1. Начало
  2. Хостинг
  3. Управление на хостинг акаунт (cPanel)
  4. cPanel файлове
  5. Git
  6. Добавяне/клониране на отдалечено (cPanel) хранилище през Git GUI/Bash (Windows)

Добавяне/клониране на отдалечено (cPanel) хранилище през Git GUI/Bash (Windows)

Съществуващ локален проект – свързване с отдалечено cPanel хранилище през Git GUI

Ако имате вече съществуващ проект на Вашето Windows устройство, можете да свържете/добавите отдалечено Git хранилище, в което да качвате промените.

Първо е нужно да сте създали ново празно хранилище в cPanel: Създаване на Git хранилище в cPanel | Help

Създаване на ново празно хранилище в cPanel - Git Version Control.
Създаване на ново празно хранилище в cPanel – Git Version Control.

За свързване на локалното хранилище към отдалеченото в cPanel, ще Ви е нужен адресът на отдалеченото хранилище, който изглежда по тази начин:

ssh://goodexam@goodexample.site:1022/home/goodexam/newsite

goodexam – потребителя за cPanel;
goodexample.site – домейна за хостинг акаунта; може да се смени с името на хостинг сървъра например server.superhosting.bg;
/home/goodexam/newsite – директорията на cPanel хранилището;

Този адрес се намира в cPanel » Git Version Control – повече информация за хранилището, в поле Clone URL.

Адресът за клониране/връзка със cPanel хранилището.
Адресът за клониране/връзка със cPanel хранилището.

За да добавите връзка с отдалеченото хранилище, изберете от менюто в Git клиента – Remote » Add…

Добавяне на връзка към отдалеченото хранилище.
Добавяне на връзка към отдалеченото хранилище.

Попълнете за име (Name) „origin„, поставете SSH адреса в Location, оставете маркирана опцията Fetch Immediately и кликнете на Add.

Важно е за име да попълните "origin".
Важно е за име да попълните „origin“.

При съобщение от OpenSSH (The authenticity of host…), изпишете в полето „yes“ и кликнете на OK. По този начин идентификацията на отдалечения сървър се добавя в устройството Ви.

Идентификацията на отдалечения сървър се добавя във файла known_hosts (C:\Users\user\.ssh) на Вашето устройство.
Идентификацията на отдалечения сървър се добавя във файла known_hosts (C:\Users\user\.ssh) на Вашето устройство.

В следващото съобщение въведете паролата за cPanel.

Изискване на паролата за cPanel.
Изискване на паролата за cPanel.

Бележка: Ако се забавите с въвеждането на паролата, може да получите съобщение за грешка и липса на права за достъп. Опитайте отново действието, като този път въведете паролата в рамките на няколко секунди.

При успешна връзка и изтегляне на текущото състояние на отдалеченото хранилище, ще се получи съобщение Success.

Успешна връзка с отдалеченото хранилище.
Успешна връзка с отдалеченото хранилище.

Подгответе промените за публикуване в Git клиента, публикувайте ги (Commit) и когато сте готови, ги изпратете (Push) към отдалеченото хранилище.

За целта изберете от менюто на Git клиента – Remote » Push и отново Push.

Push
master - Push

Нужно е отново да въведете паролата за cPanel.

Въвеждане на паролата за cPanel.
Въвеждане на паролата за cPanel.

Бележка: Ако се забавите с въвеждането на паролата, може да получите съобщение за грешка и липса на права за достъп. Опитайте отново действието, като този път въведете паролата в рамките на няколко секунди.

Важно: Има начин връзката Ви с отдалеченото хранилище да не изисква постоянното въвеждане на паролата за cPanel. За целта се използва SSH ключ. Първо трябва да генерирате двойката SSH ключове на Вашето устройство. След това да качите публичния ключ в хостинг акаунта. Настройката за SSH ключ можете да видите в статията: 🔗 Използване на SSH ключ в Git GUI/Bash (Windows) | Help.

Success

Промените са качени в отдалеченото хранилище, новият файл е наличен в директорията в cPanel.

Промените са качени в cPanel хранилището.
Промените са качени в cPanel хранилището.

Бележка: Не извършвайте директни промени през cPanel в директорията на хранилището (и .git директорията), тъй като това може да повреди Git хранилището.

Свързване с отдалечено (cPanel) хранилище през Git Bash

Действията за добавяне на отдалечено Git хранилище през Git Bash са същите, като тези през Git GUI, но с команди.

Добавяне на отдалечено хранилище под името origin.
Добавяне на отдалечено хранилище под името origin.

За да добавите връзка с отдалеченото хранилище:

git remote add origin ssh://goodexam@goodexample.site:1022/home/goodexam/newsite

goodexam – потребителя за cPanel;
goodexample.site – домейна за хостинг акаунта; може да се смени с името на хостинг сървъра например server.superhosting.bg;
/home/goodexam/newsite – директорията на cPanel хранилището;

Добавяне на нов файл и публикуване на промените в локалното хранилище:

echo "contents of file" >> newfile.txt
git add .
git commit -m "New file added"

Качване на промените към отдалеченото хранилище:

git push -u origin master

Ако не използвате SSH ключ за връзката с отдалеченото хранилище, ще трябва да въведете паролата за cPanel.

Има начин връзката Ви с отдалеченото хранилище да не изисква постоянното въвеждане на паролата за cPanel. За целта се използва SSH ключ (без парола/passphrase). Първо трябва да генерирате двойката SSH ключове на Вашето устройство. След това да качите публичния ключ в хостинг акаунта.

Вижте още: 🔗 Използване на SSH ключ в Git GUI/Bash(Windows) | Help.

Създаване на нов локален проект, чрез клониране на отдалечено хранилище през Git GUI

За да клонирате Git хранилище през Git GUI, стартирайте клиента и от опциите изберете Clone Existing Repository.

Можете да клонирате Git проект от отдалечено хранилище, например такова създадено в cPanel или в GitHub, Bitbucket, GitLab.

За клониране на Git проект от cPanel ще Ви е нужен адресът на хранилището. След като сте създали Git хранилище в cPanel, можете да видите адреса му за клониране в раздела с повече информация (в полето Clone URL).

Адресът за клониране/връзка с хранилището.
Адресът за клониране/връзка с хранилището.

Копирайте този адрес и го поставете в Source Location.

Задаване на отдалеченото хранилище и избор на локална директория.
Задаване на отдалеченото хранилище и избор на локална директория.

Изберете локална директория (Target Directory), в която ще бъде клонирано отдалеченото хранилище и продължете с Clone.

Бележка: Директорията не е нужно да съществува, тя се създава при клонирането.

Ако не сте задали използването на SSH ключ (без парола), въведете паролата за cPanel.

Вижте как можете да зададете използването на SSH ключ за връзка с отдалеченото хранилище, така че да не въвеждате постоянно паролата за cPanel: Използване на SSH ключ в Git GUI/Bash (Windows) | Help

След като клонирането приключи се отваря прозорецът за работа с Git.

Ако отворите локалната папка на хранилището, ще видите файловете на проекта.

Проектът е клониран успешно в локалната папка.
Проектът е клониран успешно в локалната папка.

След като извършите промени във файловете на проекта, използвайте бутона Rescan в Git клиента.

Засечени промени във файл на хранилището.
Засечени промени във файл на хранилището.

Подгответе промените за запис/публикуване, като преместите файла в статус Staged Changes.

Попълнете коментар и запишете промените с Commit.

Commit (запис) на промените.
Commit (запис) на промените.

След като сте готови, изпратете (Push) промените към отдалеченото хранилище. Кликнете на Remote » Push и отново Push.

Изпращане на промените към отдалеченото хранилище.
Изпращане на промените към отдалеченото хранилище.
Настройки преди изпращане на промените.
Настройки преди изпращане на промените.

Ако не използвате SSH ключ (без парола), ще е нужно да въведете паролата за cPanel.

Въвеждане на паролата за cPanel, при връзка с отдалеченото хранилище.
Въвеждане на паролата за cPanel, при връзка с отдалеченото хранилище.

Вижте как можете да зададете използването на SSH ключ за връзка с отдалеченото хранилище: Използване на SSH ключ в Git GUI/Bash (Windows) | Help

Бележка: Ако се забавите с въвеждането на паролата, може да получите съобщение за грешка и липса на права за достъп. Опитайте отново действието, като този път въведете паролата в рамките на няколко секунди.

При успешна връзка и качване на текущото състояние на локалното хранилище в отдалеченото, ще се получи съобщение Success.

Промените са качени успешно в отдалеченото хранилище.
Промените са качени успешно в отдалеченото хранилище.

Клониране на отдалечено (cPanel) хранилище през Git Bash

Клониране на отдалеченото хранилище:

git clone ssh://goodexam@goodexample.site:1022/home/goodexam/newsite

goodexam – потребителя за cPanel;
goodexample.site – домейна за хостинг акаунта; може да се смени с името на хостинг сървъра например server.superhosting.bg;
/home/goodexam/newsite – директорията на cPanel хранилището;

Ако не сте задали използването на SSH ключ, ще е нужно да въведете паролата за cPanel.

Влезте в директорията на хранилището:

cd newsite

Добавете нов файл към хранилището и публикувайте промените в локалното хранилище:

echo "contents of file" >> newfile.txt
git add .
git commit -m "New file added"

Клониране на отдалечено Git хранилище.
Клониране на отдалечено Git хранилище.

След това можете да качите промените към отдалеченото хранилище с командата:

git push -u origin master

Качване (push) на промените в отдалеченото хранилище.
Качване (push) на промените в отдалеченото хранилище.

Ако не използвате SSH ключ за връзката с отдалеченото хранилище, ще трябва да въведете паролата за cPanel.

Вижте още:

🔗 Използване на SSH ключ в Git GUI/Bash (Windows) | Help

Обновена: 19.10.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още