CYBER WEEK
Домейни на СуперЦени!
Избери сега!

Импорт на данни със SQL заявка (от текстов файл)

В случай че е необходимо да направите импорт на данни от текстов файл (.txt, .csv…), в таблица в базата данни, ще е необходимо да ползвате LOAD DATA LOCAL INFILE, вместо LOAD DATA INFILE.

Например:

LOAD DATA LOCAL INFILE '/home/cpaneluser/data.txt' INTO TABLE Data;

LOAD DATA LOCAL INFILE ‘път-до-файла‘ INTO TABLE името-на-таблицата;

Текстовият файл е необходимо да се качи в хостинг акаунта и след това да се зададе коректно пътя до него в заявката.

Бележка: Означаването на началото на нов ред в текстовия файл може да е различно, в зависимост от операционната система, в която е създаден файла.

При Linux, в текстовия файл началото на нов ред се означава със символи: \n

При Windows, новият ред може да е означен с \r\n или само с \r (WordPad).

Това е важно да се знае, в случай че в SQL заявката за импорт посочвате по какъв начин е означено началото на нов ред.

Например:

$query="FIELDS TERMINATED BY ',' LINES STARTING BY 'xxx' LINES TERMINATED BY '\r\n'";

Ако текстовият файл е създаден на операционна система Windows, за край на реда може да зададете LINES TERMINATED BY ‘\r\n’

Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още