Създаване на Git хранилище през Git GUI/Bash (Windows)

Създаване на ново локално Git хранилище през Git GUI

При стартиране на Git GUI на Windows се зарежда начален прозорец с няколко опции.

За създаване на ново празно хранилище, изберете Create New Repository.

Стартовият прозорец на Git GUI.
Стартовият прозорец на Git GUI.

Другите две опции са: Clone Existing Repository – клониране на съществуващо хранилище и Open Existing Repository – отваряне на вече създадено.

Изберете с Browse локална директория, в която ще се създаде Git хранилище. Кликнете Create.

Избор на директория, в която ще се намира Git хранилището.
Избор на директория, в която ще се намира Git хранилището.

Интерфейсът за работа с Git ще се отвори.

Графичен (GUI) интерфейс за работа с Git.
Графичен (GUI) интерфейс за работа с Git.

Отворете директорията на проекта, като изберете от главното меню Repository » Explore Working Copy.

Директорията на Git хранилището.
Директорията на Git хранилището.

Към момента хранилището е празно. Добавете един или повече файлове в него.

Ако файлът съществува вече и само го преместите/копирате в тази директория, трябва да кажете на Git да го следи за промени.

След като добавите файл, сканирайте за промени в директорията с Rescan в Git клиента.

Git засича промените в директорията на хранилището, открива нов файл, който все още не следи.
Git засича промените в директорията на хранилището, открива нов файл, който все още не следи.

Засечените промени ще се покажат в раздел Unstaged Changes.

Ако съдържанието на файла се показва като неразбираеми символи, може да зададете Git клиентът да използва UTF-8 енкодинг.

Съдържанието на файла е в енкодинг UTF-8, а Git го визуализира в cp1252.
Съдържанието на файла е в енкодинг UTF-8, а Git го визуализира в cp1252.

През Edit » Options » Default File Contents Encoding (Global) – кликвате на бутона Change и избирате от списъка Unicode (UTF-8), записвате промените със Save.

Енкодинг по подразбиране за съдържанието на файловете.
Енкодинг по подразбиране за съдържанието на файловете.

Рестартирайте клиента, за да влязат в сила промените на енкодинга.

Git клиентът показва коректно съдържанието на файла. Подготовка за публикуване на промените в него (stage).
Git клиентът показва коректно съдържанието на файла. Подготовка за публикуване на промените в него (stage).

Подгответе промените за публикуване, като кликнете на Stage Changed и изберете Yes на съобщението (дали да добави файла, който към момента не се следи (untracked)).

Staged Changes - промени, готови за публикуване.
Staged Changes – промени, готови за публикуване.

Staged Changes е статус, в който се поставя файла, или може да се разглежда като временен виртуален контейнер, в който се задържат промените, които са готови да бъдат публикувани (commit). Можете да събирате промени, да връщате някои от тях в етап на разработка и след това отново да ги добавяте в този статус. При много промени, можете да изберете само определени, които ще бъдат публикувани.

Всички промени в статус Staged се преглеждат и ако са одобрени, може да се публикуват.

За да публикувате промените в хранилището (и да се добави новият файл към системата за следене на промените Git), попълнете кратко описание на промените и кликнете на Commit.

Commit - публикуване на промените.
Commit – публикуване на промените.

Файлът се премахва от раздел Staged Changes и Git вече го следи за промени.

Може да отворите файла в текстов редактор, да промените нещо в него и да запишете промените.

След това в Git клиента кликнете на Rescan и ще видите промените в раздел Unstaged Changes – очакващи проверка и подготвяне за публикуване (преместване в Staged Changes).

Извършени промени във файла.
Извършени промени във файла.

Промените във всеки следващ файл, добавен в хранилището, се управляват през Git клиента по същия начин.

Създаване на ново локално Git хранилище през Git Bash

Същите действия за създаване и управление на Git хранилище можете да извършите с изпълнение на команди през Git Bash.

Създаване на ново хранилище и добавяне на файл в него през Git Bash.
Създаване на ново хранилище и добавяне на файл в него през Git Bash.

За да създадете ново празно хранилище, заредете Git Bash, влезте в директорията, която ще се използва за хранилището и изпълнете командата:

git init

Тази команда инициализира Git хранилище и създава подпапката .git.

Можете да създадете нов файл в хранилището с команда:

echo "contents of file" >> newfile.txt

Нови файлове в хранилището можете да добавяте по всякакъв начин, например да ги премествате в директорията или да ги създадете чрез команди за създаване на файлове (например touch).

Подгответе промените за публикуване (поставяне в статус Staged) чрез командата:

git add newfile.txt

Публикувайте промените в локалното хранилище:

git commit -m "New file added"

След като имате Git хранилище локално на Вашето устройство, можете да се свържете с отдалечено хранилище, в което да публикувате промените. Например отдалеченото хранилище може да се намира във Вашия хостинг акаунт (създадено през cPanel – Git Version Control).

Вижте още:

🔗 Създаване на Git хранилище в cPanel | Help

🔗 Добавяне/клониране на отдалечено (cPanel) хранилище през Git GUI/Bash (Windows) | Help

🔗 Използване на SSH ключ в Git GUI/Bash (Windows) | Help

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още