https://help.superhosting.bg/ptr-records-vps-dedicated.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Задаване и редакция на обратни записи (PTR record) за VPS и нает сървър

Виртуален сървър (VPS)
ptr запис, ptr vps, ptr record vps

За услугите VPS и нает сървър през клиентския ви профил можете да промените PTR записите на използваните IP адреси.

След като сте достъпили профила изберете услугата и след това Детайли.

Опция за промяна на PTR запис през клиентския профил

Срещу всеки IP адрес ще намерите бутон Детайли.

Опция за промяна на PTR запис през клиентския профил

Можете да добавите нов PTR запис или да изтриете вече съществуващ. От падащото меню изберете IP адрес, за който ще извършите редакцията.

Задаване на нов или промяна на вече съществуващ PTR запис

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg