https://help.superhosting.bg/ssl.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

SSL и TLS (Transport Layer Security)

SSL сертификати
ssl, secure sockets layer, ssl сертификати, сертификат, tls

SSL протоколът е предшественик на новия и по-добър протокол TLS (Transport Layer Security). Основното предназначение на протокола TLS е да установи защита на информацията от подслушване, подправяне и т.н. TLS осигурява висока степен на конфиденциалност. Използва се при on-line разплащания, on-line трансфери, електронно банкиране и др.

SSL сертификатът (въпреки че вече е по-правилно да се нарича TLS сертификат) осигурява криптирана връзка между сървъра и клиентския браузър. Ако от вашия уеб сайт се изпраща или се получава конфиденциална информация (платежни данни, информация за профили и акаунти, пароли за достъп, данни от кредитни карти, банкови сметки и т.н.), тогава е препоръчително да се инсталира SSL сертификат.

SSL сертификатите предлагани от СуперХостинг.БГ са издадени от оторизиран провайдър (trusted authority) и са съвместими с 99,9% от браузърите. При тях не се извежда съобщение, че посещението на сайта е рисковано.

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg