https://help.superhosting.bg/what-is-information-schema.html
 • bg

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Какво е INFORMATION_SCHEMA?

MySQL
какво е information schema, information-schema, mysql information schema

INFORMATION_SCHEMA е виртуална информационна база данни състояща се от виртуални таблици (Views). Информацията се представя в табличен вид, но тази виртуална база данни не съдържа реални таблици. Въпреки това информацията в нея е достъпна както при стандартна база данни и може да се чете, но не и да се добавя, редактира или изтрива.

Информацията в базата данни INFORMATION_SCHEMA представлява метаданни за SQL сървъра и наличните бази данни, таблици, изгледи, колони, процедури и други.

Метаданните, най-просто обяснено, са данни, които описват други данни. Пример за метаданни е: броят на редовете в таблица, видът на индекса, който се ползва за дадени редове, какви таблици има, какъв storage engine се ползва от всяка таблица и други.

Storage Engine е компонент, който се използва от системите за управление на бази данни (MSSQL, MySQL) за работа с данните. С този компонент се създават, четат, актуализират и изтриват данни от таблиците в базата данни.

Различен Storage Engine може да се избере за целия сървър, за отделна база данни или за определена таблица. По подразбиране в MySQL се предлагат и поддържат няколко Storage Engines, от които потребителят може да избира. Двата най-ползвани са MyISAM и InnoDB.

Всички по-известни системи за управление на бази данни имат хранилище или контейнер за метаданни. INFORMATION_SCHEMA представлява интерфейс, работещ по стандарт на ANSI, чрез който се достъпват метаданните на сървъра. Информацията се събира от различни източници, някои от които са системните променливи и броячите на MySQL сървъра.

INFORMATION_SCHEMA базата данни е въведена в MySQL версия 5.0.

500px270px
SuperHosting.BG
  MySQL
 • MySQL - Импорт на данни от текстов файл, с SQL заявка
  В случай че е необходимо да направите импорт на данни от текстов файл (.txt, .csv...), в таблица в базата данни, ще е необходимо да ползвате LOAD DATA LOCAL INFILE, вместо... »
 • Отдалечен достъп до база данни през ODBC
  Преди да е възможно да се извърши свързването през ODBC драйвър с MySQL сървъра е необходимо да се активира отдалечения достъп до базите данни в хостинг акаунта. За връзка с MySQL... »
 • Поддръжка на MySQLi
  Разширението MySQLi (MySQL Improved) представлява драйвер за MySQL. Използва се при скриптове на PHP за връзка към MySQL бази данни. MySQLi е подобрена версия на по-стария PHP MySQL драйвер. MySQLi има... »
 • Импорт на база данни със Stored Procedure
  При импорт на база данни, ако базата съдържа една или повече сторнати процедури (stored procedure), е възможно да се появи съобщение You need Super Privileges for this operation Причината за появата на... »
 • Error establishing a database connection
  Съобщенията за липса на връзка с базата данни са различни в зависимост от използвания CMS за сайта. При WordPress съобщението е: Error establishing a database connection При Joomla е: Database Error: Unable to connect... »
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg