1. Начало
  2. Други
  3. Сървъри
  4. Софтуер
  5. ownCloud
  6. ownCloud – Инсталация на VPS и CentOS

ownCloud – Инсталация на VPS и CentOS

ownCloud logo

Това е инструкция за инсталация на ownCloud 7.x на виртуален сървър с CentOS 6.x и услуга VPS.

Преди инсталацията на ownCloud е необходимо да се извърши подготовка и малка настройка на сървъра.

1. Проверка и обновяване на версията на PHP

Системните изисквания на ownCloud 7.x са за минимална версия на PHP 5.3.8.

В случай че на виртуалния сървър се ползва предишна версия на PHP, ще е необходимо да се извърши обновяване.

Важно: Преди да извършите обновяване на версията на PHP трябва да се уверите, че това няма да се отрази на коректната работа на вече работещи приложения на сървъра.

При CentOS 6 последната налична версия на PHP, която може да се инсталира от официалното CentOS хранилище е PHP 5.3.3.

Проверка на версията на PHP
Проверка на версията на PHP.

След като сте логнати през SSH към сървъра, за да проверите текущата версия на PHP, изпишете в конзолата:

php –version

За да инсталирате PHP версия 5.4, 5.5 или друга добавете следното хранилище:

rpm -Uvh http://mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm

Добавяне на допълнително хранилище към CentOS
Добавяне на допълнително хранилище към CentOS.

Инсталирайте пакета yum-plugin-replace:

yum install yum-plugin-replace

Инсталиране на пакет yum-plugin-replace
Инсталиране на пакет yum-plugin-replace.

Със следващата команда всички пакети към предишната версия на PHP ще бъдат заменени с пакетите на новата версия.

yum replace php-common –replace-with=php54w-common

В командата е зададен параметър php54w-common и новата версия на PHP ще е 5.4. Ако искате версията да е 5.5 ползвайте php55w-common.

След като завърши подмяната на пакетите, рестартирайте уеб сървъра с:

service httpd restart

Можете да проверите какви PHP пакети са инсталирани вече на сървъра с:

yum list installed | grep php

Информация за версията и активираните модули на PHP можете да видите с функция phpinfo();.

В директория /var/www/html създайте или качете файл, в който е поставен следния код:

<?php
phpinfo()
?>

След това достъпете този файл през уеб браузър, например:

http://IP-address/phpinfo.php

където IP-address променете с IP адреса на вашия виртуален сървър и phpinfo.php с името на вашия файл.

2. Създаване на база данни с потребител за ownCloud

За инсталацията на ownCloud е необходимо да се създаде база данни и потребител за нея.

За да създадете база данни и потребител за нея, изпълнете последователно следните команди:

mysql

create database owncloud;

Преди да изпълните следващата команда, променете стойността password. Това ще е паролата на потребителя за базата данни. Препоръчително е да използвате сложна парола, състояща се от малки и главни букви, цифри и символи. Вижте няколко съвета при избора на подходяща парола.

CREATE USER ‘ownclouduser’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘password’;

GRANT ALL ON owncloud.* TO ‘ownclouduser’@’localhost’;

flush privileges;

exit;

Създаване на база данни и потребител за нея
Създаване на база данни и потребител за нея.

След като изпълните посочените команди, ще имате база данни с име owncloud и потребител ownclouduser с парола password (или каквато сте задали в командата CREATE USER).

Рестартирайте MySQL сървъра:

service mysqld restart

С това основните настройки са извършени и вече можете да преминете към инсталацията на ownCloud.

3. Инсталация на ownCloud

След като сте логнати през SSH във виртуалния сървър, в конзолата изпълнете командата:

cd /etc/yum.repos.d/

И добавете към сървъра следното хранилище:

wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/CentOS_CentOS-6/isv:ownCloud:community.repo

(командата е на един ред)

След това достъпете директорията, в която искате да се инсталира ownCloud, например:

cd /var/www/html/

В тази директория ще се създаде автоматично нова директория с име owncloud.

И за да инсталирате ownCloud завършете с командата:

yum install owncloud

Инсталация на ownCloud
Инсталация на ownCloud.

За да завършите инсталацията, достъпете вашия ownCloud през уеб браузър.

Ако сте извършили инсталацията в директория /var/www/html/, ще можете да достъпвате системата през уеб адрес:

http://IP-address/owncloud

където IP-address е IP адреса на виртуалния сървър.

Ако не искате ownCloud да се зарежда от поддиректория, може да прехвърлите съдържанието на директория owncloud едно ниво нагоре – в директория html.

Попълване на данни за инсталацията на ownCloud
Попълване на данни за инсталацията на ownCloud.

