Рeселър и клиент в ISPConfig

Контролният панел ISPConfig, подобно на cPanel, има възможности за цялостно  управление на хостинг ресурсите на сървъра. Има няколко нива на административно разделение и управление – администратор (admin), реселър (reseller) и клиент (client). 

Администраторът има пълни права върху сървъра, ресурсите му и настройките в контролния панел ISPConfig. Може да създава реселъри и клиенти.

Реселърът има права, които администраторът му е дал. Реселърът може да създава клиенти. Чрез използването на темплейти (зададени определени лимити и права), реселърът определя какви са параметрите за ресурсите, които клиентите могат да използват в своите акаунти. Чрез тези темплейти може да се създават отделни „хостинг пакети“ с различни параметри. 

Клиентът има права за управление на своя хостинг акаунт – съдържание, приложения, услуги, имейли. Клиентът в ISPConfig може да е фирма или физическо лице, на което се предоставят услуги за уеб хостинг.

Вижте в какви случаи може да използвате различните потребители.

Сървърът ще се използва предимно от Вас

Ако ISPConfig сървърът ще се използва предимно от Вас и не планирате да имате клиенти, създайте само един клиентски акаунт, към който да асоциирате Вашите уебсайтове, пощенски кутии и DNS зони.

Препоръчително е да създадете поне един клиент, преди да започнете да добавяте уебсайтове, да създавате имейл акаунти и други, защото всяка от тези хостинг услуги трябва да има клиент, към който да бъде асоциирана.

В случай че не добавите клиент, към който в последствие да асоциирате хостинг услугите, ISPConfig ще използва нулев клиент (client0) и ще асоциира услугите към него. Достъп до тези услуги ще имате само с административния потребител (admin). Данните за admin потребителя сте получили при активирането на Вашата VPS услуга.

При активирането на ISPConfig е добавен демо клиент с име demo. Може да го използвате, за да разгледате настройките му и да Ви улесни при добавянето на нов клиент за Вашите нужди.

През панела на admin потребителя можете да се логвате в панелите на създадените клиентски акаунти.

При създаването на клиент в ISPConfig имате възможност да налагате различни ограничения като например месечен трафик, квота за дисково пространство, брой домейни, които могат да се добавят като уебсайтове или такива, които да имат пощенски кутии и други.

Вижте още: 🔗 Създаване на клиент в ISPConfig | Help

Сървърът ще се използва за предлагането на хостинг услуги към клиенти

Ако имате VPS с ISPConfig контролен панел, на който планирате да добавяте сайтове и пощенски кутии на Ваши клиенти, то е нужно за всеки отделен клиент да създадете клиентски акаунт (client) в ISPConfig. По този начин те ще имат отделен панел и достъп до хостинг акаунта си. Ще могат да създават нови пощенски кутии, да редактират текущите си DNS записи или да добавят нови такива или накратко – да управляват услугите си, който използват от Вас. 

Създаване на клиент в ISPConfig.
Създаване на клиент в ISPConfig.

Вижте още: 🔗 Създаване на клиент в ISPConfig | Help

Сървърът ще се използва за предлагането на хостинг услуги от реселъри

Ако смятате да предлагате ресурсите на сървъра на друго лице, което от своя страна работи с клиенти, може да му създадете реселърски акаунт. Реселърът разполага с ресурси от сървъра, които администраторът му е определил. От своя страна може да създава клиенти и хостинг пакети.

Създаване на реселър в ISPConfig.
Създаване на реселър в ISPConfig.

Обновена: 28.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още