1. Начало
  2. Сигурност и защита
  3. TLS/SSL сертификати
  4. Процедури по верификация при издаване на SSL сертификати

Процедури по верификация при издаване на SSL сертификати

Според нивото на верификация (валидация) SSL сертификатите се делят на три типа:

Валидация по домейн

След издаването на сертификата в данните се изписва за кой домейн е издаден сертификата и до кога ще бъде валиден.

Валидация по организация

След издаването на сертификата в данните се изписва за кой домейн е издаден, за коя организация и до кога ще бъде валиден.

Разширена валидация (Extended Validation)

След издаването на сертификата в данните се изписва за кой домейн е издаден, за коя организация и до кога ще бъде валиден. Адрес барът (URL адресът) на браузъра се оцветява в зелено и в него се изписва името на организацията, за която е издаден SSL сертификата.

Процедурата по верификация (валидация) започва след като SSL сертификата бъде конфигуриран през клиентския профил на нашия уеб сайт.

I. Валидация по домейн

Издателят изпраща верификационен e-mail, посредством който се  проверява, дали заявителя на сертификата има контрол над домейна, за който ще се издава сертификата.  Този e-mail съдържа линк, на който трябва да се кликне, за да се потвърди желанието за издаване на сертификат.

Обикновено сертификата се издава до няколко часа след като валидацията по домейн е успешно осъществена.

Предлаганите от СуперХостинг.БГ сертификати с валидация по домейн са:

Geotrust сертификати
RapidSSL
QuickSSL Premium

Sectigo сертификати
Sectigo Essential
Sectigo Essential Wildcard

II. Валидация по организация и разширена валидация (EV)

1. Валидация по домейн

Тук процедурата по верификация е идентична с тази при сертификатите, които се издават само с валидация по домейн. Възможно е обаче  при сертификатите с валидация по организация  и разширена валидация тази процедура да бъде пропусната и направо да се премине към следващите етапи на валидация.

2. Верифициране на фирмените данни

Издателят на сертификата изпраща мейл с инструкции за верификацията. Обикновено проверяват статуса на фирмите (организациите) в Golden Pages или друго подобни онлайн бизнес каталози. Ако дадената фирма е регистрирана в такъв каталог, и данните съвпадат с въведените данни при заявката за издаване на сертификата процедурата по верификация преминава по-лесно. Ако обаче фирмата не е регистрирана в Golden Pages или друг онлайн каталог, включен в списъка на издателя,  тогава обикновено искат да се представи допълнителен документ, потвърждаващ статуса на фирмата, адреса по регистрация, телефона за връзка и т.н. В този случай представянето на телефонна сметка за стационарен фирмен телефон върши работа, но е възможно да поискат и допълнителни документи, примерно актуално състояние на фирмата или съдебно решение за регистрация. Препоръчително e, преди да бъдат изпратени документите да бъдат преведени на английски език и легализирани.

Документи на български език също се приемат, но това доста забавя процедурата по издаване на сертификата.

3. Телефонна верификация

Последният етап от верификацията е чрез телефонен разговор. Представител на издателя на сертификата се свързва с мениджър от фирмата (предварително посочен в заявката за издаване на сертификата), за да бъде потвърдена фирмената информация и по телефона.

Процедурата по верификация се осъществява на английски език. В зависимост от обстоятелствата е възможно процедурата по издаване на сертификата да се проточи във времето, като периодът продължава от 5 до 30 работни дни.   За всяка компания (организация) може да бъдат извършени проверки на различни нива, като това зависи от преценката на издателя на сертификата.

Предлаганите от СуперХостинг.БГ сертификати с валидация по организация и разширена валидация са:

Geotrust сертификати
True BusinessID
True BusinessID Wildcard
True BusinessID with EV*

VeriSign сертификати
Secure Site
Secure Site Pro
Secure Site With EV*
Secure Site Pro With EV*

Sectigo Сертификати
Sectigo Instant
Sectigo EV*
Sectigo EV SGC*
Sectigo Premium Wildcard

 * EV (Extended Validation) – Адрес барът (URL адресът) на браузъра се оцветява в зелено и в него се изписва  името на организацията, за която е издаден SSL сертификата.


Още информация за SSL сертификатите:

SSL сертификатите – сигурност при комуникацията | Help

Списък със SSL сертификатите, с възможност за сортиране по издател или по тип

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още