https://help.superhosting.bg/mysql-import-txt-load-data-local-infile.html
 • bg
 • en

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

MySQL - Импорт на данни от текстов файл, с SQL заявка

MySQL
load data infile, mysql load data infile, load data local infile

В случай че е необходимо да направите импорт на данни от текстов файл (.txt, .csv...), в таблица в базата данни, ще е необходимо да ползвате LOAD DATA LOCAL INFILE, вместо LOAD DATA INFILE.

Например:

LOAD DATA LOCAL INFILE '/home/cpaneluser/data.txt' INTO TABLE Data;

LOAD DATA LOCAL INFILE 'път-до-файла' INTO TABLE името-на-таблицата;

Текстовият файл е необходимо да се качи в хостинг акаунта и след това да се зададе коректно пътя до него в заявката.

Бележка: Означаването на началото на нов ред в текстовия файл може да е различно, в зависимост от операционната система, в която е създаден файла.

При Linux, в текстовия файл началото на нов ред се означава със символи: \n

При Windows, новият ред може да е означен с \r\n или само с \r (WordPad).

Това е важно да се знае, в случай че в SQL заявката за импорт посочвате по какъв начин е означено началото на нов ред.

Например:

$query="FIELDS TERMINATED BY ',' LINES STARTING BY 'xxx' LINES TERMINATED BY '\r\n'";

Ако текстовия файл е създаден на операционна система Windows, за край на реда може да зададете LINES TERMINATED BY '\r\n'

500px270px
SuperHosting.BG
  MySQL
 • Какво е INFORMATION_SCHEMA?
  INFORMATION_SCHEMA е виртуална информационна база данни състояща се от виртуални таблици (Views). Информацията се представя в табличен вид, но тази виртуална база данни не съдържа реални таблици. Въпреки това информацията... »
 • Отдалечен достъп до база данни през ODBC
  Преди да е възможно да се извърши свързването през ODBC драйвър с MySQL сървъра е необходимо да се активира отдалечения достъп до базите данни в хостинг акаунта. За връзка с MySQL... »
 • Поддръжка на MySQLi
  Разширението MySQLi (MySQL Improved) представлява драйвер за MySQL. Използва се при скриптове на PHP за връзка към MySQL бази данни. MySQLi е подобрена версия на по-стария PHP MySQL драйвер. MySQLi има... »
 • Импорт на база данни със Stored Procedure
  При импорт на база данни, ако базата съдържа една или повече сторнати процедури (stored procedure), е възможно да се появи съобщение You need Super Privileges for this operation Причината за появата на... »
 • Error establishing a database connection
  Съобщенията за липса на връзка с базата данни са различни в зависимост от използвания CMS за сайта. При WordPress съобщението е: Error establishing a database connection При Joomla е: Database Error: Unable to connect... »
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg