1. Начало
  2. Хостинг
  3. MySQL
  4. Импорт / експорт на база данни чрез SSH

Импорт / експорт на база данни чрез SSH

Импорт и експорт на голяма по размер база данни (над 100 МB) в хостинг акаунта може да се осъществи чрез SSH достъп.

Бележка: SSH достъпът трябва да бъде предварително активиран. След като осъществите връзка с хостинг акаунта, през SSH, можете да експортирате или импортирате данни от/в бази данни.

Импорт (import) на база данни

За да се импортира .sql файл, първо трябва да се разположи в директория в хостинг акаунта, след което да се изпълни следната команда:

mysql -h127.0.0.1 -uDBUSER -pPASSWORD DATABASE < /home/CPUSER/db.sql

DBUSER - името на потребителя за базата данни
PASSWORD - паролата за потребителя към базата
DATABASE -  името на базата данни
/home/CPUSER/ - посочва се пътят до директорията, в която е качен .sql файла
db.sql  - името на .sql файла

Експорт (export) на база данни (sqldump)

Команда за експорт на база данни:

mysqldump -h127.0.0.1 -uDBUSER -pPASSWORD DATABASE > /home/CPUSER/db.sql

DBUSER - името на потребителя за базата данни
PASSWORD - паролата за потребителя към базата
DATABASE -  името на базата данни
/home/CPUSER/ - посочва се пътят до директорията, в която е качен .sql файла
db.sql  - името на .sql файла

След като изпълнението на командата завърши, експортът на базата данни е в .sql файл в home/cpuser/ директорията на хостинг акаунта.

Експортът на данни може да се ползва за създаване на резервно копие на базата данни, в случай че ще извършвате някакви промени по сайта.

Обновена: 24.10.2011

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още