Промяна на DNS сървъри в Windows OS

Когато променяте DNS сървърите в Windows OS, Вие променяте сървърите, които използва Windows за преобразуване на хост имената в IP адреси.

Тъй като повечето компютри и устройства се свързват с локална мрежа чрез DHCP, вероятно DNS сървърите са автоматично конфигурирани в Windows.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) е протокол за конфигурация на динамичен хост и се използва за автоматично управление разпространението на IP адреси в мрежа.

В тази статия ще Ви покажем как може да въведете DNS сървъри по Ваш избор и да не бъдете зависими единствено от локалните неймсървъри на Вашия интернет доставчик.

Промяна на DNS сървъри в Windows 10

Кликнете с десен бутон върху бутона Start и след това Settings:

отваряне на настройките в windows 10

В следващия екран кликнете линка Network & Internet:

линк Network & Internet

Кликнете линка Change adapter options:

Change adapter options

Кликнете с десен бутон върху активния мрежов адаптер (Вашият компютър може да има повече от един мрежов адаптер, но само един ще бъде активен) и кликнете в падащото меню линка Properties:

линк Properties в меню на активен мрежов адаптер

В прозореца маркирайте опцията Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) и кликнете бутона Properties:

маркиране на опция Internet Protocol Version 4

Включете радио бутона Use the following DNS server addresses.

Въведете IP адресите на Google Puclic DNS (или други DNS сървъри по ваше желание) и натиснете бутона ОК:

конфигуриране на Google Public DNS

Кликнете бутона Close за да затворите прозореца.

Ако забележите, че след промяната сайтовете се зареждат бавно, изтрийте локалния кеш и рестартирайте мрежовия адаптер по следния начин:

1. Кликнете с десен бутон върху адаптера и кликнете в менюто *Disable*:

рестартиране на мрежов адаптер линк Disable

2. Изчакайте десетина секунди, кликнете с десен бутон и кликнете линка Enable:

рестартиране на мрежов адаптер линк Enable

Промяна на DNS сървъри в Windows 7

DNS настройките са зададени в прозореца TCP/IP Properties за избраната мрежова връзка.

Отворете Control Panel. Кликнете линка Network and Internet » View network status and tasks:

Control Panel линк в Windows 7

Кликнете линка Change adapter settings:

линк Change adapter settings

Изберете мрежовия адаптер, за който искате да конфигурирате Google Public DNS:

избор на мрежов адаптер
  • За да промените настройките за Ethernet връзка, кликнете с десния бутон на мишката върху Local Area Connection » Properties.
  • За да промените настройките за безжична връзка, кликнете с десния бутон на мишката върху Wireless Network Connection » Properties.

В прозореца Networking изберете Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) или Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) и след това кликнете линка Properties:

Линк Properties в прозореца Networking

Кликнете върху Advanced и изберете раздела DNS. Ако има IP адреси на DNS сървър, изброени там, запишете ги за бъдещи справки и ги премахнете от този прозорец.

Кликнете бутона OK.

Включете радио бутона Use the following DNS server addresses:

Включване на радио бутон Use the following DNS server addresses

Ако има изброени IP адреси в Preferred DNS server или Alternate DNS server, запишете ги за бъдещи справки.

Заменете тези адреси с IP адресите на DNS сървърите на Google:

За IPv4:

8.8.8.8 8.8.4.4

За IPv6:

2001: 4860: 4860 :: 8888 2001: 4860: 4860 :: 8844

Рестартирайте интернет връзката, която избрахте по-рано, по същия начин, както в примера за Windows 10.

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още