Няколко съвета за добро SEO

Оптимизирането на една уеб страница включва няколко процедури, които да я направят такава, че да бъде „харесана“ и „добра за индексиране“ от търсачките, т.е „search engine friendly“.

Успешното популяризиране на всеки един сайт в уеб зависи много от това, дали и доколко той е оптимизиран за търсачките. Подобряването на кода, структурата и текстовете в сайта, за оптимално представяне пред търсачките, се нарича SEO оптимизация (Search Engine Optimization).

За добра SEO оптимизация е препоръчително да се използват услугите на професионални SEO оптимизатори. Ако обаче сте SEO ентусиаст и искате да опитате сами, ето няколко съвета, които ще ви помогнат.

Title (заглавие) на страницата

Много от търсачките, включително и Google, отдават най-голямо значение не на метатаговете, а на текста в заглавието на страницата, т.е. на текста заключен между таговете <title> и </title>. Затова е необходимо да изберете възможно най-подходящото заглавие за страницата си, което с 3-4 думи да описва същността и съдържанието й. Заглавието трябва да съдържа в едно кратко описателно словосъчетание или изречение най-важните ключови думи, като дължината на му трябва да бъде в рамките на около 40-50 символа. Например заглавие на страница на английски за български имоти би могло да бъде „Bulgarian Real Estates“ или „Buy Real Estate in Bulgaria“ и пр.

Тагът h1

Някои търсещи машини възприемат написаното между таговете <h1> и </h1> (таговете за най-голям размер на заглавие), особено в горната част на страницата, като най-важна информация в страницата, наред с написаното между таговете <title> и </title>.

Атрибутът alt на тага img

Използвайте за всеки ваш графичен файл (.gif, .jpg и др.) атрибута alt, с който се задава описание на файла. Търсещите машини индексират текстовете написани в alt, а ако файлът не се зареди посетителите ще видят поне надписа и ще разберат приблизително какво представлява графиката или снимката.

Използвайте и атрибутите width и height, за да укажете точния размер на файла. Така браузърът ще зарежда вашите снимки и графики по-бързо.

Например:

<img src="image.gif" width="100" height="50" alt="Описание на графичния файл" />

Най-важната информация – в горната част на страницата

Много търсачки възприемат написаното в горната част на страницата за най-важна информация (заедно със заглавието на страницата между таговете <title> и </title>). Затова е препоръчително да поставите най-важните си ключови думи, например във вид на мото, надпис или изобщо някакъв текст, колкото е възможно по-високо в страницата. Избягвайте употребата на „паразитни“ и ненужни изречения от типа „Това е страницата на…“, „Добре дошли в сайта на…“ и др. подобни.

Правилен подбор на ключови думи и фрази

Когато търсите най-подходящите ключови думи за заглавието (title) и метатаговете за описание и ключови думи (а и за „тялото“ на страницата), изхождайте от гледната точка на потребителите в Уеб, т.е. трябва да сте наясно какви ключови думи биха използвали те, за да търсят информация в съответната област.

Неправилният подбор на ключови думи и фрази, т.е. на такива ключови думи и словосъчетания, които просто не се ползват от потребителите за търсене в търсещите машини, е в състояние да провали цялата ви SEO кампания. Необходимо е да подберете не просто някакви ключови думи, а онези от тях, които „удрят“ право в целта (highly targeted keywords).

Богато съдържание, повторение на ключовите думи в „тялото“ на страницата

Колкото по-често се срещат вашите ключови думи в текста, толкова по-висок ще бъде и рейтинга на страницата. Затова е препоръчително когато пишете в страницата дадена информация, да подбирате фразите така, че те да съдържат ключовите ви думи. За улеснение може да си съставите списък с 50-те или 100-те основни и най-важни за сайта думи и словосъчетания. Никой не знае какво е „магическото“ число на оптималното количество такива думи за една уеб страница. Условно е прието да се смята, че една „добра“ страница трябва да съдържа от 200 до 500 думи текст, като е препоръчително около 10-15% от тях да са ключови. Разбира се това не е правило и няма нужда непременно да се стремите да се съобразявате с подобни „норми“.

От друга страна прекомерната употреба на едни и същи ключови думи в дадена страница може да бъде възприето от търсачките като „спам“ и опит софтуерът да бъде „излъган“ и да изведе страницата на по-предни позиции, отколкото й се „полага“ според критериите на търсачката.

