поставете пътя в адресната лента или изберете Start -> Run -> CTRL+V -> ОК

Възможно е файловете с разширение .dbx да са скрити и отворилата се директория да изглежда празна. Ако не се виждат файлове изберете Tools -> Folder Options, натиснете таб „View“ и „Show hidden files and folders“ -> OK.

Outlook dbx files

Съветът ни е да копирате съдържанието на папката (Store Folder) в отделна директория от вашия компютър или на външен носител, за да се застраховате от погрешни действия.

5. След като сте архивирали файловете, можете да преминете към преименуване или изтриване на файла Inbox.dbx. Кликнете върху файла с десния бутон на мишката и изберете от контекстното меню Rename.

Cannot rename (file), It is being used by another person or program

В случай че Outlook Express все още е активен вероятно ще получите съобщение за грешка „Cannot rename (file), It is being used by another person or program“. Необходимо е да спрете изцяло Outlook Express. Ако имейл клиента не се вижда в лентата със задачите, може да изберете Ctrl+ALT+Del, за да стартирате Task Manager. Отворете таб Applications, селектирайте иконата на Outlook Express и изберете бутон EndTask, след което можете да преименувате .dbx файла.

При следващо стартиране на програмата автоматично ще се създаде нов Inbox.dbx файл и получаването на кореспонденция ще функционира коректно.

Старите писма

За съжаление, след създаване на нов Inbox.dbx файл, старите писма в папка Inbox няма да бъдат налични.

В случай че желаете да прочетете старите писма можете да използвате програма за четене на повредени .dbx файлове. Такива например са: OE Recovery, OE Mail Recovery, Power Email Recovery for OE и др. Необходимо е да инсталирате съответната програма и да посочите пътя до повредения .dbx файл . Изчакайте докато файла бъде обработен от приложението, след което можете да прочетете старите имейли, да ги разделите по групи и да ги импортирате в отделни папки. Възможно е някои от съобщенията да не бъдат възстановени изцяло.

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още