Използване на SSH ключ в Git GUI/Bash (Windows)

Git GUI и Git Bash са два интерфейса към Git, през които можете да управлявате Git хранилища на Вашето Windows устройство.

Вижте повече за Git на Windows в статията: 🔗 Работа с Git хранилище на Windows | Help

След като имате Git хранилище в cPanel, връзката към него от Вашето устройство ще изисква постоянно въвеждане на паролата за cPanel. За да не въвеждате паролата за cPanel, при всяка връзка с отдалеченото хранилище, можете да използвате SSH ключ.

Важно: Генерирането на двойката SSH ключове може да се извърши или през Git GUI или през Git Bash. Не е нужно да генерирате SSH ключовете два пъти, по отделно през двата интерфейса.

Бележка: След като генерирате двойката SSH ключове на Вашето устройство, ще е нужно да качите публичния SSH ключ в хостинг акаунта.

Генериране на SSH ключ през Git GUI

Стартирайте графичния Git клиент и от менюто изберете Help » Show SSH Key.

Стартовият прозорец на Git GUI клиента.
Стартовият прозорец на Git GUI клиента.

Кликнете на Generate Key.

Генериране на двойката SSH ключове (частен и публичен) през Git GUI.
Генериране на двойката SSH ключове (частен и публичен) през Git GUI.

В следващия прозорец се въвежда парола за SSH ключа, но тя ще Ви бъде изисквана всеки път при връзка с отдалеченото хранилище.

Не въвеждайте парола (passphrase) за частния SSH ключ.
Не въвеждайте парола (passphrase) за частния SSH ключ.

Оставете полето празно и кликнете OK (и в следващия прозорец за потвърждение – OK).

В прозореца вече ще видите готовия публичен SSH ключ.

Публичният SSH ключ, който трябва да се постави в хостинг акаунта.
Публичният SSH ключ, който трябва да се постави в хостинг акаунта.

Генериране на SSH ключ през Git Bash

Важно: Ако вече сте генерирали двойката SSH ключове през Git GUI, не е нужно да генерирате нови през Git Bash. Генерираните през Git GUI SSH ключове ще се използват и когато използвате Git Bash за връзка със същото отдалечено хранилище. SSH ключовете се намират на Вашето устройство в папка C:\Users\user\.ssh (id_rsa и id_rsa.pub).

Действията за генериране и използване на SSH ключ през Git Bash са същите, като тези през Git GUI, но с команди.

Генериране на двойката SSH ключове през Git Bash.
Генериране на двойката SSH ключове през Git Bash.

Ако не сте генерирали SSH ключове през Git GUI, можете да го направите през Git Bash с командата:

ssh-keygen -t rsa -C "my@mail.com"

my@mail.com – заменете с Ваш имейл адрес;

Enter file in which to save the key (/c/Users/user/.ssh/id_rsa):

Без да въвеждате нищо, натиснете Enter. В посочената директория ( c/Users/user/.ssh) и файл (id_rsa) ще се запише частният ключ.

Enter passphrase (empty for no passphrase):

Без да въвеждате нищо, натиснете Enter.

Enter same passphrase again:

Без да въвеждате нищо, натиснете Enter.

Двата ключа се намират в локална папка на Вашето устройство: c/Users/user/.ssh

user – това е Вашият Windows потребител;

Публичният ключ, който трябва да добавите в cPanel, ще се намира във файла: c/Users/user/.ssh/id_rsa.pub.

Можете да отворите този файл през Git Bash и да копирате съдържанието му с командата:

notepad ~/.ssh/id_rsa.pub

Копирайте ключа, за да го добавите/импортирате в cPanel.
Копирайте ключа, за да го добавите/импортирате в cPanel.

Бележка: Генерираните през Git Bash SSH ключове ще се използват и когато използвате Git GUI. SSH ключовете се намират на Вашето устройство в папка C:\Users\user\.ssh (id_rsa и id_rsa.pub).

Добавяне на публичния SSH ключ в cPanel

След като сте генерирали SSH ключовете, трябва да копирате публичния SSH ключ и да го поставите в хостинг акаунта (където се намира отдалеченото хранилище).

Копирайте ключа и го поставете във файл cpuser.pub в директория /home/cpuser/.ssh в хостинг акаунта.

cpuser – заменете с потребителя за cPanel;

Можете и да импортирате публичния SSH ключ през cPanel » SSH достъп » Импорт на ключ – поставяте ключа в полето Публичен ключ: (изчиствате другите полета) и кликвате на Импорт.

Важно: След като поставите публичния SSH ключ в хостинг акаунта, трябва да го активирате през cPanel » SSH достъп – Управление – Authorize.

Ключът е активиран (оторизиран за използване).
Ключът е активиран (оторизиран за използване).
Success

След като публичният SSH ключ е добавен и активиран в cPanel, при връзка през Git клиента с хранилището в cPanel, няма да се изисква парола.

Обновена: 13.10.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още