Някои web masters опитват да „заблудят“ търсещите машини, като изписват огромни количества ключови думи под основния текст в страниците си. Обикновено тези думи се пишат с малък размер на шрифта и с цвят близък до цвета на фона на страницата. Не е препоръчително да използвате този похват, тъй като той оставя неприятно впечатление у посетителите на страницата, а и загрозява самата страница. Изобщо не е добра стратегия да се опитвате да „надхитрите“ търсещите машини. Най-добрите от тях имат опции, с които отсяват подобни страници, тъй като възприемат съдържанието им като спам и в крайна сметка резултатът ще бъде по-ниска популярност на страницата, а не по-висока. Може и да постигнете успех за кратко време, но обикновено крайният резултат не е положителен. Изобщо, докато изграждате страницата си мислете за това как да улесните и да бъдете по-полезни на бъдещите посетители на страницата, а не за това как ще я възприемат търсещите машини.

Големина (тежест) на страниците и брой на връзките в 1 страница

Трудно е да се каже каква трябва да е оптималната големина на една страница, за да бъде „харесана“ от колкото се може повече търсещи машини. От една страна страницата не трябва да бъде твърде малка, тъй като ще бъде бедна на съдържание и съответно на ключови думи и фрази. От друга страна не бива да бъде твърде дълга и „тежка“.

На много места се дават препоръки като оптимално количество текст отделната страница да съдържа от 200 до 500 думи, в които да присъстват десетина процента ключови думи и словосъчетания. Някои търсещи машини изрично съветват страниците да не надхвърлят определен размер. Например MSN.com препоръчват една html текстова страница (само текст, без графиките) да не надхвърля размер от 150 KB.

Според препоръките на Google в една страница не е желателно да има повече от 100 връзки, независимо дали те са към други страници от сайта или към външни страници.

Ако видите, че дадена страница става прекалено голяма и тежка или с прекалено много линкове, разделете я на 2 или повече части.

Текстови връзки към страниците от сайта

Към всяка една страница от сайта ви е препоръчително да води поне по една статична текстова връзка, т.е. поне по една обикновена връзка с текстово съдържание от типа <a href="page.htm">Текст на връзката</a>. Гугъл отдава значение не само на „външните“ връзки, водещи от други сайтове към вашия сайт, но също и на „вътрешните“ връзки, с които са обвързани помежду си страниците на сайта.

Количество на страниците в сайта

Както имат значение ключовите думи, големината на отделните страници, броя на връзките, водещи към сайта от външни сайтове, вътрешната обвързаност на страниците и др. фактори, така има значение и самия брой на страниците в един уеб сайт. Търсачките „не харесват“ сайтове, състоящи се само от начална страница (homepage) или с малък брой страници. Повече на брой страници ще ви осигурят по-висок search engine рейтинг. В този случай също не може да се посочи „магическото число“ на оптималния брой страници. Все пак препоръчително е ако е възможно броят на страниците на сайта да не бъде едноцифрено число.

Наименования на директории и поддомейни

Препоръчително е за имена на вашите директории и поддомейни да използвате пълни ключови думи, а не съкращения. Например ако имате директория или поддомейн с информация за България, за да акцентирате върху ключовата дума „Bulgaria“ е по-добре те да изглеждат така:

bulgaria.domain.com
domain.com/bulgaria

отколкото така:

bg.domain.com
domain.com/bg

Ако наименованието на директорията ви е съставено от 2 или повече ключови думи е препоръчително да ги разделите с тире:

domain.com/directory-name

вместо:

domain.com/directory_name

Разбира се не само наименованията на папки и поддомейни, но и самите домейн имена имат известно значение за SEO. Препоръчително е при избора на домейн, по възможност и според замисъла на проекта, да се избере име, което включва в себе си основната ключова дума или основните 2-3 ключови думи.

Опростена навигация, ясни и точни названия на линковете

Ако е възможно направете навигацията на сайта си от обикновени текстови хипервръзки. Флаш-бутоните и различни подобни „глезотии“ може да изглеждат много ефектно, но са безполезни от SEO гледна точка.

