Импорт / експорт на база данни през SSH

Импорт и експорт на голяма по размер база данни (над 100 МB) в хостинг акаунта може да се осъществи чрез SSH достъп.

Бележка: SSH достъпът трябва да бъде предварително активиран. След като осъществите връзка с хостинг акаунта, през SSH, можете да експортирате или импортирате данни от/в бази данни.

Импорт (import) на база данни

За да се импортира .sql файл, първо трябва да се разположи в директория в хостинг акаунта, след което да се изпълни следната команда:

mysql -h127.0.0.1 -uDBUSER -pPASSWORD DATABASE < /home/CPUSER/db.sql
  • DBUSER – името на потребителя за базата данни
  • PASSWORD – паролата за потребителя към базата
  • DATABASE –  името на базата данни
  • /home/CPUSER/ – посочва се пътят до директорията, в която е качен .sql файла
  • db.sql  – името на .sql файла

Експорт (export) на база данни (sqldump)

Команда за експорт на база данни:

mysqldump -h127.0.0.1 -uDBUSER -pPASSWORD DATABASE > /home/CPUSER/db.sql
  • DBUSER – името на потребителя за базата данни
  • PASSWORD – паролата за потребителя към базата
  • DATABASE –  името на базата данни
  • /home/CPUSER/ – посочва се пътят до директорията, в която е качен .sql файла
  • db.sql  – името на .sql файла

След като изпълнението на командата завърши, експортът на базата данни е в .sql файл в home/cpuser/ директорията на хостинг акаунта.

Експортът на данни може да се ползва за създаване на резервно копие на базата данни, в случай че ще извършвате някакви промени по сайта.

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още