Импортиране на тестово съдържание в WordPress

Изключително важна част от успеха на всеки сайт е неговият дизайн и функционалност. Това важи в пълна степен за WordPress сайтовете, където тези съставни части се доставят от активната тема на сайта.

В по-голямата част от случаите намирането на подходящ дизайн и функционалност е резултат от множество тестове.

Значителна трудност в процеса на тестване е липсата на съдържание – темите по подразбиране на WordPress се инсталират само с една страница, една статия и един коментар.

За щастие има много полезно решение на този проблем – импортиране на структурирано тестово съдържание като потребители, менюта, страници, публикации, коментари и медии.

В тази статия ще Ви покажем как да инсталирате тестовото съдържание в нова инсталация на WordPress.

В администрацията на WordPress кликнете линка Tools » Import.

линк Import в меню Tools в администрацията на WordPress

На последния ред със заглавие WordPress кликнете линка Install Now.

линк Install Now

Ще забележите две промени на новия екран – текстово съобщение в горната част на екрана ще потвърди успешната инсталация.

потвърждение за успешна инсталация

Кликнете на Run Importer.

Изтегляне на тестово съдържание

Отворете https://wptest.io, кликнете бутона Download и изтеглете тестовия архив на Вашия компютър.

Разархивирайте .zip файла, ще се появи папката wptest-master.

В администрацията на WordPress кликнете върху бутона Browse и изберете файла wptest.xml в папката wptest-master.

качване и импортиране на файла

Кликнете бутона Upload file and import.

На следващия екран не променяйте нищо относно посочените автори и не забравяйте да маркирате полето Download and import file attachments преди да кликнете бутона Submit.

стартиране процеса на импортиране на тестовото съдържание

Важно: Не затваряйте браузъра и не отваряйте друг прозорец докато не завърши процеса на импортиране (отнема няколко минути) и не се зареди следното съобщението за приключен импорт.

потвърждение за успешно импортиране

След като тестовото съдържание е импортирано, може да разгледате функционалностите и дизайна на различни теми, да активирате хоризонталното меню, да разгледате дизайна на коментарите.

начална страница на сайта с тестовото съдържание

Изтриване на тестовото съдържание

Няма опция за общо изтриване на импортираната информация – ако искате да премахнете отделни страници, статии или коментари (или всички) трябва да ползвате инструментите на WordPress в съответния интерфейс.

Например ако искате да изтриете всички коментари на страницата кликнете в Dashboard линка Comments, маркирайте полето до надписа Author, за да изберете всички коментари, от падащото меню Bulk Actions изберете опцията Move to Trash и натиснете бутона Apply.

меню Bulk Actions в панела Comments

По същия начин изтрийте всички коментари от втората страница.

Кликнете линка Trash и в следващия екран кликнете бутона Empty Trash.

изтриване на коментарите от кошчето

Всички коментари са безвъзвратно изтрити.

По същия начин изтривате съществуващите страници и статии.

Надяваме се, че информацията в тази статия ще Ви бъде полезна и ще Ви спести доста време при избор на подходящи теми за Вашия WordPress сайт.

Обновена: 06.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още