https://help.superhosting.bg/what-is-ddos.html
 • bg
 • en

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Какво е DDoS?

Сигурност
dos, ddos, ddos защита, ddos атака

DDoS (Distributed Denial of Service) е разпространена атака за отказ (блокиране) на услуга. Реализира се в глобалната компютърна мрежа (интернет) и е насочена към услуги предоставяни във виртуалното пространство. Такива услуги може да са уебсайтове, имейл услуги, онлайн търговия, банкиране, игри, системи за разплащане, новинарски канали и други.

Атаката представлява злонамерено действие, целящо да направи дадена машина в мрежата или услуга в Уеб, недостъпна за нейните потребители.

DDoS е мащабен вариант на DoS (Denial of Service) атаката. При DDoS атака се използват множество (стотици, хиляди) компрометирани машини (компютри, IoT устройства и други), за сваляне на една единствена цел (уебсайт). Организацията и използването на толкова много устройства, намиращи се на различни места по света, работещи като едно цяло, се нарича ботнет (мрежа от заразени устройства).

DDoS атаките се измерват по масивност (Gbit/s) и различават по метод за предизвикване на отказ (блокиране) на дадената услуга. Често срещани са атаките чрез генериране на масивен трафик към жертвата. Когато обемът на трафика достигне пределите на пропусквателната способност на канала за свързаност, услугата става недостъпна. Друг метод за нарушаване на достъпа е чрез претоварване и изчерпване на ресурсите на системата (уеб сървър), обслужваща дадената услуга (уебсайт).

DDoS защитата - част от цялостната система за сигурност

Когато жертвата е уебсайт, DDoS атаката често използва слабости в сигурността на приложението, от което е изграден. Тези пролуки са факторите, които спомагат за реализирането на атаката и увеличават ефективността на злонамереното действие. Някои от тях са вероятните уязвимости в сигурността на приложението (CMS), податливостта му към SQL инжектиране, XSS (cross-site scripting), предварително вмъкнати злонамерени скриптове и други.

Поради естеството на злонамереното действие, ползващо както външни на жертвата ресурси, така и вътрешни пропуски в сигурността на приложението, неутрализирането и защитата се прилагат в няколко нива от сигурността. DDoS защитата е само част от системата за сигурност и обхваща мрежовата инфраструктура на услугата.

DDoS защитата анализира и филтрира трафика, преди изобщо да е достигнал до услугата. При засечени опити за злонамерени действия, те биват неутрализирани своевременно в над 95% от случаите. По този начин атаката не достига до целта си и не се нарушава нормалното функциониране на услугите.

info-iconВсички услуги, предлагани от СуперХостинг.БГ, са с активна защита от DDoS атаки. DDoS защитата е част от системата за сигурност на услугите и не изисква допълнително активиране или закупуване от страна на нашите клиенти.

500px270px
SuperHosting.BG
  Сигурност
 • cPanel - Имейл нотификация при достъп до имейл акаунт
  В контролния панел cPanel се поддържа опция за изпращане на имейл нотификация, при засечен успешен достъп в пощата през Webmail или имейл клиент. За да активирате или деактивирате опцията, влезте през... »
 • cPanel - Имейл нотификация при достъп до cPanel
  В контролния панел cPanel може да се активира опция за изпращане на имейл нотификация, при засечен успешен достъп до cPanel. По подразбиране тази функционалност е деактивирана. Активиране на имейл нотификациите се... »
 • Интелигентна спам защита
  Към всички хостинг планове и Managed VPS сървърите, предлагани от СуперХостинг.БГ, е включена стандартна защита от спам имейл съобщения. Към планове СуперПро и СуперХостинг, както и всички Managed VPS услуги, се... »
 • Проверки за сигурност - WordPress Manager by SuperHosting
  WordPress е една от най-използваните системи в Уеб, за създаване на уеб сайт. Това я прави и една от системите, към която има голям интерес от страна на злонамерени лица,... »
 • HTTP статус код - 403 (Forbidden)
  Съобщението 403 (Forbidden) е HTTP статус код, който уеб сървърът връща към уеб браузъра. Получава се при достъпване на уеб съдържание, до което уеб достъпът е ограничен. В различните уеб браузъри... »
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg