1. Начало
  2. Други
  3. Как да изчистя локалния DNS кеш?

Как да изчистя локалния DNS кеш?

След промяна на DNS настройките за домейна има технологичен период от 2 до 48 часа за опресняване на новата DNS информация. В случай че този период е изтекъл и все още не успявате да заредите Вашия сайт, възможно е локално на Вашия компютър да е запазен DNS кеш.

DNS кешът на локалното устройство съхранява IP адресите на домейните, които са зареждани. По този начин при следващо зареждане на домейн, информацията за IP адреса му се получава много по-бързо от DNS кеша и не се извършва проверка в DNS системата.

Какво е това „DNS кеш“?: 🔗 DNS кеш и времето за актуалност на всеки един DNS запис в него (Какво е DNS?) | Blog

Изчистване на локалния DNS кеш в Windows 10

Изчистването на DNS кеша на Вашето Windows устройство, се извършва през командния ред с команда ipconfig.

Стартирайте Command Prompt като натиснете Start бутона на Windows, изберете Run и изпишете в полето cmd, след което натиснете ОК. Можете да отворите cmd и като изберете клавишите Win бутон+R » изписвате cmd » OK.

За да изчистите локалния DNS кеш, изпълнете следната команда:

ipconfig /flushdns

След изписването на командата натиснете Enter.

Локалният DNS кеш е изтрит.
Локалният DNS кеш е изтрит.

Получаването на следното съобщение означава, че локалният DNS кеш е изтрит.

Windows IP Configuration
Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

Рестартирайте браузъра и опитайте да достъпите сайта отново.

Изчистване на локалния DNS кеш в Mac OS X

За да изчистите локалния DNS кеш на Вашето Mac OS X устройство, отворете терминала от Applications » Utilities » Terminal.

В зависимост от версията на Вашата Mac OS системта, използвайте съответната команда, след което натиснете Enter.

Mac OS X 10.10.4 и следващи

dscacheutil -flushcache; sudo killall-HUP mDNSResponder

Mac OS X версии 10.10-10.10.3

sudo discoveryutil mdnsflushcache; sudo discoveryutil udnsflushcaches

Mac OS X версии 10.9

sudo killall-HUP mDNSResponder

Mac OS X версии 10.6-10.8

sudo dscacheutil -flushcache

След като DNS кешът е изтрит на Вашето устройство, затворете терминала. Презаредете уеб браузъра или го рестартирайте.

DNS кеш на сървърите на интернет доставчика

Ако сайтът не се зарежда и след изчистването на локалния DNS кеш, възможно е предишната DNS информация да е кеширана на DNS сървърите на интернет доставчика Ви.

Можете тествате, дали сайтът ще се зареди от новия сървър, като използвате други DNS резолвери за Вашата операционна система. Промяната се извършва в мрежовите настройки на Вашето устройство. Можете да зададете DNS резолверите например на Google, Cloudflare или OpenDNS.

Вижте как да промените DNS сървърите/резолверите в настройките на Windows 10: 🔗 Задаване на DNS сървъри на Windows 10 | Help

Вижте също: 🔗 Изтриване на кешираната информация в браузъра IE, Firefox и Chrome | Help

Обновена: 28.04.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още