1. Начало
  2. Имейл (e-mail)
  3. Настройки на имейл клиент
  4. Настройка на имейл акаунт в Outlook Mail app (Android)

Настройка на имейл акаунт в Outlook Mail app (Android)

Outlook Mail app (имейл клиент) за Android мобилно устройство може да се инсталира през Google Play.

Добавяне на нов имейл акаунт в Mail app (Android)

След като заредите за пръв път приложението или няма нито един добавен имейл акаунт, изберете Get started, за да добавите нов имейл акаунт.

Ако вече има добавен имейл акаунт, добавянето на нов се извършва през Settings » Add account » Add an email account.

Въведете пълния имейл адрес и продължете с Continue.

В отворилия се прозорец Connect Exchange не попълвайте нищо, отворете иконата с въпросителен знак, най-горе на екрана (след текста Connect Exchange).

Изберете опцията Change account provider.

На стъпката Choose account type изберете IMAP.

В Connect IMAP попълнете данните на имейл акаунта - пълен имейл адрес и паролата му.

Ако искате да въведете ръчно входящ и изходящ мейл сървър, активирайте Advanced settings. След като имейл акаунтът е добавен в приложението, няма възможност за разширени настройки и промяна на изходящ/входящ мейл сървър.

Важно: Не е нужно да използвате опцията Advanced settings, за да добавите новия имейл акаунт. Може да продължите с добавянето, като изберете иконата за отметка най-горе на екрана.

В разширените настройки може да се въведе изходящ и входящ мейл сървър. Ще е нужно да се въведат два пъти имейл адреса и паролата му.

За входящ и изходящ мейл сървър може да се въведе домейна или името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунта (server.superhosting.bg).

Тези разширени настройки не е задължително да се използват за добавянето на имейл акаунта. Може първо да опитате да добавите акаунта без разширените настройки.

Завършете настройката с иконката с отметка в горният десен ъгъл. Ако свързването с мейл сървъра е успешно и акаунтът е добавен, ще се зареди страницата Account added.

След като даден имейл акаунт вече е добавен в приложението, единствените настройки, които може да се променят са тези за папките.

Настройките на акаунта се достъпват през Settings - избирате акаунта - Advanced settings.

От тук можете да променяте настройките на системните папки за мейл акаунта.

Можете да създадете нова папка или да промените коя папка на устройството, на коя папка на мейл сървъра отговаря.

Задаване на разширени настройки за акаунта като изходящ/входящ мейл сървър може да се извърши единствено при добавяне на имейл акаунта в приложението.

Обновена: 26.02.2019

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още