Пренасочване от http към https (htaccess)

За да може да се ползва сигурна връзка между посетителите и сайта, първо е необходимо да се издаде и инсталира SSL сертификат в хостинг акаунта.

Създайте или използвайте вече съществуващ .htaccess файл в директорията на сайта.

Важно: В случай че вече има .htaccess файл в директорията на сайта, направете негов бекъп или копие, преди да промените нещо. Бекъп на единичен файл можете да извършите бързо, като създадете негово копие.

Правила за пренасочване от несигурна към сигурна връзка

Следните правила се добавят в htaccess файла и са валидни за всякакви видове CMS платформи.

Съществуващ сайт

Ако сайтът се е зареждал досега по несигурна връзка, съществуващите му страници може да са записани в индекса на търсачките или в други сайтове с несигурния им адрес (http).

Добавете следните правила в htaccess файла, за да може всички страници, които са записани с http, да се зареждат по https:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Бележка: Ако в поддиректория има наличен друг сайт, тези правила ще се прилагат и за него.

Нов или току-що инсталиран сайт

Тези правила се използват, ако сайтът е току-що инсталиран и все още няма разпространени http страници в уеб. Например търсачките още не са записали никакви страници от сайта, или пък няма добавени препратки в чужди сайтове към страниците на сайта.

SSLOptions +StrictRequire
SSLRequireSSL
SSLRequire %{HTTP_HOST} eq "mysite.com"
ErrorDocument 403 https://mysite.com

Важно: След като извършите промени по .htaccess файла, направете подробна проверка дали всичко в сайта функционира коректно. Проверете дали всички връзки, менюта, страници и уеб ресурси в сайта се зареждат както трябва и по https://.

След като извършите промени по .htaccess файла, изтрийте кешираната информация в браузъра, за да видите промените.

Бележка: В някои CMS системи е необходимо и през администрацията на сайта да се включи SSL връзка.

Вижте още: Част от съдържанието на сайта се зарежда през несигурна връзка (HTTP) | Help

Обновена: 22.11.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още