1. Начало
  2. Имейл
  3. Имейл проблеми
  4. Изчезнали писма в Outlook Express след compact на папка

Изчезнали писма в Outlook Express след compact на папка

При Outlook Express при стартиран и преждевременно прекратен compact, поради отказ или затваряне на приложението е възможно имейл кореспонденцията от дадена папка да бъде загубена.

Outlook Express Compacting

При стартиране на compact, Outtlook Express създава архив на имейл кореспонденцията в кошчето (Recycle Bin) локално на компютъра. В случай че след compact на папка/и имейл кореспонденцията се загуби е възможно да бъде възстановена по следния начин:

1. Отворете кошчето (Recycle Bin) на компютъра, където ще откриете файлове в разширения .bak. За всяка създадена папка във вашия Outlook Express се създава отделен файл – Inbox.bak, Outbox.bak, Sent.bak, Drafts.bak както и за всички допълнително създадени папки.


2. Кликнете с десния бутон върху файла, който желаете да възстановите и изберете от контекстното меню Restore. За съобщенията от папка Входящи/Inbox това е файла Inbox.bak

Restore Inbox.bak

3. Изберете Tools -> Options -> Maintenance таб и натиснете бутона „Store folder“ . Имейл клиента ще визуализира пътя до хранилището (Store Folder), където се съхранява посочения файл. Обикновено изглежда по следния начин C:\\Documents and Settings\User Account\Local Settings\Application Data\Identities\{3D3B1757-A978FC42}\Microsoft\Outlook Express:

Outlook Store Location

4. Копирайте пътя до „Store folder“ с мишката или като натиснете бутона TAB, за да маркирате пътя и CTRL+C за копиране.
5. Изключете всички активни прозорци и затворете Outlook Express.

6. Отворете Windows Explorer и поставете пътя в адресната лента или изберете Start -> Run -> CTRL+V -> ОК

Възможно е файловете с разширение .dbx да са скрити и отворилата се директория да изглежда празна. Ако не се виждат файлове изберете Tools -> Folder Options, натиснете таб „View“ и „Show hidden files and folders“ -> OK.

Outlook dbx files

Съветът ни е да копирате съдържанието на папката (Store Folder) в отделна директория от компютъра или на външен носител, за да се застраховате от погрешни действия.

7. Заместете текущия файл Inbox.dbx с Inbox.bak. Това можете да направите като изтриете или преместите текущия файл Inbox.dbx в друга директория, след което преименувайте файла Inbox.bak на Inbox.dbx.

В случай че Outlook Express все още е активен вероятно ще получите съобщение за грешка „Cannot rename (file), It is being used by another person or program“. Необходимо е да спрете изцяло Outlook Express. Ако имейл клиента не се вижда в лентата със задачите, може да изберете Ctrl+ALT+Del, за да стартирате Task Manager. Отворете таб Applications, селектирайте иконата на Outlook Express и изберете бутон EndTask, след което можете да преименувате .bak файла.

При следващо стартиране на програмата имейл кореспонденцията в папка Inbox отново ще бъде налична.

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още