Create an admin account (1): Попълнете потребителско име и парола за административния акаунт на системата и кликнете на

Storage & database (2).

Data folder (3): Може да оставите автоматично избраната директория за съхраняване на данните в ownCloud. Директорията за данни може да се промени след това, в случай на необходимост.

Configure the database: Кликнете на MySQL/MariaDB (4) и попълнете данните за базата данни (5) – име на потребителя за базата данни, паролата на потребителя, име на базата данни и адрес на MySQL сървър – localhost.

Кликнете на бутона Finish setup.

С това инсталацията на ownCloud е завършена:

Успешна инсталация на ownCloud
Успешна инсталация на ownCloud (административен панел).

4. Инсталация и активиране на SSL за сигурна връзка с ownCloud

Достъпът до вашите данни в ownCloud може да е защитен със сигурна връзка със сървъра, за целта ще е необходим SSL сертификат.

SSL сертификатът може да е самоподписан (Self Signed) или издаден от оторизиран издател. Може да изберете SSL сертификат от предлаганите от СуперХостинг.БГ.

За да инсталирате и ползвате Self Signed SSL сертификат, след като сте достъпили сървъра през SSH изпълнете следните команди последователно в конзолата:

yum install mod_ssl

mkdir /etc/httpd/ssl

openssl genrsa -des3 -out /etc/ssl/selfsigned.key 4096

openssl req -new -key /etc/ssl/selfsigned.key -out /etc/ssl/selfsigned.csr

openssl x509 -req -days 3650 -in /etc/ssl/selfsigned.csr -signkey /etc/ssl/selfsigned.key -out /etc/ssl/selfsigned.crt

(командата е на един ред)

openssl rsa -in /etc/ssl/selfsigned.key -out /etc/ssl/selfsigned.key.insecure

mv /etc/ssl/selfsigned.key /etc/ssl/selfsigned.key.secure

mv /etc/ssl/selfsigned.key.insecure /etc/ssl/selfsigned.key

cp /etc/ssl/selfsigned.key /etc/httpd/ssl

cp /etc/ssl/selfsigned.crt /etc/httpd/ssl

При изпълняването на командите въвеждайте изискваната информация (парола/pass phrase, страна, имейл адрес и т.н.).

Вече имате SSL сертификат, продължете с редакцията на следния конфигурационен файл /etc/httpd/conf.d/ssl.conf.

В този файл трябва да разкоментирате (премахнете #) пред двата реда:

DocumentRoot „/var/www/html“
ServerName super-cloudvps.com:443

Променете super-cloudvps.com с името на вашия домейн.

Попълнете коректния път до сертификата и частния ключ:

SSLCertificateFile /etc/httpd/ssl/selfsigned.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/ssl/selfsigned.key

Запишете файла и рестартирайте уеб сървъра:

service httpd restart

Активиране на сигурна връзка в ownCloud

Достъпете администрацията на ownCloud през сигурна връзка, например:

https://mysite.com/owncloud или през IP адреса на вашия сървър https://IP-адрес/owncloud

В случай, че получите подобно съобщение: „Automatic logon rejected! If you did not change your password recently…“ изтрийте бисквитките в уеб браузъра и достъпете отново адреса.

Когато получите съобщение, поставящо под съмнение сигурността на връзката ви със сървъра, кликнете на „I Understand the Risks„, на Add Exception и запазете предпочитанието. За уеб браузър Google Chrome кликнете на бутона „Продължаване напред въпреки това„.

След като сте в административния панел на ownCloud изберете от главното меню Admin и в секция Security поставете отметка на опцията Enforce HTTPS.

Връзката с ownCloud вече ще е криптирана и ще се осъществява винаги през HTTPS.

Ако предоставяте онлайн достъп до ownCloud на други потребители, за да не получават смущаващото съобщение за съмнителен SSL сертификат, е препоръчително да смените SSL сертификата с издаден от оторизиран издател.

5. Няколко PHP настройки за ownCloud

Ето няколко PHP настройки, с които можете да увеличите размера на качваните файлове и паметта за PHP.

Настройките се извършват във файл php.ini, който се намира в директория:

/etc/php.ini

Потърсете в този файл следните параметри и задайте желаната стойност:

memory_limit = 512M
post_max_size = 512M
upload_max_filesize = 512M

След като запишете файла, промените ще се отразят веднага.

Още параметри:

max_execution_time = 3000

(Максимално време в секунди, за което може да продължи изпълнението на един скрипт)

max_input_time = 6000

(Максималното време в секунди, което един скрипт може да ползва за обработката на данни)

Помощна информация за допълнителни настройки и конфигурация на ownCloud, може да намерите на сления адрес https://doc.owncloud.com/

Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още