Какво е INFORMATION_SCHEMA?

INFORMATION_SCHEMA е виртуална информационна база данни състояща се от виртуални таблици (Views). Информацията се представя в табличен вид, но тази виртуална база данни не съдържа реални таблици. Въпреки това информацията в нея е достъпна както при стандартна база данни и може да се чете, но не и да се добавя, редактира или изтрива.

Информацията в базата данни INFORMATION_SCHEMA представлява метаданни за SQL сървъра и наличните бази данни, таблици, изгледи, колони, процедури и други.

Метаданните, най-просто обяснено, са данни, които описват други данни. Пример за метаданни е: броят на редовете в таблица, видът на индекса, който се ползва за дадени редове, какви таблици има, какъв storage engine се ползва от всяка таблица и други.

Storage Engine е компонент, който се използва от системите за управление на бази данни (MSSQL, MySQL) за работа с данните. С този компонент се създават, четат, актуализират и изтриват данни от таблиците в базата данни.

Различен Storage Engine може да се избере за целия сървър, за отделна база данни или за определена таблица. По подразбиране в MySQL се предлагат и поддържат няколко Storage Engines, от които потребителят може да избира. Двата най-ползвани са MyISAM и InnoDB.

Всички по-известни системи за управление на бази данни имат хранилище или контейнер за метаданни. INFORMATION_SCHEMA представлява интерфейс, работещ по стандарт на ANSI, чрез който се достъпват метаданните на сървъра. Информацията се събира от различни източници, някои от които са системните променливи и броячите на MySQL сървъра.

INFORMATION_SCHEMA базата данни е въведена в MySQL версия 5.0.

Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още