Какво е SSL и TLS (Transport Layer Security)?

SSL протоколът е предшественик на новия и по-добър протокол TLS (Transport Layer Security). SSL протоколът вече не се използва (последна версия SSL 3.0), вместо него се използва TLS протоколът.

Основното предназначение на TLS протокола е да установи защита на информацията в мрежова среда от подслушване, подправяне и т.н., чрез прилагане на:

  • криптиране на данните, които се предават между сайт и посетител;
  • удостоверяване на самоличността на сайта;
  • потвърждение на целостта на данните – че не са подправени или изменени при предаването им по мрежата.

TLS осигурява висока степен на конфиденциалност. Използва се при онлайн разплащания, онлайн трансфери, електронно банкиране и други.

Новата версия 1.3 на TLS осигурява по-сигурна и по-бърза връзка между сървъра и клиента спрямо предишната версия TLS 1.2.

HTTPS (HTTP+TLS)

Когато към HTTP протокола се приложи криптиране с TLS, тогава връзката със сайта е сигурна (HTTPS).

TLS/SSL сертификат

За да се приложи криптиране на връзката с TLS между сайта и уеб браузъра на потребителя, на сървъра трябва да се инсталира TLS/SSL сертификат.

Ако от Вашия уеб сайт се изпраща или се получава конфиденциална информация (платежни данни, информация за профили и акаунти, пароли за достъп, данни от кредитни карти, банкови сметки и т.н.), тогава е препоръчително да активирате сигурна HTTPS връзка чрез SSL/TLS сертификат.


Как да взема SSL сертификат и да го активирам за сайта? | Help

SSL/TLS сертификати от СуперХостинг.БГ | superhosting.bg

Обновена: 25.11.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още