https://help.superhosting.bg/import-export-db-ssh.html
 • bg

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Импорт / експорт на база данни чрез SSH

MySQL
експорт, импорт, база данни, ssh, export, import, database

Импорт и експорт на голяма по размер база данни (над 30 МB) в хостинг акаунта може да се осъществи чрез SSH достъп.

info-iconБележка: SSH достъпът трябва да бъде предварително активиран. След като осъществите връзка с хостинг акаунта, през SSH, можете да експортирате или импортирате данни от/в бази данни.

Импорт (import) на база данни

За да се импортира .sql файл, първо трябва да се разположи в директория в хостинг акаунта, след което да се изпълни следната команда:

mysql -h127.0.0.1 -uDBUSER -pPASSWORD DATABASE < /home/CPUSER/db.sql

DBUSER - името на потребителя за базата данни
PASSWORD - паролата за потребителя към базата
DATABASE -  името на базата данни
/home/CPUSER/ - посочва се пътят до директорията, в която е качен .sql файла
db.sql  - името на .sql файла

Експорт (export) на база данни (sqldump)

Команда за експорт на база данни:

mysqldump -h127.0.0.1 -uDBUSER -pPASSWORD DATABASE > /home/CPUSER/db.sql

DBUSER - името на потребителя за базата данни
PASSWORD - паролата за потребителя към базата
DATABASE -  името на базата данни
/home/CPUSER/ - посочва се пътят до директорията, в която е качен .sql файла
db.sql  - името на .sql файла

След като изпълнението на командата завърши, експортът на базата данни е в .sql файл в home/cpuser/ директорията на хостинг акаунта.

Експортът на данни може да се ползва за създаване на резервно копие на базата данни, в случай че ще извършвате някакви промени по сайта.

500px270px
SuperHosting.BG
  MySQL
 • MySQL - Импорт на данни от текстов файл, с SQL заявка
  В случай че е необходимо да направите импорт на данни от текстов файл (.txt, .csv...), в таблица в базата данни, ще е необходимо да ползвате LOAD DATA LOCAL INFILE, вместо... »
 • Какво е INFORMATION_SCHEMA?
  INFORMATION_SCHEMA е виртуална информационна база данни състояща се от виртуални таблици (Views). Информацията се представя в табличен вид, но тази виртуална база данни не съдържа реални таблици. Въпреки това информацията... »
 • Отдалечен достъп до база данни през ODBC
  Преди да е възможно да се извърши свързването през ODBC драйвър с MySQL сървъра е необходимо да се активира отдалечения достъп до базите данни в хостинг акаунта. За връзка с MySQL... »
 • Поддръжка на MySQLi
  Разширението MySQLi (MySQL Improved) представлява драйвер за MySQL. Използва се при скриптове на PHP за връзка към MySQL бази данни. MySQLi е подобрена версия на по-стария PHP MySQL драйвер. MySQLi има... »
 • Импорт на база данни със Stored Procedure
  При импорт на база данни, ако базата съдържа една или повече сторнати процедури (stored procedure), е възможно да се появи съобщение You need Super Privileges for this operation Причината за появата на... »
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg