1. Начало
  2. Хостинг
  3. Git
  4. Използване на SSH ключ в Git GUI/Bash (Windows)

Използване на SSH ключ в Git GUI/Bash (Windows)

Git GUI и Git Bash са два интерфейса към Git, през които можете да управлявате Git хранилища на Вашето Windows устройство.

Вижте повече за Git на Windows в статията: 🔗 Работа с Git хранилище на Windows | Help

След като имате Git хранилище в cPanel, връзката към него от Вашето устройство ще изисква постоянно въвеждане на паролата за cPanel. За да не въвеждате паролата за cPanel, при всяка връзка с отдалеченото хранилище, можете да използвате SSH ключ.

Важно: Генерирането на двойката SSH ключове може да се извърши или през Git GUI или през Git Bash. Не е нужно да генерирате SSH ключовете два пъти, по отделно през двата интерфейса.

Бележка: След като генерирате двойката SSH ключове на Вашето устройство, ще е нужно да качите публичния SSH ключ в хостинг акаунта.

Генериране на SSH ключ през Git GUI

Стартирайте графичния Git клиент и от менюто изберете Help » Show SSH Key.

Стартовият прозорец на Git GUI клиента.

Кликнете на Generate Key.

Генериране на двойката SSH ключове (частен и публичен) през Git GUI.

В следващия прозорец се въвежда парола за SSH ключа, но тя ще Ви бъде изисквана всеки път при връзка с отдалеченото хранилище.

Не въвеждайте парола (passphrase) за частния SSH ключ.

Оставете полето празно и кликнете OK (и в следващия прозорец за потвърждение – OK).

В прозореца вече ще видите готовия публичен SSH ключ.

Публичният SSH ключ, който трябва да се постави в хостинг акаунта.

Генериране на SSH ключ през Git Bash

Важно: Ако вече сте генерирали двойката SSH ключове през Git GUI, не е нужно да генерирате нови през Git Bash. Генерираните през Git GUI SSH ключове ще се използват и когато използвате Git Bash за връзка със същото отдалечено хранилище. SSH ключовете се намират на Вашето устройство в папка C:\Users\user\.ssh (id_rsa и id_rsa.pub).

Действията за генериране и използване на SSH ключ през Git Bash са същите, като тези през Git GUI, но с команди.

Генериране на двойката SSH ключове през Git Bash.

Ако не сте генерирали SSH ключове през Git GUI, можете да го направите през Git Bash с командата:

ssh-keygen -t rsa -C "my@mail.com"

my@mail.com – заменете с Ваш имейл адрес;

Enter file in which to save the key (/c/Users/user/.ssh/id_rsa):

Без да въвеждате нищо, натиснете Enter. В посочената директория ( c/Users/user/.ssh) и файл (id_rsa) ще се запише частният ключ.

Enter passphrase (empty for no passphrase):

Без да въвеждате нищо, натиснете Enter.

Enter same passphrase again:

Без да въвеждате нищо, натиснете Enter.

Двата ключа се намират в локална папка на Вашето устройство: c/Users/user/.ssh

user – това е Вашият Windows потребител;

Публичният ключ, който трябва да добавите в cPanel, ще се намира във файла: c/Users/user/.ssh/id_rsa.pub.

Можете да отворите този файл през Git Bash и да копирате съдържанието му с командата:

notepad ~/.ssh/id_rsa.pub

Копирайте ключа, за да го добавите/импортирате в cPanel.

Бележка: Генерираните през Git Bash SSH ключове ще се използват и когато използвате Git GUI. SSH ключовете се намират на Вашето устройство в папка C:\Users\user\.ssh (id_rsa и id_rsa.pub).

Добавяне на публичния SSH ключ в cPanel

След като сте генерирали SSH ключовете, трябва да копирате публичния SSH ключ и да го поставите в хостинг акаунта (където се намира отдалеченото хранилище).

Копирайте ключа и го поставете във файл cpuser.pub в директория /home/cpuser/.ssh в хостинг акаунта.

cpuser – заменете с потребителя за cPanel;

Можете и да импортирате публичния SSH ключ през cPanel » SSH достъп » Импорт на ключ – поставяте ключа в полето Публичен ключ: (изчиствате другите полета) и кликвате на Импорт.

Важно: След като поставите публичния SSH ключ в хостинг акаунта, трябва да го активирате през cPanel » SSH достъп – Управление – Authorize.

Ключът е активиран (оторизиран за използване).

След като публичният SSH ключ е добавен и активиран в cPanel, при връзка през Git клиента с хранилището в cPanel, няма да се изисква парола.

Обновена: 14.01.2020

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още