Създаване на клиент в ISPConfig

Клиентът (client) в ISPConfig е потребител, който разполага със свой панел за управление на хостинг услугите – съдържание, приложения, мейли и други. 

Препоръчително е да създадете поне един клиент в ISPConfig сървъра, преди да започнете да добавяте уебсайтове, да създавате имейл акаунти и други, защото всяка от тези хостинг услуги трябва да има клиент, към който да бъде асоциирана.

Вижте повече: 🔗 Реселър и клиент (client) в ISPConfig | Help

Добавянето на клиент става от основното меню Client » Add Client (менюто вляво) » бутон  Add new client.

Добавяне на нов клиент в ISPConfig.
Добавяне на нов клиент в ISPConfig.

В страницата за добавяне на клиента има два раздела Address и Limits.

Раздел Address 

В раздела Address се въвеждат данни за клиента, както и потребителско име и парола за достъп до ISPConfig контролния панел. 

Раздел Address в прозореца за добавяне на клиент.
Раздел Address в прозореца за добавяне на клиент.

В този раздел има множество полета за попълване на данните на клиента.

Полетата, които задължително трябва да попълните, са:

 • Contact name – тук може да добавите име и фамилия на клиента или името на фирмата, за която създавате този клиент. Това поле е задължително.
 • Username – Потребителско име, което клиентът ще използва за вход в ISPConfig контролния панел.
 • Password – Парола за потребителя, която клиентът ще използва за вход в панела.
 • Repeat Password – Потвърждение на паролата.
 • Email – Имейл за връзка.

Описание на останалите полета:

 • Company name – Име на фирма.
 • Title – Обръщение. Тук възможните опции са Mr. (господин) / Ms. (госпожа), можете  да оставите полето и без избор.
 • Contact firstname – Въвежда се първото име на клиента.
 • Customer No – Клиентски номер – по подразбиране ISPConfig панелът автоматично попълва това поле.
 • Language – Език, на който да се визуализират менютата в контролния панел.
 • Theme – В случай че имате допълнителни теми за визуализация на ISPConfig, може да посочите коя да се използва за панела на клиента. Дизайнът по подразбиране на ISPConfig панела е default.
 • Street (незадължително) – Име на улица.
 • ZIP (незадължително) – Пощенски код.
 • City (незадължително) – Град.
 • State (незадължително) – Община, в която се намира градът.
 • Country – Държава.
 • Telephone (незадължително) – Стационарен телефон за връзка.
 • Mobile – Мобилен телефон за връзка.
 • Fax (незадължително) – Факс.
 • Internet (незадължително) – Интернет страница на клиента, започваща с http:// или https://.
 • ICQ (незадължително) – ICQ номер.
 • VAT ID (незадължително) – Номер по ДДС на фирмата на клиента.
 • Company/Entrepreneur ID (незадължително) – ЕИК на фирмата на клиента.
 • Bank account owner (незадължително) – Име на титуляр на банковата сметка,  свързана с клиента.
 • Bank account no. (незадължително) – Номер на банков акаунт.
 • Bank code (незадължително) – Номер на банкова сметка.
 • Bank name (незадължително) – Име на банката.
 • IBAN (незадължителн) – IBAN на банковата сметка.
 • BIC / Swift (незадължително) – BIC на банката.
 • PayPal Email (незадължително) – Имейл, с който клиентът е регистриран в PayPal.
 • Added date – Дата на добавяне на клиента – генерира се автоматично от ISPConfig.
 • Added by – Административен потребител, който е добавил клиента – генерира се автоматично от ISPConfig, като се взима текущия потребител, който извършва добавянето.
 • Notes – Поле за допълнителна информация свързана с клиента.
 • Locked (disables all webs etc.) – Заключване (спиране) на всички клиентски хостинг услуги (сайтове, пощи, DNS зони и други), асоциирани с този клиент.
 • Canceled (disables client login) – Забранява достъпа на клиента до ISPConfig контролния панел.

Раздел Limits 

От раздела Limits може да зададете различни ограничения за клиента, който добавяте.

В този раздел от основно значение са лимитите за Web, Имейл, базите данни, DNS зоните и лимитите на Автоматичните задачи (cron jobs).

Задаване на параметри на хостинг услугата.
Задаване на параметри на хостинг услугата.

Master template

Ако имате създаден темплейт за хостинг параметри, който искате да приложите към този клиент (така че да не се налага да дефинирате ръчно всички параметри), можете да го  изберете от падащото меню. Темплейти (хостинг или имейл параметри) може да се създават през Client » Sites » Limit-Templates и Email-Templates.

По подразбиране е избрана опцията Custom, което означава, че е необходимо ръчно да зададете параметрите на клиента.

Addon template

Ако сте създали допълнителен темплейт с параметри, който искате да добавите към основния (Master) темплейт, може да го изберете от тук.

Client of reseller

Можете да асоциирате този клиент към определен реселър. 

Reseller

Можете да направите този клиент Реселър.

Web Limits

Това са параметрите, които касаят уебсайтовете и приложенията, които ще работят в хостинг акаунта.

