DNS администрация (DNS хостинг)

DNS хостинг е услуга, чрез която може да се управлява DNS зоната и записите на домейна, без да му се задават определени нейм сървъри.

При активиране на DNS хостинг, за домейна се задават автоматично системни нейм сървъри, на които се хоства (създава и управлява) DNS зоната и записите му.

Информация как да пренасочите .eu домейн можете да намерите тук: 🔗 DNS настройки за .eu домейн (DNS хостинг) | Help

Активиране на DNS хостинг за домейн

DNS хостинг услугата се активира през клиентския профил » Домейни » Управление.

В раздел DNS кликнете на Настройки.

Настройки на DNS за домейна

Маркирайте таб Насочване към IP адрес.

Важно: Активирането на тази опция ще премахне вече зададените DNS сървъри за домейна.

Важно: Активирането на DNS хостинг променя DNS настройките на домейна. Това означава, че съществуващите към момента DNS настройки ще се загубят. Ако за домейна използвате вече хостинг услуга и имейл адреси, промяната на DNS настройките може да доведе до спиране на сайта и мейл услугата към него.

Запишете промените с Продължи.

Бележка: Ако за домейна са зададени нейм сървърите на хостинг акаунта (nsxy.superhosting.bg и nsxz.superhosting.bg), DNS записите му можете да редактирате през cPanel » Редактор на DNS зони.

Редакция на DNS записи

От тази страница (Домейни » Управление » DNS Настройки) можете да редактирате DNS записите за домейна.

Име на хост: Първите записи, оцветени в сиво, са основни за домейна и не може да се изтриват:

  • @ – самият домейн (mysupersite.com);
  • * – всички поддомейни към домейна (*.mysupersite.com);
  • www – поддомейнът www (www.mysupersite.com).

Адрес: В зависимост от типа запис, тук трябва да се въведе IP адрес, домейн или URL адрес, към който ще се извърши насочването. Ако сте избрали А запис, в полето попълнете IP адреса, към който ще бъде насочен домейна.

Тип запис: Можете да изберете типа на DNS записа – A, AAAA, CNAME, URL пренасочване, FRAME пренасочване, TXT или SRV.

Изтрий: Всички допълнително добавени редове могат да се изтриват, без основните сиви записи.

Вижте повече за DNS зоната и DNS записите: 🔗 DNS зона и DNS записи (Какво е DNS?) | Blog

Добавяне на SRV запис

За добавянето на SRV запис има специални полета, които отговарят на форма̀та на записа и е необходимо да бъдат попълнени коректно.

Добавяне на нов SRV запис

Например SRV записът, посочен в таблицата по-долу, трябва да се въведе по следния начин в полетата.

Service (Услуга)Protocol (Протокол)Port (Порт)Weight (Тежест)Priority (Приоритет)Name (Име)Target (Цел)
siptls4431100@sipdir.online.lync.com

Пренасочване на домейн

Ако пренасочвате домейна към друг домейн или URL адрес, в полето „Адрес“ въведете домейн или URL адрес.

Независимо от типа на пренасочването, то в голяма степен затруднява търсещите маши (Google, Yahoo и т.н.) при асоцииране на съдържанието на сайта с пренасочения домейн. Ако желаете да постигнете добри резултати при търсене, е най-добре да асоциирате домейна с хостинг акаунт или с Addon домейн към хостинг акаунт.

За някои домейни, в зависимост от регистратора, URL и Frame пренасочване не се поддържа и посочените настройки не са налични в клиентския профил.

URL пренасочване

URL пренасочване на домейн
URL пренасочване на домейн.

При URL пренасочване домейнът директно се пренасочва към избрания адрес. При въвеждането на домейна-източник в браузър, в адресната лента първоначално се изписва името на домейна-източник (например: mydomain.com), а след това се показва и остава изписан домейнът-цел, към който е пренасочен (например: https://myotherdomain.com/url).

FRAME пренасочване

При FRAME пренасочване домейнът се пренасочва чрез „frame“ (вътрешна страница). При въвеждане на домейна-източник в браузър, в адресната лента остава изписано само името на домейна-източник. Към него не се добавят директории и имена на файлове тъй като браузърът показва „рамка“, в която като вътрешна страница се зарежда домейнът-цел. Например ако насочвате домейн mydomain.com към mysitename.com, в адресната лента на браузъра ще се показва mydomain.com.

FRAME пренасочване

Запазване на пътя

Ако е маркирано, позволява отварянето на конкретни папки и файлове в сайта, към който е направено пренасочването. Ако имаме пренасочване например от mydomain.com към targetdomain.com и не е избрано „Запазване на пътя“, извикването на mydomain.com/me/mypage.html ще отвори главната страница на сайта targetdomain.com/. Ако изберете „Запазване на пътя“, mydomain.com/me/mypage.html ще отвори: targetdomain.com/me/mypage.html.

И в двата случая сайтът, който се вижда в адресната лента на браузъра, е mydomain.com, като във втория случай се вижда пълния адрес.

Важно: В полетата за допълнителна информация към Frame пренасочването – Заглавие, Описание и Ключови думи, е нужно текстът да е на латиница. В посочените полета не се поддържа текст на кирилица.

Редакция на Mail записи

Можете да редактирате MX записите за домейна, в случай че имате Ваш мейл сървър, който да обслужва мейл услугата. Или можете да създадете имейл пренасочвания за имейл адреси на домейна.

Редакция на Mail записи

Редакция на MX записи

Можете да въведете MX записи за домейна. Имайте предвид, че за MX запис е необходимо да се въведе валидно име на хост (например: mail.mydomain.com). Необходимо е да създадете A запис за поддомейна mail.mydomain.com, като зададете IP адреса на сървъра, на който ще се получава пощата. След това можете да въведете MX запис, като в полето „Адрес“ поставите създадения поддомейн.

Въвеждане на MX записи за домейн

Пренасочване на имейл адреси

При избор на имейл пренасочване можете да пренасочите имейл адрес към друг имейл адрес.

Създаване на имейл пренасочване за даден имейл адрес
Създаване на имейл пренасочване за даден имейл адрес.

Промяната на DNS записите се отразяват в рамките на един час, освен в случаите, когато е била осъществена и промяна на нейм сървърите, като периодът на пълно опресняване на DNS продължава от 2-48 часа.

Обновена: 12.09.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още