Наименувайте бутоните просто и ясно, така че посетителите да разбират къде (до каква информация) ще ги отведе даден бутон. В „тялото“ на страницата по възможност също използвайте прости текстови линкове.  Използвайте ключови думи в текста на хипервръзките винаги когато това е възможно, избягвайте наименования на връзките от сорта <a href="https://domain.com">натиснете тук</a> и пр.

Пазете структурата на сайта опростена, не го претрупвайте с безкрайни вложени една в друга папки (директории). Препоръчително е посетителите да могат да достигнат до всяка една страница от сайта максимум с 3-4 кликания. Препоръчително е от всяка вътрешна страница да имате линк към началната страница (homepage).

Изработване на Sitemap (карта на сайта)

Препоръчително е да имате своя Sitemap страница, т.е. страница, която указва структурата на вашия сайт и на която са подредени връзки към всички директории и документи от сайта. Като примерни Sitemap страници може да разгледате:

https://www.forbes.com/fdc/sitemap.html

В интернет може да намерите и генератори за автоматизирано създаване на Sitemap.

Избягване на фреймове

Препоръчително е ако е възможно да избягвате фреймовете (frames), тъй като търсачките се затрудняват при индексиране на фреймови страници.

„Краля на SEO“ е обикновеното текстово съдържание на страницата и обикновените текстови хипервръзки, в които са включени подходящите ключови думи.

Осигуряване на максимално количество връзки към сайта от други сайтове

Колкото повече сайтове сложат връзки към вашия сайт, толкова по-висок ще бъде рейтингът на сайта ви и толкова по-напред ще се показва неговия адрес в резултатите, връщани от търсещите машини при търсене от страна на потребители. Наличието на „външни“ връзки, т.е. на линкове от други сайтове към вашия сайт е необходимо условие, за да бъде страницата ви индексирана и показвана в резултатите на търсачките.

Това правило важи в общия случай, но има една подробност, която трябва да се имат предвид.

В треската за „трупане“ на колкото се може повече връзки към сайта мнозина собственици на сайтове, уеб мастери и девелопери действат безогледно, като разменят връзки с всевъзможни сайтове, включително и с такива, връзките към които не са от полза за рекламирания сайт.

Гугъл има сложен алгоритъм от над 100 критерия, по които класира сайтовете. Един от критериите е към кого даден сайт е пуснал връзка. Идеята е, че тези връзки са под контрола на уеб мастера (собственика) на сайта, от който е пусната връзката. Ако връзка е сложена към ban-нат от търсачката сайт или към сайт с лош имидж, това се отразява негативно и на страницата, от която е пусната връзката. Препоръчително е да се разменят връзки само със сайтове с релативно съдържание и с добър search engine рейтинг.

Номер 1 сред „SEO хватките“ е просто добре написаното, полезно и богато на ключови думи и фрази текстово съдържание на страницата. Това ще улесни намирането на сайта чрез търсещите машини и ще подтикне много хора да сложат линкове към него дори и без специално да ги молите за това или да разменяте връзки.

Номер 2 в SEO е текстовото съдържание на хипервръзките (и описанието на графиките в атрибута alt при графичните линкове), които водят към вашия сайт.

Ако другите сайтове слагат банер-връзки към вашата страница е препоръчително графиките да имат описание с основните ключови думи в атрибута alt на тага img.

Ако връзките към вашия сайт са текстови е препоръчително в текста да не се слага името на сайта или компанията, освен ако самите тези названия не съдържат в себе си основните ключови думи. В останалите случаи е много по-добре вместо някакво име да се сложи богат на ключови думи текст във вид на хипервръзка.

Линкове към „добри“ страници за избягване на лош рейтинг поради bad neighbourhood

Избягвайте размяната на връзки и пускането на линкове към страници с „лоша слава“ в интернет (link спамери и keyword спамери от типа link farms и doorway pages), тъй като това ще се отрази негативно и на вашия собствен имидж (поради т. нар. bad neighbourhood, т.е. „лошо съседство“, „лоша компания“). Само поради това, че сте сложили връзки към подобни страници търсачките няма да гледат и на вашата страница с „добро око“. Поставяйте връзки към „качествени“ страници, които имат богато и полезно съдържание и са с добър search engine рейтинг. Избягвайте да слагате и „неуместни връзки“, т.е. линкове към страници, които тематично нямат нищо общо със съдържанието на вашия сайт.

Обновена: 30.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още