 • Webservers – В случай че имате няколко уеб сървъра, които управлявате през ISPConfig, може да изберете на кой да бъдат приложени лимитите. По подразбиране е избран текущият сървър.
 • Max. number of web domains – Указва максималния брой уебсайтове, които клиентът може да добавя. 
 • Web Quota – Задава размер на дисковото пространство в мегабайти (MB) от цялото дисково пространство на VPS услугата, което клиентът може да използва за своите уебсайтове.
 • Traffic Quota – Задава лимит на уеб трафика в мегабайти (MB) за месец, който клиентът може да използва за уебсайтовете си. 
 • PHP Options – Различните PHP интерпретатори, които могат да бъдат използвани от клиента.
 • CGI, SSI, Perl, Ruby, Python available – Дали може да активира / деактивира тази технология или функционалност при добавяне на уебсайт.
 • SuEXEC forced – При избирането на тази опция, PHP процесите на клиента ще бъдат „принудени“ да използват SuEXEC.
 • Custom error docs available – Посочва дали клиентът може да активира / деактивира опцията за собствени страници за грешки при добавянето на уебсайт.
 • Wildcard subdomain available – Посочва дали клиентът може да избира * (wildcard) опцията от падащото меню за автоматичен поддомейн, при добавянето на уебсайт.
 • SSL available – Посочва дали клиентът да има възможност да инсталира сам SSL сертификат за уебсайтовете си.
 • Let’s Encrypt available – Посочва дали клиентът да може да използва безплатния SSL сертификат (Letsencrypt) за уебсайтовете си.
 • Max. number of web aliasdomains – Броят паркирани уеб домейни, които клиентът може да има.
 • Max. number of web subdomains – Броят поддомейни, които клиентът може да добавя.
 • Max. number of FTP users – Броят FTP потребители, които клиентът може да създава за своите сайтове.
 • Max. number of Shell users – Броят SFTP/SSH потребители, които клиентът може да създава.
 • SSH-Chroot Options – Посочва типа на шела, който клиентът да може да създав В случая (None) означава стандартен шел. Jailkit е shell с минимален набор от команди, които могат да се използват.
 • Max. number of Webdav users – Броят webdav потребители, които клиентът може да добавя.
 • Backupfunction available – Дали клиентът да имат достъп до функцията бекъп за уебсайтовете си.
 • Show web server config selection – Дава възможност на клиента да избере предварително дефинирани конфигурационни фрагменти на сървърите на nginx. Фрагментите могат да бъдат дефинирани в модула System. (Не е приложимо на сървърите с Apache)

За неограничен брой или количество се задава стойност: -1.

Email Limits

 • Mailservers – В случай че имате няколко свързани мейл сървъра с ISPConfig, които управлявате през този панел, може да изберете на кой от тях да бъдат приложени лимитите. По подразбиране е избран текущият сървър.
 • Max. number of email domains – Максимален брой имейл домейни.
 • Max. number of mailboxes – Максимален брой имейл акаунти към всички имейл домейни.
 • Max. number of email aliases – Максимален брой паркирани имейл акаунти. 
 • Max. number of domain aliases – Максимален брой паркирани имейл домейни.
 • Max. number of mailing lists – Максимален брой мейл списъци.
 • Max. number of email forwarders – Максимален брой имейл пренасочвания.
 • Max. number of email catchall accounts – Максимален брой catch-all имейл акаунти. 
 • Max. number of email routes – Максимален брой имейл routing.
 • Max. number of email filters – Максимален брой имейл филтри.
 • Max. number of fetchmail accounts -Максимален брой на акаунти, които изтеглят мейл съдържание от външни имейл акаунти. 
 • Mailbox quota – Размера на дисковото пространствo в мегабайти (MB) от цялото дисково пространство на VPS услугата, което клиентът може да използва за своите пощенски кутии.  
 • Max. number of spamfilter white / blacklist filters – Максимален брой спам филтри за бял/черен списък. 
 • Max. number of spamfilter users – Максимален брой филтри на ниво имей акаунт или ниво домейн. 
 • Max. number of spamfilter policies – Максимален брой имейл политики.

За неограничен брой или количество се задава стойност: -1.

Database Limits

 • Database servers – В случай че имате няколко свързани сървъра с ISPConfig, които управлявате през този панел, може да изберете на кой от тях да бъдат приложени лимитите. По подразбиране е избран текущия сървър.
 • Max. number of Databases – Максимален брой бази данни.
 • Max. Database users – Максимален брой потребители за бази данни.
 • Database quota – Размер на дисковото пространство в мегабайти (MB) от цялото дисково пространство на VPS услугата, което клиентът може да използва за своите бази данни. 

За неограничен брой или количество се задава стойност: -1.

Cron Job Limits

 • Max. number of cron jobs – Максимален брой автоматични задачи (cron jobs).
 • Max. Allowed Cronjob types (chrooted and full implies url) – Указва типа на автоматични задачи, които клиентът може да използва. 
  • Full Cron – Позволява използването на всички shell команди при създаването на автоматични задачи.
  • Chrooted Cron – Позволява използването на ограничен набор от команди при създаването на автоматични задачи.
  • URL Cron – Позволява използването само на wget командата, като може да бъде зададен само URL адрес, към който да бъдат извършени wget заявките.
 • Min. delay between executions – Минималното време в минути, което може да бъде задавано за изпълнение на автоматичните задачи. В случай че тук посочите 5, клиентът няма да може да добавя крон задачи, които да се изпълняват през по малко от 5 мин (например през 1 мин).

За неограничен брой или количество се задава стойност: -1.

DNS servers Limits

 • DNS servers – В случай че имате няколко свързани сървъра с ISPConfig, които управлявате през този панел, може да изберете на кой от тях да бъдат приложени лимитите. По подразбиране е избран текущия сървър.
 • Max. number of DNS zones – Максимален брой DNS зони.
 • Default Secondary DNS Server – Указва сървъра по подразбиране, който да се използва за добавянето DNS Slave зони. Това е приложимо, когато имате няколко свързани сървъра с ISPConfig. По подразбиране е избран текущият сървър.
 • Max. number of secondary DNS zones – Максимален брой DNS Slave зони.
 • Max. number DNS records – Максимален брой DNS записи, които клиентът може да добавя във всички свой добавени DNS зони. 

За неограничен брой или количество се задава стойност: -1.

Обновена: 28.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още