1. Начало
  2. Други
  3. Сървъри
  4. Софтуер
  5. Инсталация на Apache v.2.4 (с Event MPM) на VPS с CentOS 7.x

Инсталация на Apache v.2.4 (с Event MPM) на VPS с CentOS 7.x

Инструкциите се отнасят за инсталация на уеб сървър Apache v.2.4.х на VPS с чиста инсталация на CentOS 7.x (не е инсталиран никакъв друг софтуер).

Достъпете виртуалния сървър през SSH със SSH клиент, като например PuTTY.

След като сте достъпили сървъра през SSH, използвайте следната команда, за да инсталирате уеб сървъра Apache v.2.4:

yum install httpd -y

Инсталация на уеб сървъра Apache
Инсталация на уеб сървъра Apache.

След като инсталацията приключи, преди да стартирате уеб сървъра, може да превключите към много-оперативния модул MPM Event. За целта, отворете файла:

/etc/httpd/conf.modules.d/00-mpm.conf

закоментирайте реда:

LoadModule mpm_prefork_module modules/mod_mpm_prefork.so

и откоментирайте реда:

#LoadModule mpm_event_module modules/mod_mpm_event.so

По подразбиране, ако не извършите промени в този файл и стартирате уеб сървъра, системния модул който ще се зареди и използва е MPM Prefork.

Сега стартирайте уеб сървъра с:

systemctl start httpd.service

Стартиране на уеб сървъра
Стартиране на уеб сървъра.

Добавете уеб сървъра (httpd) към системата, за да може да се зарежда при рестартиране:

systemctl enable httpd.service

След като редактирате съдържанието на конфигурационните файлове на уеб сървъра, за да влязат в сила промените е необходимо да рестартирате уеб сървъра:

systemctl restart httpd.service

Ако искате да видите допълнителна информация за уеб сървъра, като версията, кой MPM модул е зареден и с какви настройки е компилиран, изпълнете:

httpd -V

и

httpd -S

В CentOS v.7.x се ползва Firewalld (заместител на iptables) и за да разрешите достъпът до порт 80 (http), може да ползвате следните команди:

firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=http

firewall-cmd –reload

Разрешаване на достъп до порт 80 и 443
Разрешаване на достъп до порт 80 и 443.

За да проверите дали уеб сървърът функционира коректно, достъпете през уеб браузър IP адреса на виртуалния сървър (http://xxx.xxx.xxx.xxx).

При липса на съдържание в директорията на уеб сайта, уеб сървъра ще зарежда страница по подразбиране:

Уеб сървърът приема връзки на порт 80
Уеб сървърът приема връзки на порт 80.

Вече имате функциониращ уеб сървър. Тази инсталация предоставя само основни настройки и уеб сървърът ще може да предоставя само .html файлове. Ако искате да поддържа и уеб сайтове изградени с PHP и MySQL бази данни, ще е необходимо да се инсталира допълнително PHP и MySQL.

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още